Bevara din fertilitet och frysta ägg

Äggfrysning i Elite Clinic

Det är inte längre nyhet att fler kvinnor skjuter upp barnfödande både i Estland och på andra utvecklade länderna.

Orsakerna är olika, livet har förändrats samt med kvinnors önskemål och behov. Innan barnen måste man lära, hitta rätt partner och rätt jobb.

Listan läggs till den senaste femårsperioden även önskan att resa runt i världen för att upptäcka. Det är inte ovanlighet att en ung kvinna reser efter högskolan eller college till Australien för att resa och jobba för ett år men kommer att stanna där längre period.

Medelåldern för förstföderskor har stigit. Trots allt skulle man ju ändå få friska barn.

Vetenskapen har kommit så långt att det nu gör det möjligt att upprätthålla unga och friska äggceller som senare tinats och används. Några av världens största företag har även meddelat att man kommer att täcka kostnaderna för frysning av ägg för de anställdas.

Estland erbjuder tjänster såsom frysning av ägg belägen i Tartu – Elite privat klinik.

 

Kvinnor med cancer diagnos behöver också äggfrysning

Det finns olika skäl varför man behöver bevara sin framtida fertilitet. Till exempel för kvinnor som vill vänta med graviditet på grund av sina studier, karriär eller andra personliga mål.

Det är allmänt känt att fertiliteten minskar med åldern, så frysning av äggcell i fertil ålder ger den bästa chansen att få barn i framtiden. Till skillnad från äggstockarna och äggcellerna, livmodern inte åldras och är kunnig att hålla graviditet även vid 40-50 år. Kvalitet för frysta äggceller minskar inte med tiden. Frysning av oocyter behöver också kvinnor som får cancer diagnosen. Frysning av äggceller ger möjlighet att bevara sina ägg före operation, kemoterapi eller strålning. Flesta av dessa behandlingar förstör ägg eller är orsaken till infertilitet. Men det har också hänt att det finns livsdugliga ägg även efter behandling, fertilitetsbevarande beror på ålder, typ av cancer och behandlingsplan.

Frysning kan också behöva kvinnor som på grund av sin tro och/eller moraliska skäl är emot bibehållandet av frysta embryon. Efter standard IVF förfarandet har många kvinnor eller par över extra embryon. Sina oanvända embryon frysning och lagring kan ibland vara ett svårt beslut – etiskt och religiöst – hur och när dessa embryon aldrig används. Då kan det vara positiv lösning att befrukta så många ägg som IVF förfarande används och resten av obefruktade äggceller ska frysas i detta fall.  Frysning kan behöva kvinnor dom har tidig menopaus i familjehistoria. Frysning av oocyter ger en möjlighet att behålla äggen tills de är slut.

 

Hur genomföras äggfrysning?

Till skillnad från sperma och embryon, som är lätt att frysa, är ägget den största cellen i kvinnans kropp och innehåller en hel del vatten. Frysning genererar iskristaller som kan förstöra cellen. Ägget måste torkas före frysning och vatten ersätts med frostskyddsvätska för att undvika iskristaller. Eftersom ägg skala blir starkare efter frysning måste befruktningen efter upptiningen göras men en nål (standard ICSI). Frysning av äggceller har två alternativ – långsammare metod för frysning eller djupfrysning process (vitrifikation).

 

Före frysning måste kvinnan få hormonbehandling

Patienten måste genomgå samma hormonhantering som vanlig IVF patient för att kunna frysa ägg. Den enda skillnaden är att äggceller frysas under en viss tid innan de tinas, befruktas och embryona implanteras i livmodern. Frysning tar ungefär 4-6 veckor och är samma med de ursprungliga IVF processer:

2-4 veckor ska patienten ta hormon injektioner och ta p-piller för att tillfälligt stänga av kroppens naturliga hormoner.

10-14 dagar ska man göra hormon injektion för att stimulera äggstockarna och mogna mer ägg.

 

När äggcellerna är beredda, de samlas med en nål genom vaginalt ultraljud övervakning. Detta förfarandet utförs under narkos. Därefter fryser vi äggceller omedelbart. När patienten är redo att bli gravid (det kan vara flera år senare) tinas frysta äggceller, injiceras med spermier för att befrukta ägg och embryon implanteras i livmodern.

 

Frysta ägg kan lagras så länge som man vill

Frysta äggceller minskar inte i deras kvalitet. Det är vetenskapligt bevisad. Enligt Estnisk lag kan ägg frysas och hållas bara specialiserad leverantör. Lagringstiden för fryst ägg är inte juridiskt definierat eller tidsbegränsad.

 

För graviditet behövs det 10 frysta äggceller

Studier visar att upp till 38 år gamla kvinnor får följande förväntad resultat: upptining av ägg och befruktning är 75% sannolikhet. Detta innebär att om vi fryser 10 ägg, förväntas genomföra efter upptining 7 äggcell, 5-6 av de ska förhoppningsvis gödslar och blir embryon. Normalt sättes in 1-2 embryon. Därför rekommenderar vi att man ska frysa och lagra 10 ägg för varje graviditetsförsök. Majoriteten av kvinnorna under 38 år kan ge 10-15 ägg med varje cykel.

 

Statistisk visar att 65% av kvinnorna som har använt sina frysta ägg har fött ett barn

Graviditeten beror på kvinnans ålder vid frysning av ägg, med annat ord mer tidigare desto större är chansen att bli gravid. Det spelar ingen roll hur gammal är kvinna när hon vill tina upp sina frysta ägg och bli gravid. Om kvinna är äldre än 38 år när hon fryser sina ägg, då har hon lägre chansen att bli gravid jämför med yngre kvinnor. Vi vet inte om kvinnornas äggceller som är över 40-åriga överlever frysning på samma sätt som yngre än 40-åriga ägg.

Referens: Beräkning av sannolikheten för att få ett barn efter upptining av frysta ägg finns på fertilitetspreservation.org sidan.

Elite Klinik är inte ansvarig i fall där äggen inte tinas ordentligt, inte gödslar ordentligt, inte växer normalt eller patient inte blir gravid.

 

 

Studier visar att frysta äggceller ger inte sjukare eller mer handikappade barn än de vanliga celler

Mer är 10 000 barn har födas från frysta äggceller. Den största publicerad studie med 900 barn som var födda av frysta äggceller visade ingen ökning för missbildning jämfört med den allmänna befolkningen. Dessutom visade studien ingen ökning heller i nivån kromosomdefekter jämfört mellan frysta och färska embryon. Året 2014 gjordes en ny studie som visade att ett graviditetsrelaterade komplikationer har inte ökat på grund av frysning av ägg.

Globalt av alla frysta embryon (främst med hjälp av den långsamma frysteknik) har mer än 300 000 barn föds utan att har blivit en ökning av missbildningar. Dock tar det flera år för att övervaka och se till att barn som föds av frysta äggceller inte har högre missbildningar än de som har föds på annat sätt.

 

Man kan få mer info om priserna från info@elitekliinik.ee

Vi ber er att ange också patientens ålder med brevet.


Läs mer: Kostnaden för äggfrysning i 2016