Kaebuste lahendamise kord

 

Kaebuste lahendamise kord AS Kliinik Elites ja OÜ Tähe Erakliinikus:

 

 • Kõikides ooteruumides on patsientidele kättesaadavad pretensiooni/arvamuse avaldamise vormid (lisa1), millel patsient saab esitada oma kaebuse anonüümselt või isikuandmetega.
 • Kaebust on võimalik esitada ka posti (Kliinik Elite, Sangla 63, Tartu) või e-kirja (info@elitekliinik.ee) teel. Palume lisada kaebuse juurde oma nimi, isikukood ja kontaktandmed.
 • Täidetud ja esitatud vormid registreeritakse sekretäri juures ja kogutakse eraldi kausta.
 • Asjaolude selgitamiseks ja lahendamiseks suunatakse küsimus edasi sõltuvalt probleemi iseloomust.
  • -õdede tööga seonduvad küsimused vanemõele, V. Katšalovale
  • -arstide ravitööga seotud küsimused, juhatajale dr. A. Sõritsal
  • -üldise korralduse ja sekretäride tööga seotud küsimused, arst-administraator M. Nigule.
 • Kui kaebus on esitatud konkreetse töötaja kohta, võetakse asjaosaliselt kirjalik seletus.
 • Rakendatakse meetmed ebakohtade lahendamiseks, likvideerimiseks vastavalt esitatud probleemi iseloomule.
 • Kui patsient on avaldanud oma isikuandmed vastatakse talle 2 nädala jooksul kirjalikult.
 • Patsiendil on õigus pöörduda oma kaebuse või ettepaneku lahendamiseks järgnevate institutsioonide poole:
  • Eesti Haigekassa Tartu osakond: Põllu 1a, Tartu 50303, tel 7 44 74 30
  • Terviseamet: Paldiski mnt 81, Tallinn, 10617, tel 694 35 00
  • Eesti Patsientide Esindusühing: Kaupmehe 14, Tallinn 10114, tel 6566429
  • Eesti Vabariigi Õiguskantsler: Kohtu 8, 15193 Tallinn, tel 6938404

 

Visiidi tühistamine ja visiidile mitteilmumine

Et korraldada efektiivselt arstide ja kliiniku tööd on patsient kohustatud teavitama kliinikut eriarsti ambulatoorsele visiidile mitteilmumisest 24 tundi enne visiiti (nõue tuleneb ravikindlustuse seadusest) temale sobival viisil:

 

Kui patsient ei ilmu kokkulepitud ajal eriarsti ambulatoorsele vastuvõtule ja pole sellest eelnevalt teavitanud, tasub patsient järgmise tervishoiuteenuse osutamise korral visiiditasu kahekordses (5 eurot x 2) suuruses.

§ 70.(6) Kui patsient ütleb tervishoiuteenuse osutamise lepingu üles vähem kui 24 tundi enne teenuse osutamiseks kokkulepitud aega või ei ilmu teenuse osutamiseks kokkulepitud ajal lepingu täitmise kohta, on tervishoiuteenuse osutajal õigus nõuda patsiendilt järgmise tervishoiuteenuse lepingu täitmisel visiiditasu kahekordses suuruses.
[RT I 2008, 3, 22 – jõust. 01.09.2008]

 

Andrei Sõritsa
AS Elite Kliinik juhataja