Sünnitusabi info

Elite kliinik - Eesti kõige mugavam ja privaatse sünnitusmaja

Kliinik Elitel on EV Sotsiaalministeeriumi luba osutada sünnitusabi teenust II etapi asutusena, mis tähendab sünnitusi tervetel naistel, kellel pole ekstragenitaalseid haiguseid (südame-, neeru-, kopsu- , vereringe- jt. haiguseid), kellel rasedus kulges normaalselt (raseduse lõpuperioodil pole esinenud rasedusega seotud haiguseid, näiteks raseduse gestoosi), kellel rasedus on täis kantud (37 – 42 rasedusnädalat) ja loote seisund on sünnituseks hea (pole väärarenguid ega loote kasvu mahajäämust).

Juhul kui raseduse lõppedes on loote või tulevase ema tervis ohustatud, saadetakse kõikidest Eesti piirkondlikest haiglatest sünnitajad III etapi raviasutustesse, millisteks Eestis on Tartu Ülikooli Naistekliinik, Tallinna Keskhaigla Naistekliinik ja Tallinna Pelgulinna Haigla Naistekliinik.

Eestis sünnitab III  etapi naistekliinikutes igal aastal umbes kuni 50% kõikidest sünnitajatest, kelle  seast umbes 10% vajavad erilisi meditsiinilisi tingimusi seoses vastsündinu või ema tervisliku seisundiga. Analoogne situatsioon esineb ka mujal maailmas.

Kliinik Elites on olemas kõik vajalikud tingimused plaanilisteks keiserlõikusteks näidustuste olemasolul. Oluline on, et juhul kui sünnituse ajal tekivad komplikatsioonid, mis võivad kujutada ohtu tulevase lapse või ema elule lõpetatakse kliinik Elite sünnitus alati keisrilõike teel. Kliinik Elite on haigla, kus osutatakse plaanilist sünnitusabi. Iga sünnitaja peab enne sünnitust vähemalt üks kord külastama naistearsti kliinikus Elite, Gyne või Tähe erakliinikus, kus arst saab hinnata nii raseda kui loote seisundit ja anda nõu sünnituse osas.

Kui naisel on näidustatud plaaniline keisrilõige ja pere valib keisrilõike toimumise paigaks Elite sünnitusosakonna, peab lapseootel naine pöörduma 35.-36. rasedusnädalal Elite sünnitusabiarsti (dr Andrei Sõritsa, dr Deniss Sõritsa, dr Reet Küüts, dr Svetlana Räim, dr Krista Sitska) vastuvõtule. Vastuvõtu käigus saab ta juhised, kuidas edasi toimida.

Erahaigla eesmärk on kvalifitseeritud sünnitusabi pakkudes tagada  eriline teenindus, privaatsus ja individuaalne suhtumine.

Kahjuks peame tõdema, et Eestis sureb igal aastal enne sünnitust /sünnituse ajal /  7 päeva jooksul pärast sünnitust (perinataalne suremus) umbes 12 last 1000 vastsündinu kohta. See teeb kokku umbes 150 last aastas. Pole ühtegi sünnitusmaja maailmas, kus oleks suudetud kindlustada 100%-line garantii vastsündinu või ema tervise suhtes.

Peame tunnistama, et vaatamata meie kvalifitseeritud personalile ja vajaliku aparatuuri olemasolule on ka kliinikus Elite risk vastsündinu ja / või ema tervisehäirete ohule. Meie omapoolselt püüame seda riski võimalikult väiksena hoida, rakendades kõik oma oskused ja sünnitaja intensiivse jälgimise võimalusi.

Kui laps on sündinud, kontrollib lastearst koheselt vastsündinu tervist.

Juhul kui vastsündinu seisund on halb ja ta vajab intensiivravi ja / või reanimatsiooni meetmete rakendamist, siis alustatakse nendega koheselt kohapeal, kasutades olemasolevat  aparatuuri ning koheselt edastatakse väljakutsung vastsündinu üleviimiseks TÜ Lastekliinikust laste reanimatsiooni.

Analoogne süsteem kehtib ka kõigi teiste Lõuna – Eesti raviasutuste puhul, kuna lastereanimatsiooni osakonda on võimalik üleval pidada vaid ühes kohas – ka TÜ Naistekliinik kutsub reanimatsioonibrigaadi välja TÜ Lastekliinikust.

Täiskasvanute reanimatsiooniosakond asub TÜ Kliinikumi Maarjamõisa Haiglas ja sünnitaja kriitilise seisundi puhul korraldame tema üleviimise sinna (sarnaselt toimivad kõik Lõuna – Eesti haiglad).

Siiski tuleb märkida, et selliseid situatsioone, kus võib olla vajalik sünnitaja reanimatsioon, esineb küllaltki harva (kuni 10 korda aastas kogu Lõuna – Eesti kohta) ja on eeskätt seotud juba ette prognoositavate raseda tervisehäiretega.

Kliinikus Elite on head tingimused peresünnituseks. Nii abikaasa ja / või  tugiisik saavad viibida sünnitaja juures kogu aeg.

Pärast sünnitust on võimalik mugavas külalistetoas kohtuda lähedaste sõpradega.

Keisrilõike järgselt jääb sünnitaja kliinikusse keskmiselt neljaks päevaks. Soovi korral saab pere nii enne kui pärast sünnitust kasutada külalistube, kus on ka ööpäevane ämmaemanda väljakutse võimalus.

Tahame rakendada kõik oma teadmised ja oskused sünnituse vastuvõtmisel ja terve lapse sündimiseks.

Meie teised kliinikud

 

gyne_logo2 tahe_logo2 johvi_logo2
Loe lähemalt Loe lähemalt Loe lähemalt
Tartu, Kalda tee 34
Tel. +372 734 3434, +372 58055111
jana@elitekliinik.ee
www.elitekliinik.ee/gyne
Tartu, Tähe 95
Tel. +372 734 8145 , +372 55668295
heidi@elitekliinik.ee
www.elitekliinik.ee/tahe
Jõhvi, Jaama 32
Tel. +372 55 539 020
johvi@elitekliinik.ee
www.elitekliinik.ee/gyne-johvi