Äggdonationsprogram och prislista

Vår lista över äggcell donatorer i Elite Clinic (från march 2021; på engelska)

Sidan innehåller – infertilitetsbehandlingsprogram och priser för ägg- eller embryodonationsbehandlingar i kliniken Elite:

 1. Partiell äggdonation – program med partiell äggdonation (äggceller donerade av en donator delas mellan två mottagare, räcker oftast bara för en färsk embryoöverföring)
 2. Totalt äggdonation – program med fullständig äggdonation  (alla ägg donerade av en äggdonator, brukar räcka för en naturlig och en fryst embryoöverföring)
 3. Program med frysta ägg
 4. Fertilitetsbehandling med embryoadoption eller embryodonation program:
  1. Adoption av frysta embryon – FET (embryon kvar efter framgångsrik behandling av infertila par)
  2. Adoption av färska embryon, partiellt program (färska ägg + donerade spermier)
  3. Adoption av färska embryon, fullständigt program (färska ägg + donerade spermier)
 5. Prislistan – extra avgifter om behövs

* Denna sida på olika språk: Egg Donation programs & pricelist , Munasolujen luovutushoito – ohjelmat ja hinnastoFertilitetsbehandling Paket - Partiell äggdonation behandlingsprogram | Elite Clinic Estland

1. Priser för behandlingsprogram med PARTIELL äggdonation

 • Vi garanterar 5-6 färska ägg, vanligtvis räcker det för en insemination, patienten kan välja 1 eller 2 embryon. Om det blir kvar 1-2 embryon efter behandlingen och patienten vill bevara dem, då kan vi göra det för extra kostnad)
 • Graviditetsnivå vid 2 embryo är cirka 60%, vid 1 embryo cirka 40%
  Läkaren kan rekommendera endast ett embryo för ET för att undvika tvillinggraviditet. Risken för
  komplikationer vid flerbördsgraviditet är mycket hög (missfall, prematuritet, missbildning,
  havandeskapsförgiftning etc.). Till exempel i Finland eller i Sverige kan man aldrig ha 2 embryon för
  ET med donatorägg. Familjer väljer 2 embryon oavsett risker bara på grund av pengar, tid och stress.
  Du kan få hur många barn du vill, men en efter en, inte tvillingar.
 • Vi har ingen väntelista.
 • Mottagare väljer själv från donatorlista en donator som man tycker om bäst.
 • Elite läkarbehandlingars avgift för anländande pacient som är redan förberedd i hemlandet.
 • Pacienten kontaktar Elite direkt för tillförsel av behandlingar, som inkluderar:
  • Undersökningar av äggdonator, inklusive tester
  • IVF
  • Förberedelse av spermier
  • Insemination, befruktning och odling av givarens ägg
  • Insättning av embryo (Transfering av embryo)
  • Avgift för konsultanter, IVF lab avgift, anläggningsavgift för givare
  • Bidrag till äggdonatorns behandlingskostnader
  • Mediciner för äggdonatorn (lång protokoll GnRh/recGn/recHCG)
  • Information angående tillgänglighet av donatorer skickar vi via email till patient

Totalt : 3850 EUR


2. Priser för behandlingsprogram med FULLSTÄNDIGT (TOTAL) äggdonation

 • Alla ägg donerade av en donator, brukar räcka för en naturlig och en fryst embryoöverföring. Vi garanterar 10 ägg (oftast blir det 12-14)
 • Graviditetsnivå vid 2 embryo är cirka 60%, vid 1 embryo cirka 40%.
 • Vi har ingen väntelista.
 • Mottagare väljer själv från donatorlista en donator som man tycker om bäst.

Elite läkarbehandlingars avgift för anländande pacient som är redan förberedd i hemlandet.

Pacienten kontaktar Elite direkt för tillförsel av behandlingar, som inkluderar :
– Screening av äggdonator, inklusive tester
– IVF
– Sperm förberedelse
– Insemination, befruktning och odling av givarens ägg
– Transfering av embryo
– Avgift för konsultanter, IVF lab avgift, anläggningsavgift för givare
– Embryo frysning (om tillämpligt)
– Förvaring av embryon för ett år (om tillämpligt)
– Bidrag till äggdonatorens behandlingar kostar
– Mediciner för donatoren (lång protokoll GnRh/recGn/recHCG)
– Information angående tillgänglighet av donatorer skickar vi via email till patient

Totalt: 6050 EUR

Inkluderar inte frysning och lagring av embryon.
Frysning och lagring av embryon i 3 månader kostar 450 EURO
Efter 3 månader kostar lagring av embryon 1 euro per dag. Maximal lagringstid är 7 år.
FET (transfering av frysta embryot)- 1900 EUR.


3. Program med frysta ägg

Vi tar ägg från oocyter och fryser dem. Därefter är de sex månader i karantän, man testar mot
infektionprover upprepade gånger och endast då kan äggstockar användas. Syftet är att utesluta förekomsten av en minimal risk för infektioner (till exmpel HIV eller hepatit B och C), vilket inte kan uteslutas genom att använda färsk ägg. Dessutom är frysta oocyter lämpliga att använda, eftersom det inte finns något behov av att vänta på att givaren ska förberedas, det finns inget behov av synkronisera cykeln med givaren och det finns ingen risk för att något händer med givaren (felaktigt läkemedelsreaktion, donor blir sjuk, familjeproblem osv). Före befruktning tinas oocyterna och fertilisering utförs med hjälp av ICSI.

