Mark Braschinsky

täiskasvanute neuroloog

Seotud Viide: Dr Mark Braschinsky visiidiajad Elite kliinikus

ÜLDINE TEAVE

Nimi: dr. Mark Braschinsky, MD, PhD

Sünniaeg: 23.05.1976

 

HARIDUS

 • 1993 – 1999  Tartu Ülikool – Arstiteaduskond, arstiteadus
 • 1999 – 2000   Tartu Ülikool – Arstiteadus, inernatuur
 • 2002 – 2006   Tartu Ülikool – Arstiteadus, residentuur (neuroloogia)
 • 2003 – 2010   Tartu Ülikool – Arstiteadus, doktorantuur (neuroloogia)
 • Eriala: neuroloogia
 • Erialasisene spetsialiteet: peavalud

KEELED

Eesti keel: vabalt (kõnes ja kirjas)

Vene keel: vabalt (kõnes ja kirjas)

Inglise keel: vabalt (kõnes ja kirjas)

 

OSALEMINE ERIALASELTSIDES

2011 – k.a. Eesti Peavalu Selts. President.

2009 – k.a. Eesti Valu Selts. Juhatuse liige.

2009 – k.a. International Headache Society (Rahvusvaheline Peavalu Selts). Liige, partner liige.

2007 – k.a. Central and Eastern Europe Against Migraine (Kesk- ja Ida-Euroopa migreeni vastu). Juhatuse liige.

2009 – k.a. European Federation of Neurological Societies (Neuroloogiliste Seltside Euroopa Föderatsioon). Liige.

2008 – k.a. Eesti Liigutushäirete Selts. Liige.

2006 – k.a. Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts. Liige.

