08.11.2016

Elite naistearst Eesti esindajana Brüsselis

4.-5. novembril osales naistearst Deniss Sõritsa Eesti esindajana kahepäevasel Brüsselis aset leidnud European IVF Monitoring (EIM) Consortium-il, esitamaks Eesti andmed siin teostatud viljatusravi ja saadud tulemuste osas.

EIMi kuulub 39 riiki, iga Euroopa riik oli kogunemisel esindatud ühe liikmega. Antud organisatsioon kogub Euroopas andmeid viljatusravi tulemuste kohta ja püüab soodustada andmete kogumist. Meil on hea meel teatada, et Eestis on kogutud ja esitatud andmed juba nelja aasta kohta. Andmete kogumine on mahukas töö ja näiteks Läti ja Leedu oma andmeid esitanud pole.

Organisatsiooni eesmärk on hinnata ja võrrelda riigiti viljatusravi tulemusi, võrrelda, milliseid protseduure tehakse riigiti enam, milliseid vähem, kui palju tehakse doonorluse protseduure jms. Eesmärk on, et viljatusravi keskused avaldaksid oma ravitulemused.

Aruteluks oli ka võimalik kliinikute ühtne litsentseerimine, mis lihtsustaks patsiendi jaoks viljatuskeskuse valikut. See aitaks ehk jõuda selleni, et erinevad kliinikud avaldaksid oma reaalseid tulemusi, kuna näiteks hetkel on mõnes naaberriigis viljatusravikeskuseid mis ei esita oma andmeid, kuid väidavad, et neil on rasestumise protsent väga kõrge (nt 85% siirdamise kohta), mis suure tõenäosusega ei pruugi olla õige.

Kokkuvõtteks saab öelda, et Eesti viljatusravi tulemused on Euroopa teiste riikidega võrreldavad, me teeme head tööd ja loodetavasti jätkub Eestis kliinikute vaheline koostöö ja andmete kogumine ka edaspidi, mis võimaldab Eestil esitada oma tulemused antud organisatsioonile ka tulevikus.

European IVF Monitoring (EIM) Consortium 04-05.11.2016

European IVF Monitoring (EIM) Consortium 04-05.11.2016 in Brussel