Kelakorvaus Elitessä tehdyistä hoidoista

Suomen Kela maksaa osan Elitessä tehdyistä hoidoista, mikäli kaikki Kelan vaatimat kriteerit täyttyvät. Korvausta pitää hakea jälkikäteen ja siihen tarvitaan hakemus, erittely kustannuksista ja tehdyistä toimenpiteistä. Erittelyn kustannuksista ja tehdyistä toimenpiteistä saa Eliteltä pyydettäessä (info@elitekliinik.ee). Elite ei ole tehnyt suorakorvaussopimusta Kelan kanssa.

Hedelmöityshoidoissa korvaus on sama kuin muussakin sairaanhoidossa, eli:

  • 60% lääkärinpalkkiosta (Kelan vahvistamasta taksasta)
  • 75% omavastuun ylittävältä osuudelta tutkimuksessa ja hoidossa.
  • Omavastuuosuus on voimassa vuoden määräyksen antamisesta ja on yhtä lääkärinmääräystä kohti 13,46 euroa.

Kelan oma esimerkki korvauksesta:

„Alkionsiirto 235 euroa, tästä taksa on 81 e ja tästä taksasta korvaus on 60 % eli korvaus on 48,60 e. Mikrohedelmöitys 520 euroa, tästä taksa on 350 e ja tästä vähennetään omavastuu 13,46 e, jonka jälkeen korvataan 75 % eli korvaus 252,40 e“

Kela ei korvaa hedelmöityshoidosta aiheutuneita toimisto- ja laitosmaksuja, esim. alkioiden pakastus ja sulatus. Kelan sivuilla on taksarekisteri, josta voi laskea mahdollisen korvauksen määran. Valitse Kelan etusivulta www.kela.fi ”sairastaminen” ja sieltä löytyy heti oikeasta reunasta lisätietoja-kohdasta ”sairaanhoitokorvaustaksat”.

Miehen ja naisen hoidot katsotaan yhdeksi hoitokokonaisuudeksi. Jos toisen hakemus hylätään, ei toisenkaan kuluja korvata. Täytettyään 43 vuotta naisen hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti lapsettomuutta aiheuttavan sairauden ja hoitotuloksen todennäköisyyden arvioinnin jälkeen. Ehdotonta yläikärajaa Kelan korvauksille ei ole, mutta käytännössä suurimmalla osaa raja on 42 vuotta.

Pääsääntöisesti Kela korvaa kolme tuloksetonta hedelmöityshoitokertaa. Yhteen hedelmöityshoito-kertaan kuuluu alkututkimukset, lääkekustannukset, pariskunnan hoidot ja mahdolliset pakastealkionsiirrot.

Sukusolujen lahjoittajan hoitoja Kela ei korvaa, koska kyseessä ei ole lahjoittajan oman sairaudenhoito. Lahjamunasoluhoidossa lahjoittajan osuuteen kuuluu yleensä lääkehoito, stimulaatiovaiheen lääkärikäynnit ja ultraäänitutkimukset sekä munasolupunktio, joita Kela ei korvaa.

Yksinäisillä naisilla, naispareilla, henkilöllä, jolla on takana useita hedelmöityshoitoja tai tehty sterilisaatio, hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti ja hakemuksen liitteenä tulee olla hoitavan lääkärinlausunto annetun hedelmöityshoidon tarpeellisuudesta.

Lausunnosta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

  • hoitavan lääkärin kannanotto, onko hakijan hedelmättömyyden taustalla sairaus vai ikään liittyvä hedelmällisyyden aleneminen
  • lapsettomuuden kesto ja oletettu lapsettomuuden syy
  • aikaisemmat raskaudet, keskenmenot, keskeytykset
  • miehen sperma-analyysitulokset
  • hakija ja puolison terveydentila

Lausunnon Kelalle (tai esim vakuutusyhtiölle tai mille tahansa) voi antaa myös Eliten lääkäri.
Korvauksiin liittyvissä asioissa ja kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä Kelaan!


Lue lisäksi: