Loe lähemalt

« Meie kliiniku tegevusvaldkondadeks on günekoloogia, androloogia, uroloogia, üldkirurgia, endokrinoloogia,
nahahaigused, allergilised haigused, ortopeedia, laste-
haigused, kõrva-nina-kurgu haigused, kardioloogia ja ostame ka sünnitusab. »

Elite alustas oma tegevust 2001.a. detsembris Tartus Sangla 63 asuvas spetsiaalselt erakliinikuks ehitatud hoones.

Üks meie prioriteetsemaid valdkondi on kehaväline viljastamine ja viljatuse ravi – meie IVF labor alustas tegutsemist juba 1993. aastal ja Baltimaade esimene “katseklaasilaps” on just Andrei Sõritsa töörühma tegemiste vili. IVF valdkonnas tegutsevad meil vaid väga kogenud töötajad ning need täiendavad end pidevalt.
Viljatuse ravis kasutame kõiki tunnustatud ravimeetodeid, s.h. ka munarakudoonorlus ja spermadoonorlus – meil on kliinikus ka oma spermapank.

Ainsa erahaiglana Eestis on Elite Kliinikul ISO juhtimissertifikaat.
(vaata: ISO sertifikaat)

Meie põhiväärtused:

PERSONAALNE LÄHENEMINE
Kliinik Elite ASi eesmärgiks on keskenduda üksikindiviidi ehk iga patsiendi vajadustele, pakkudes kvaliteetset raviteenust, mugavaid olmetingimusi ja privaatsust. Igale patsiendile on nii arstiga konsulteerimiseks kui ka protseduurideks ette nähtud piisav aeg, saamaks vastused oma küsimustele ja tagamaks kvaliteetse teenuse pakkumise.
Patsiendiga tegeleb raviprotsessi vältel üks arst, kes vastutab oma patsiendi ravi eest.

KVALITEETNE TEENUS
Kvaliteetse teenuse tagavad optimaalsed lahendused, tänapäevased meditsiinitehnoloogiad, kõrgelt kvalifitseeritud töötajad ja aastatepikkune kogemus ning pidevad töötajate arendamised läbi rahvusvaheliste konverentside ja täiendkoolitustel. Samuti nõuame tarnijate ja alltöövõtjate ning koostööpartnerite valikul tõendeid nende kompetentsuse kohta.

KVALIFITSEERITUD PERSONAL
Kliinik Elite ASi personal koosneb ainult kogenud erialaspetsialistidest, kellel on tööks vajalikud pikaajalised kogemused ja oskused ning nõutav haridus ja spetsialiseerumine. Kõikidel Kliinik Elite AS arstidel on minimaalselt 15 aastat tööstaaži. Labori ja operatsioonibloki töötajatel on Kliinik Elite AS-is töötamise eelduseks vähemalt 10 aastat tööstaaži. Kliinik Elite AS personal täiendab end pidevalt nii rahvusvahelistel kui ka Eestis toimuvatel täiendkoolitustel.

MUGAVUS JA IDIVIDUAALSUS
Kliinik Elite AS tegutseb hoones, mis on ehitatud vastama erakliiniku vajadustele ja kõikidele rahvusvahelistele standarditele ning kogu raviprotsess toimub ühes hoones. Kliinik Elite AS ruumid on sisustatud viisil, et patsient tunneks ennast mugavalt ega tunnetaks haigla miljööd. Kliinik Elite patsientidele pakutakse individuaalset teenust just vastavalt kliendi soove arvestades – külastuse aegade ja arstide valik.

KLIENDI RAHULOLU
Meie jaoks on oluline pakkude kliendile kvaliteetset teenust ning vastata nende ootustele. Selleks viiakse läbi kliendi tagasiside küsitlusi ning rakendatakse kliendipoolseid ettepanekuid teenuse kvaliteedi parendamiseks.

PIDEV ARENEMINE
Juhtkond püstitab kvaliteedipoliitika elluviimiseks eesmärgid ja tagab nende täitmise kaudu ISO 9001 standardile vastava juhtimissüsteemi pideva parendamise. Ettevõtte kvaliteedipoliitika kinnitas Kliinik Elite juhatuse liige 26.05.2011.