Äggdonationsprogram och prislista

Vår lista över äggcell donatorer i Elite Clinic (från februari 2017; på engelska)

Sidan innehåller – infertilitetsbehandlingsprogram och priser för ägg- eller embryodonationsbehandlingar i kliniken Elite:

 

* Denna sida på olika språk: Egg Donation programs & pricelist , Munasolujen luovutushoito – ohjelmat ja hinnastoFertilitetsbehandling Paket - Partiell äggdonation behandlingsprogram | Elite Clinic Estland

  1. Priser för behandlingsprogram med PARTIELL äggdonation
   (Vi garanterar 5-6 färska ägg, vanligtvis räcker det för en insemination, patienten kan välja 1 eller 2 embryon. Om det blir kvar 1-2 embryon efter behandlingen och patienten vill bevara dem, då kan vi göra det för extra kostnad)

   • Kliniska graviditeter av ET vid 2 embryo är cirka 50%, vid 1 embryo cirka 30%.
   • Vi har ingen väntelista.
   • Mottagare väljer själv från donatorlista en donator som man tycker om bäst.
   • Elite läkarbehandlingars avgift för anländande pacient som är redan förberedd i hemlandet.
   • Pacienten kontaktar Elite direkt för tillförsel av behandlingar, som inkluderar:
    • Undersökningar av äggdonator, inklusive tester
    • IVF
    • Förberedelse av spermier
    • Insemination, befruktning och odling av givarens ägg
    • Insättning av embryo (Transfering av embryo)
    • Avgift för konsultanter, IVF lab avgift, anläggningsavgift för givare
    • Bidrag till äggdonatorns behandlingskostnader
    • Mediciner för äggdonatorn (lång protokoll GnRh/recGn/recHCG)
    • Information angående tillgänglighet av donatorer skickar vi via email till patient

   Totalt: 3500 EUR

  • Inkluderar inte frysning och lagring av embryon.
  • Frysning och lagring av embryon i 3 månader kostar 410.- EURO
  • Efter 3 månader kostar lagring av embryon 1.- EUR per dag. Maximal lagringstid är 7 år.
  • FET (transfering av frysta embryot) – 1900 EUR  Äggdonation behandling - programmen och prislista i Elite Clinic

 1. Priser för behandlingsprogram med FULLSTÄNDIGT (TOTAL) äggdonation
  (Alla ägg donerade av en donator, brukar räcka för en naturlig och en fryst embryoöverföring. Vi garanterar 10 ägg (oftast blir det 12-14))

  • Kliniska graviditeter av ET vid 2 embryo är cirka 50%, vid 1 embryo cirka 30%.
  • Vi har ingen väntelista.
  • Mottagare väljer själv från donatorlista en donator som man tycker om bäst.
  • Avgift för behandlingarna i Elite för patient som har genomgått förberedelserna i hemlandet.
  • Patienten tecknar avtal direkt med Elite-kliniken för behandlingen som innefattar:
   • Undersökningar av äggdonator, inklusive tester
   • IVF
   • Förberedelse av spermier
   • Insemination, befruktning och odling av givarens ägg
   • Insättning av embryo
   • Alla avgifter för konsultationer, IVF laboratorium, hjälpmedel osv.
   • Bidrag till äggdonatorns behandlingskostnader
   • Mediciner för äggdonatorn (lång protokoll GnRh/recGn/recHCG)
   • Donatorlistan som skickas med e-post

Totalt: 5490 EUR

 • Inkluderar inte frysning och lagring av embryon.
 • Frysning och lagring av embryon i 3 månader kostar 410.- EURO
 • Efter 3 månader kostar lagring av embryon 1,00 euro per dag. Maximal lagringstid är 7 år.
 • FET (transfering av frysta embryot) – 1900 EUR


Fertilitetsbehandling Paket - Embryo donation behandlingsprogram (med frysta eller färska embryos) | Elite Clinic Estland

 • Priser för fertilitets-behandlingsprogram med embryoadoption eller embryodonation

  • Vi har ingen väntelista.
  • För mottagare förberedd i hemlandet.

   

  1. Adoption av frysta embryon – FET
   (embryon kvar efter framgångsrik behandling av infertila par)

   Läkare kommer att välja det bästa embryot/embryon för dig, mottagaren kan inte välja äggdonator eller spermadonator. Mottagaren kan ange 1-2 egenskaper för äggdonator eller spermadonator (mottagaren kan inte välja parametrar för båda givare). Till exempel om mottagarna vill undvika bruna ögon, kan vi troligen göra det.

   • Kliniska graviditeter av ET vid 2 embryon – cirka 40%.

   Totalt: 1900 EUR

  2. Adoption av färska embryon, partiell program (färska ägg + donerade spermier)

   (Vi garanterar 5-6 färska ägg som brukar räcka för en insemination, mottagaren kan välja om 1 eller 2 embryon sätts in. Om det blir kvar 1-2 embryon efter behandlingen och patienten vill bevara dem, då kan vi göra det för extra kostnad.)

   • Kliniska graviditeter av ET vid 2 embryo är cirka 50%, vid 1 embryo cirka 30%.
   • Vi har ingen väntelista.
   • Mottagaren får en lista över donatorer och väljer givare som hon tycker om bäst.

    

   Totalt: 3800 EUR

  3. Adoption av färska embryon, fullständigt program (färska donerade ägg + donerade spermier)

   Fritt val av ägg- och spermadonatorer efter egenskaper. Alla ägg som donerats av en givare brukar räcka för en färsk och en fryst embryoöverföring. Vi garanterar 10 ägg (oftast blir det 12-14 ägg).

   • Kliniska graviditeter av ET vid 2 embryo är cirka 50%, vid 1 embryo cirka 30%.
   • Vi har ingen väntelista.
   • Mottagaren får en lista över donatorer och väljer givare som hon tycker om bäst.

    

   Totalt: 5790 EUR

    


 • Prislista över tilläggsavgifter (vid behov):

   

  • ICSI : 450 EUR
  • TESA : 450 EUR
  • Inkubation upp till blastocyststadiet : 440 EUR
  • EmbryoGlue : 300 EUR
  • Sjukhusvistelse / hotell : 100 EUR per day
  • Spermans frysförvaring (frysning) och lagring under 3 månader :310 EUR *
  • Spermieförvaring för 12 månader (efter 3 månaders period)  : 1 EUR per dag
  • Skrapning av livmodern (endometrial scratching) (histologisk undersökning av endometrium ingår) : 290 EUR
  • Frysning av embryo och förvaring för 3 månader : 410 EUR
  • Förvaring av embryon i över ett år : 1 EUR per dag
  • Äggplockning, äggfrysning och förvaring för två år : 1400 EURO
  • Donerade spermier för IVF eller ICSI : 360 EUR
  • FET (insättning av frysta embryon) : 1900 EUR
  • Skype rådgivning med specialist : 130 EUR
  • ERA test : kostar 1310 EUR (innehåller instruktioner för beredning med läkemedel om förberedelser inte är gjort i Elite Klinik, endometriumbiopsi utförd i Elite Klinik, ERA-test, histologisk undersökning av endometrium, konsultation angående testresultat). Om förberedelsen är gjort i Elite Klinik kommer samråd och skanningar vara för extra kostnad. Läkemedel utesluts (100-400 EURO vid standardreaktioner på läkemedlen). Resultatet kommer att vara klart inom 4-6 veckor.

  * När manlig partner ger sperma för befruktning donerade ägg, då är det beroende av mängd och kvalitet möjligt att frysa en del av sperman för framtida användning (2-4 flaskor). Det kan användas ifall embryoöverföringen inte resulterar i graviditet.
  I det här fallet:

  1. Kan makes frysta spermier användas nästa gång och han behöver inte komma till kliniken igen; om sperman är redan fryst då behöver kvinnan komma till Elite-kliniken bara en gång för embryoöverföring som tar cirka 1 timme. (Man kan komma med make eller ensam, som man önskar);
  2. Maken behöver inte lämna nya urin- eller blodprover;
  3. I fall det blir några problem med befruktningen då är det möjligt att använda den frysta sperman för befruktning av frysta donatorägg.

   

  Beställning av sperma, embryo och äggceller från andra banker (bl.a. ESB):

  • Hantering av sperma i Elite Klinik kostar 120 EURO och
  • Förvaring av sperma, embryon och äggceller före/efter proceduren kostar 1 EURO per dag.

   

  Mediciner för mottagare – du kan anskaffa dem från läkaren i ditt hemland eller vi kan skicka alla mediciner via DPD :

  Mediciner som vanligtvis behövs :

  1. Diphereline 3,75 mg depo (eller Zoladex 3,6 mg depo)
  2. Estrofem (eller Progynova eller Zumenon) 2 mg VI org
  3. Progesterone intravaginal 400 mg N 80 eller Crinone geel V org

  Mottagaren kan också bli helt förberedd för embryoöverföring (inklusive alla tester och mediciner) i Elite-kliniken.


 

Titta på Relaterad information: