Kirurgiska ingrepp inom infertilitetsbehandling

gynekolog doktor Andrei Sõritsa innan du startar operation i Elite privat fertilitetsbehandling Clinic

Gynekolog dr Andrei Sõritsa före operationen i privat fertilitetsklinik Elite

Kirurgiska ingrepp spelar en viktig roll i infertilitetsbehandling och ivf. Ofta tror man att misslyckade ET beror på embryos dåliga kvalitet. Då glömmer man att det finns tre huvudfaktorer som har betydelse för att graviditeten ska uppstå – embryot, livmodern och kroppen. I denna artikel fokuserar vi på faktorerna som har med livmodern att göra.

Vilka faktorer anses vara viktiga för att livmodern ska acceptera embryo(n)? De är livmoderns korrekta strukturer och funktion samt livmoderslemhinnans vätska.

Huvudsakligen är ändringar i livmodern anslutna till kvinnans ålder. Kvinnorna äldre än 35 år upplever större risk för sådana ändringar i livmodern som myom, adenomyos, polypos i endometriet eller endometriehyperplasi. Ofta förorsakas dessa ändringar av långvariga hormonella behandlingar under loppet av flera misslyckade IVF försök och varje sådan ändring kan vara en faktor som påverkar embryoimplantation. Även kroniska inflammationer i livmodern, äggledarna och i små bäckenet kan vara orsakerna till att kvinnor inte kan bli gravida.

Innan den kirurgiska behandlingen är det nödvändigt att fastställa att mikrofloran i slidan är inom normala gränser.

Vi använder laparoskopisk och hysteroskopisk kirurgi inom operationsbehandling :

Under hysteroskopisk behandling kontrolleras om livmoderhålan är tillräckligt stor, om det finns avvikelser i livmodern (t.ex. livmoder septum, livmoder bicornis), submukosal myom i livmodern, polyper, endometriehyperplasi, sammanväxningar; sådana förändringar försöker vi rätta till.

Under laparoskopisk behandling kommer vi att kontrollera möjliga förändringar av mindre bäckenet. Ofta har infertila patienter lesioner av endometrios och avlägsnande av dessa kan minska påverkan av endometrios till livmodern och funktionen av äggledarna och äggstockarna. I fall det är kronisk inflammation i äggledarna och de har opererats tidigare och återställandet av deras funktion inte var framgångsrik, kan borttagandet av äggledarna som har sådana förändringar öka chanserna att bli gravid efter embryo transplantation.

En av de anledningarna till att embryoöverföring inte har varit framgångsrik kan vara stora, intramuralt och subserosalt belägna myomer med 5 cm och mer i diameter; som kan borttas med laparoskopisk behandling. Korrigering av sammanväxningar i små bäckenet kan återställa organens funktioner.