Kaebuste lahendamise kord

AS Kliinik Elite ja OÜ Tähe Erakliinik kaebuste lahendamise kord ja patsientide rahulolu-uuringud:

 • Kaebuse või arvamuse kliinikutes osutatava tervishoiuteenuse jm osas saab patsient esitada:
  – kliiniku ooteruumides oleval vormil ja esitada sekretärile
  – samal vormil või vaba tekstina posti teel aadressile Sangla 63, Tartu
  – samal vormil või vaba tekstina e-kirja teel info@elitekliinik.ee
 • samal vormil või vaba tekstina posti teel aadressile Sangla 63, Tartu
 • samal vormil või vaba tekstina e-kirja teel info@elitekliinik.ee
 • Kui soovite oma kaebuse/arvamuse avalduse osas tagasisidet/juhtumi lahendamist, siis palun märkige pöördumisse oma nimi ja kontaktandmed ning Teile vastatakse kirjalikult kahe nädala jooksul
 • Asjaolude selgitamiseks ja lahendamiseks suunatakse esitatud kaebused/arvamused edasi:
  – õdede tööga seonduvad küsimused- õendusjuht Gerli Raieste
  – arstide ravitööga seotud küsimused- dr Andrei Sõritsa
  – üldise töökorraldusega seotud küsimused- kvaliteedijuht Malle Tiidelepp
 • Kui kaebus esitatakse konkreetse töötaja kohta, võetakse asjaosaliselt kirjalik seletus, antakse tagasiside kaebuse esitajale ja võetakse kliinikute siseselt kasutusele abinõud samalaadsete probleemide ennetamiseks
 • Juhul kui Te ei ole rahul osutatud tervishoiuteenuse kvaliteediga, siis on teil võimalik pöörduda ka erinevatesse valdkonda reguleerivatesse asutustesse, vt allolevat joonist.

  Kaebuste lahendamise kord tervishoiuasutuses

  Allikas: https://www.sm.ee/tervise-edendamine-ravi-ja-ravimid/ravi-ja-tervise-taastamine/tervishoiuteenuste-kvaliteet

 • Kontaktid:
  • Terviseamet, kaebuste esitamise vormi leiate siit.
  • Eesti Haigekassa, e-posti aadressi info@haigekassa.ee
  • Sotsiaalministeeriumi juures tegutsev nõuandev tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon, protseduur täpsemalt selgitatud siinVisiidi tühistamine ja visiidile mitteilmumine
   Kliinikute ja arstide töö tõhusaks korraldamiseks peab patsient vastuvõtule/protseduurile mitteilmumisest teatama vähemalt 24 tundi enne visiiti:
   • telefonil 740 9930 (tööpäevadel  08.00-20.00, laupäeval 09.00-15.00)
   • e-posti teel aadressil elite@elitekliinik.ee või info@elitekliinik.ee.

   Kui patsient ei ilmu kokkulepitud ajal eriarsti vastuvõtule ja pole sellest eelnevalt teavitanud, tasub patsient järgmisel tervishoiuteenuse osutamise korral visiiditasu kahekordses suuruses (alus Ravikindlustuse seadus § 70 punkt 6).

Visiidi tühistamine ja visiidile mitteilmumine

Kliinikute ja arstide töö tõhusaks korraldamiseks peab patsient protseduurile/vastuvõtule mitteilmumisest teatama vähemalt 24 tundi enne visiiti:

Kui patsient ei ilmu kokkulepitud ajal eriarsti ambulatoorsele vastuvõtule ja pole sellest eelnevalt teavitanud, tasub patsient järgmise tervishoiuteenuse osutamise korral visiiditasu kahekordses suuruses. (alus Ravikindlustuse seadus § 70 punkt 6 )


Patsientide rahulolu-uuringu kokkuvõtte

Alates 2022. aastast viiakse Elite ja Tähe kliinikus igal aastal läbi suuremahuline patsientide rahulolu-uuring. Patsientide tagasiside tervishoiuteenustele ja teenuseosutajatele on oluline teave, mille põhjal saab hinnata tervishoiuasutuse toimivust ning parandada teenuste osutamise viisi, kvaliteeti ja sisu. Vastav kohustus tervishoiuteenuse osutajatele kajastub ka Sotsiaalministri määruses nr 128 “Tervishoiuteenuse kvaliteedi tagamise nõuded”, mille kohaselt peab teenuseosutaja vähemalt kord aastas tegema patsientide rahulolu kokkuvõtte, analüüsima ning arutama tulemusi ning rakendama vajalikke parendusi.