Sex frysta äggceller räcker för att göra två embryoöverföring (om spermier fungerar bra). Om
man använder bara en embryo, kan man frysa den andra och använda det senare. Eller använder vi båda två samtidigt. Endast de bästa ägg blir frysta och mer än 90% av oocyterna lever över upptining.

Graviditetsnivå är vid 2 embryotransplantation ~ 60% och vid 1 embryotransplantation ~ 40%.

Läkaren kan rekommendera endast ett embryo för ET för att undvika tvillinggraviditet. Risken för komplikationer vid flerbördsgraviditet är mycket hög (missfall, prematuritet, missbildning, havandeskapsförgiftning etc.). Till exempel i Finland eller i Sverige kan man aldrig ha 2 embryon för ET med donatorägg. Familjer väljer 2 embryon oavsett risker bara på grund av pengar, tid och stress. Du kan få hur många barn du vill, men en efter en, inte tvillingar.

Vi har ingen väntelista.

Mottagare väljer själv de frysta ägg från donatorlista som hon tycker om bäst.

Information om tillgängligheten av donatorer kommer att skickas till mottagare via e-post i god
tid.

Priset för mottagare som inte har sjukförsäkringen i Estland och som är beredd att förberedas
utomlands (mottagarens förberedelse görs inte hos Elite Klinik. Priset inkluderar instruktioner och
samråd per e-post / telefon):

Totalt : 4840 EUR

Priset ingår:

1. Tillgång till listan av äggdonatorer, mottagaren väljer ut givaren, rådgivning av läkaren, 6 frysta
oocyter, behandlingskostnader för givaren innan oocyter fryses – tester, analyser, förberedelser för
proceduren, mediciner för äggdonator, oocyttvättning, sperma förberedelse, befruktning av ägg med
ICSI, embryoinkubering i 2-3 dagar, IVF laboratorieavgifter, embryoöverföring till mottagaren.
2. Konsultationer, ultraljud och nödvändiga analyser till mottagare som ingår i programmet.
Priset ingår inte:
1. Nödvändiga konsultationer med analyser för mottagare och hennes partner för att bekräfta att vi
kan börja med programmet.
2. Mediciner till mottagare (Patienter som har sjukförsäkringen i Estland: 300 EUR)
3. Frysning av embryo.
4. Förvaring av fryst embryo.
5. Inkubation till blastocyst stadium.
6. Extra ägg. Man kan köpa mer oocyter ifall det finns mer frysta celler från respektive mottagare (en
oocyter kostar 500 EURO) Syftet är att få mer embryo som har bra kvalite och frysa dem för nästa
försök.
7. Det finns möjlighet att bronera frysta ägg för framtiden efter förlossningenFertilitetsbehandling Paket - Embryo donation behandlingsprogram (med frysta eller färska embryos) | Elite Clinic Estland

4. Priser för fertilitets-behandlingsprogram med embryoadoption eller embryodonation

 • Vi har ingen väntelista.
 • För mottagare förberedd i hemlandet.

  1. Adoption av det frysa embryot – FET
   (embryon kvar efter framgångsrik behandling av infertila par)

   Läkare kommer att välja den bästa embryot/embryon för dig, mottagaren kan inte välja äggdonator eller spermadonator från listan med parametrar. Mottagare kan ange 1-2 egenskaper för äggdonator eller spermadonator (mottagaren kan inte välja parametrar för både givare). Till exempel om mottagarna vill undvika bruna ögon, kan vi förmodligen följa och beräkna med det.

   • Graviditetsnivå om man väljer 1 embryon – cirka 40% och cirka 60% vid överföring av 2 frysta embryon.

   Totalt: vid överföring av 1 fryst embryo 2500 EUR, vid överföring av 2 frysta embryon 3700 EUR.

  2. Adoption av det färska embryot, partiell program (färska oocyter + donators spermier)

   (Vi garanterar 5-6 färska ägg som brukar räcka för en insemination, mottagaren kan välja om 1 eller 2 embryon sätts in. Om det blir kvar 1-2 embryon efter behandlingen och patienten vill bevara dem, då kan vi göra det för extra kostnad.)

   • Graviditetssnivå vid 2 embryo är cirka 60%, vid 1 embryo cirka 40%.
   • Vi har ingen väntelista.
   • Mottagaren får en lista över donatorer och väljer givare som hon tycker om bäst.

   Totalt: 4270 EUR

  3. Adoption av färska embryon, fullständigt program (färska donerade ägg + donerade spermier)

   Fritt val av ägg- och spermadonatorer efter egenskaper. Alla ägg som donerats av en givare brukar räcka för en färsk och en fryst embryoöverföring. Vi garanterar 10 ägg (oftast blir det 12-14 ägg).