TEADUSTÖÖ, PUBLIKATSIOONID

 • Tomberg T, Braschinsky M, Rannikmäe K, Kepler J, Kepler K, Kõrv J, Linnamägi Ü, Asser T. Functional MRI of the cortical sensorimotor system in patients with hereditary spastic paraplegia. Spinal cord. 2012 Jul 3. doi: 10.1038/sc.2012.70.
 • Braschinsky M. Peavalu: kaua varjus olnud aktuaalne probleem. Eesti Arst. 2012; 91(6):319.
 • Vahi P, Kals M, Kõiv L, Braschinsky M. The effect of preoperative corticosteroid injections on the long-term outcome of surgical carpal tunnel release. European Journal of Pain. Under review.
 • Braschinsky M. Esimene Baltimaade migreenisümpoosion. Eesti Arst 2011;90(10):485-485.
 • Sabre L., Õunapuu A., Braschinsky M. Reversiibel tserebraalne vasokonstriktsiooni sündroom. Ülevaade ja haigusjuhu kirjeldus. Eesti Arst 2011;90(11):529-533.
 • Braschinsky M. Migreeni ravi. Lege Artis 2011;7(108):13-15.
 • Braschinsky M. Primaarne peavalu ja väsimuse põhjused: kas naistel on erikoht? Lege Artis 2011;4(105):10-12.
 • Ling H, Braschinsky M, Taba P,Lüüs SM, Doherty K, Hotter A, Poewe W, Lees A. Decades of Delayed Diagnosis in 4 Levodopa-Responsive Young-Onset Monogenetic Parkinsonism Patients. Movement Disorders. 2011 DOI: 10.1002/mds.23563.
 • Braschinsky M, Rannikmäe K, Krikmann U, Lüüs SM, Raidvee A, Gross-Paju K, Haldre S. Health-related quality of life in patients with hereditary spastic paraplegia in Estonia. Spinal Cord. 2011;26(7):1337-40.
 • Ennok M, Sabre L, Braschinsky M. Neuropsychological features in advanced dementia due to neurosyphilis: A case report. The 2011 International Neuropsychological Society Mid-Year Meeting, Auckland, Uus-Meremaa. 06.-09.07.2011.
 • Kaitstud doktoritöö “Hereditaarse spastilise parapleegia epidemioloogia Eestis, antud haigusega inimeste elukvaliteet ning geen-analüüsi juurutamine närvihaiguste diagnostikas”.
 • Braschinsky M, Zopp I, Kals M, Haldre S, Gross-Paju K. Bladder Dysfunction in Hereditary Spastic Paraplegia: What to Expect? J Neurol Neurosurg Psychiatry 2010;81:263-6.
 • Braschinsky M, Tamm R, Beetz C, Sachez-Ferrero E, Raukas E, Lüüs SM, Gross-Paju K, Boillot C, Canzian F, Metspalu A, Haldre S. Unique spectrum of SPAST variants in Estonian HSP patients: presence of benign missense changes but lack of exonic rearrangements. BMC Neurology 2010 doi:10.1186/1471-2377-10-17.
 • Braschinsky M, Rannikmäe K, Tamm R, Metspalu A, Gross-Paju K, Haldre S. Esimene hereditaarset spastilist parapleegiat süsteemselt käsitlenud uuring Eestis tõi esile originaalandmeid. Eesti Arst 2010
 • Braschinsky M, Tomberg T, Rannikmäe K, Kepler J, Kepler K, Kõrv J, Linnamägi Ü, Asser T. Sensomotoorse funktsiooni kortikaalne reorganistatsioon hereditaarse spastilise parapleegia korral. Tartu Ülikooli arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverents; 07.-08.10.2010, Tartu, Eesti. Stendettekanne.
 • Tomberg T, Brashinsky M, Rannikmäe K, Kepler J, Kepler K, Kõrv J, Linnamägi Ü, Asser T. Functional imaging of the cortical motor system in patients with hereditary spastic paraplegia. 14th European Federation of Neurological Societies Congress, 25-28.09.2010, Geneva, Switzerland. Stendettekanne.
 • Tomberg T, Braschinsky M, Rannikmäe K, Kepler J, Kepler K, Kõrv J, Linnamägi Ü, Asser T. Cortical reorganization of the sensorimotor function in patients with spinal cord degenerative disease. 3rd Baltic Congress of Radiology, 8-9.10.2010, Riga, Latvia. Stendettekanne.
 • Braschinsky M, Lüüs S-M, Gross-Paju K, Haldre S. “The prevalence of hereditary spastic paraplegia and the occurence of SPG4 mutations in Estonia”. Neuroepidemiology 2009, 32:89-93.
 • Braschinsky M, Parts K, Maamägi H, Gross-Paju K, Haldre S. Functional assessment of lower extremities in hereditary spastic paraplegia. Arch Phys Med Rehabil. 2009 Nov;90(11):1887-90.
 • Vahter L, Braschinsky M, Haldre S, Gross-Paju K. The prevalence of depression in hereditary spasatic paraplegia. Clin Rehabil 2009 Sep;23(9):857-61.
 • Brin V, Braschinsky M. Primaarsete peavalude krooniliseks muutumine ja sellega seotud probleemid. Eesti Arst 2009; 88(2):104−108
 • Rannikmäe K, Braschinsky M, Liik M, Linnamägi Ü. Transitoorne epileptiline amneesia. Eesti Arst 2009; 88(2):125−130.
 • Braschinsky M. NMDA retseptorsüsteemid närvihaiguste korral. Eesti Arst 2009; 88(6):433−436.
 • Tamm R, Braschinsky M, Raukas E, Lüüs S-M, Gross-Paju K, Boillot C, Canzian F, Metspalu A, Haldre S. SPG4 genetic heterogenity in Estonian patients with hereditary spastic paraplegia. The Baltic Summer School. Germany, Kiel, 5-18 September 2009. Stendettekanne.
 • Rannikmäe K, Braschinsky M, Kepler K, Tomberg T. Is a fMRI study helpful for the differential diagnosis of corticospinal tract infarction and unilateral motor conversion disorder? 13th Congress of the Eurpean Federation of Neurological Societies. Florence, Italy, 12-15 September 2009. Stendettekanne.
 • Vahter L, Braschinsky M, Haldre S, Gross-Paju K. The prevalence of cognitive dysfunction in the Estonian population of hereditary spastic paraplegia. Neuropsychological Society Midsummer meeting. Helsinki, Finland, 29-31 August 2009. Stendettekanne.
 • Braschinsky M, Lüüs S-M, Taba P. Genetic Parkinsonism: 10 years of natural history. 6th Baltic Congress of Neurology (BALCONE), Vilnius, Lithuania, 13-16 May 2009. Suuline ettekanne.
 • Linnamägi Ü, Braschinsky M, Sinisalu V. Aju ja armastus. Eesti Arst 2008;87(4):269-73.
 • Braschinsky M. Pearinglus ja tasakaaluhäired: tsentraalsed põhjused. Lege Artis 2008;8(76):5-7.
 • Linnamägi Ü, Braschinsky M, Saks K, Võrk E, Lääts T. Käsiraamat dementsete haigete hooldajale. Tallinn: Eesti Alzheimeri Tõve Ühing, 2008.
 • Braschinsky M, Vibo R, Rallmann K, Asser A, Tomberg T. Aju venoossete siinuste tromboos. Eesti Arst 2007; 86(12):897-902.
 • Braschinsky M, Raukas E, Tamm R, Lüüs S-M, Gross-Paju K, Boillot C, Canzian F, Metspalu A, Haldre S. Hereditary spastic paraplegia in Estonia: SPG4 mutations and phenotypic description. 11th Congress of the European Federation of Neurological Societies – EFNS. Brussels, Belgium. August 25-28, 2007. Stendettekanne.
 • Braschinsky M. Pearinglus – fookuses vestibulaarne düsfunktsioon. Lege Artis 2007;7(64):15-8.
 • Brin V, Braschinsky M, Haldre S. Tugeva äkkpeavalu diferentsiaaldiagnoos. Eesti Arst 2007; 86(4):262-5.
 • Braschinsky M, Areda T, Linnamägi Ü. Tartu Ülikooli närvikliinikus töötamine suurendab kaksikute sündimise riski . Eesti Arst 2007; 86(4):235-8.
 • Linnamägi Ü, Braschinsky M, Tikk A. Fibromüalgia. Eesti Arst 2007; 86(3):201-6.
 • Vähi M, Kirsimägi Ü, Braschinsky M. Alzheimeri tõve ravi memantiiniga Eestis: farmakoökonoomiline hindamine . Eesti Arst 2007; 86(2):94-9.
 • Braschinsky M. Nimesuliidi kasutamine peavalu ravis. Perearst 2006; 7(20):20-1.
 • Rakitin A, Kompus K, Braschinsky M, Nurm M. Wernicke-Korsakovi sündroom ja memantiin. Eesti Arst 2006; 85(11):766-71.
 • Braschinsky M, Lüüs S-M, Gross-Paju K, Haldre S. Hereditary spastic paraplegia in Estonia. 10th Congress of the European Federation of Neurological Societies – EFNS. Glasgow, Great Britain, 2-5 September, 2006. Stendettekanne.
 • Braschinsky M, Lüüs S-M, Gross-Paju K, Haldre S. Hereditary spastic paraplegia in Estonia. 5th Baltic Congress of Neurology (BALCONE), Riga, Latvia, 1.-3. June 2006. Suuline ettekanne.
 • Linnamägi Ü., Braschinsky M. Alzheimeri tõve ravi mittekolinergiliste ravimitega – hetkeseis ja perspektiivid. Eesti Arst 2005; 84(11):781-6.
 • Braschinsky M. Mälu ja ravimid. Lege Artis lisaväljaanne „Mälu” September 2005:16-20.
 • Braschinsky M, Haldre S, Sema L, Maamägi H, Parts K, Lüüs S-M, Gross-Paju K. Hereditary spastic paraplegia in Estonia – preliminary results of the study. 8th Congress of the European Federation of Neurological Societies – EFNS. Paris, France, 4-7 September, 2004. Stendettekanne.
 • Braschinsky M.Possible CNS tuberculoma. Salzburg Medical Seminars International, neurology and neurosurgery. Salzburg, Austria, 7-13 February 2003. Suuline ettekanne.
 • Braschinsky M, Gross-Paju K. Acute leukemia and climax as possible complications of Mitoxantrone treatment. 2nd international MS week: A World View. Chicago, Illinois, USA, 6-9 June 2002. Stendettekanne.
 • Braschinsky M, Porosaar M, Gross-Paju K. Multisüsteemne atroofia – täpsem diagnoosi võimalus. Eesti Arst 2002;81(7):427-30.
 • Teder-Braschinsky A, Braschinsky M, Mets H, Gross-Paju K. Sclerosis multiplex ja rasedus. Eesti Arst 2002;12:812-5.
 • Braschinsky M, Raudmäe K, Gross-Paju K. The rare complication of mitoxantrone treatment in person with MS. International Journal of MS Care 2001;3(3):2.
 • Braschinsky M, Raudmäe K, Gross-Paju K. The rare complication of mitoxantrone treatment in person with Multiple Sclerosis. 7th Annual Meeting of R.I.M.S. (Rehabilitation in Multiple Sclerosis), Copenhagen, Denmark, 16-19 May 2001. Stendettekanne, suuline ettekanne.
 • Gross-Paju K, Braschinsky M, Zopp I. Bladder dysfunction and its management in Multiple Sclerosis. Neurologijos seminarai 2001; 1-2(11-12): 79-84.

ÕPPETÖÖ KOGEMUS

 • SA TÜK Täienduskeskus, E-meditsiini projekt neuroloogidele (kuraator, lektor).
 • SA TÜK Täienduskeskus, e-kursus “Primaarsed peavalud: kaasaegsed seiskohad” (kuraator, lektor).
 • TÜ arstiteaduskonna stomatoloogia eriala neuroloogia praktikume ja loenguid (õppejõud).
 • TÜ eripedagoogika eriala neuroloogia praktikume ja loenguid (õppejõud).
 • TÜ arstiteaduskonna V. kursuse tudengite neuroloogia aine valituid peatükke (õppejõud).
 • TÜ füsioteraapia eriala neuroloogia aine valituid peatükke (õppejõud).
 • SA TÜK Täienduskeskus, Telemeditsiini projekt neuroloogidele (kuraator, lektor).
 • SA TÜK Täienduskeskuse erinevad täienduskursused (lektor).
 • Täienduskursused meditsiiniõdedele (neuroloogia erinevad teemad, lektor).

Meie teised kliinikud