   • Graviditetssnivå vid 2 embryo är cirka 60%, vid 1 embryo cirka 40%.
   • Vi har ingen väntelista.
   • Mottagaren får en lista över donatorer och väljer givare som hon tycker om bäst.

   Totalt: 6470 EUR


Prislistan – extra avgifter om behövs :

 • ICSI : 490 EUR
 • TESA : 490 EUR
 • Inkubation upp till blastocyststadiet : 500 EUR
 • EmbryoGlue : 300 EUR
 • Intralipid dropp infusion : 140 EUR
 • PGS för 1 embryo : 600 EUR
 • Sperm frysförvaring (frysning) och lagring under 3 månader : 350 EUR *
 • Frysning av embryo och förvaring för 3 månader : 450 EUR
 • Förvaring av embryon och sperm (efter 3 månaders period)  : 1 EUR per dag
 • Infrysning av ägg : 1600 EUR
 • Skrapning av livmodern (endometrial scratching) (ingår histologisk undersökning av endometrium ) : 320 EUR
 • Donerade spermier för IVF eller ICSI : 420 EUR
 • FET (insättning av frysta embryon) : 1900 EUR
 • WhatsApp / FaceTime / Viber / Skype rådgivning med specialist : 150 EUR
 • Genetisk riskbedömning test för venös tromboembolism : 230 EUR
 • BeReady-test 500 EUR (+ konsultationsavgift, biopsi, histologi, ultraljudsundersökning).
  Testet analyserar 57 gener som mäter endometriets beredskap för embryo fästning, men som
  inte garanterar embryo implantation och graviditet i efterföljande cykler av infertilitet. Biopsi
  tas från livmodern med en tunn kateter. Resultatet av analysen kommer inom 2-3 veckor.
 • Carrier Genetic Test (CGT 250) – en panel som innehåller 250 gen och 3500 mutations
  sekvens analyser (NGS) relaterade till de vanligaste sjukdomarna :
  910 EUR (givare) + 910 EUR (partner som använder givaren) = 1820 EUR
  910 EUR (kvinnlig partner) + 910 EUR (manlig partner) = 1820 EUR
 • Ovarial aktivering (IVA- in vitro-aktivering) : med estnisk sjukförsäkring 2300 EUR, utan
  estnisk sjukförsäkring 3500 EUR
 • Fertilitet bedömningstest : 300 EUR + avgift för ultraljudsundersökning + avgift för
  gynekologisk konsultatio
 • ERA test : kostar 1310 EUR (innehåller instruktioner för beredning med läkemedel om förberedelser inte är gjort i Elite Klinik, endometriumbiopsi utförd i Elite Klinik, ERA-test, histologisk undersökning av endometrium, konsultation angående testresultat). Om förberedelsen är gjort i Elite Klinik kommer samråd och skanningar vara för extra kostnad. Läkemedel utesluts (100-400 EURO vid standardreaktioner på läkemedlen). Resultatet kommer att vara klart inom 4-6 veckor
 • Leverans av frysta embryon, äggceller och spermier till annan vårdinrättning : 660 EUR
 • Avgift för import av frysta embryon, ägg och spermier (inkluderar handläggningsavgift, dokument handling, mottagande av embryon/könsceller) : 450 EUR
 • Avgift för att formalisera kontraktet när det gäller en utländsk klinik : 320 EUR
 • Avgift för att formalisera kontraktet för en Estnisk klinik (om det inte finns något tidigare kontrakt mellan kliniker) : 100 EUR.

* När manlig partner ger sperma för befruktning donerade ägg, då är det beroende av mängd och kvalitet möjligt att frysa en del av sperman för framtida användning (2-4 flaskor). Det kan användas ifall embryoöverföringen inte resulterar i graviditet.

I det här fallet:

 1. Det blir möjligt att använda makes frysta spermier nästa gång och han behöver inte komma till
  kliniken igen; om sperma är redan fryst då kan kvinna komma till Elite klinik bara en gång för embryo överföring som tar cirka 1 timme. (Man kan komma med make eller ensam, enligt hennes
  önskan),
 2. Make behöver inte ta nya urin- eller blodprover,
 3. I fall det blir några problem med insemination då är det möjligt att använda fryst sperma för
  befruktning av fryst donators ägg.

Beställning av sperma, embryo och äggceller från andra banker (bl.a. ESB):

 • Hantering av sperma i Elite Klinik kostar 130 EURO och,
 • Förvaring av sperma, embryon och äggceller före/efter proceduren kostar 1 EUR per dag.

Mediciner för mottagare – du kan anskaffa dem från läkaren i ditt hemland eller vi kan skicka alla mediciner via DPD :

Mediciner som vanligtvis behövs :

 1. Diphereline 3,75 mg depo (eller Zoladex 3,6 mg depo)
 2. Estrofem (eller Progynova eller Zumenon) 2 mg VI org
 3. Progesterone intravaginal 400 mg N 80 eller Crinone geel V org

Mottagare kan också bli totalt förberedd för transfering av embryo ( inklusive alla tester och mediciner ) i Elite Clinic.


Titta på Relaterad information: