10 anledningar att välja oss

 1. Det första IVF barnet i Baltikum föddes i 1995 som resultat av vårt arbete.
 2. Det första barnet fött genom äggdonation i Baltikum i 1996 var ett resultat av vårt arbete.
 3. Vår IVF-laboratoriegrupp har varit samma för 15 år – bara specialister med stor erfarenhet.
 4. Chefen för kliniken Elite samt läkare-gynekolog i klinikens IVF-avdelning  dr Andrei Sõritsa, PhD, är en mycket erfaren och känd IVF-expert. Dr Andrei Sõritsa har avlagt doktorsexamen vid Tartu Universitet i 1984 och har även varit anställd som docent vid samma institution.
  Infertilitetsbehandlingar i Estland är från och med 1997 reglerade med lagen ”Assisterad befruktning och bevarande av embryo”, och dr Andrei Sõritsa var med i arbetsgruppen som sammanställde lagen. I 2006 utmärktes d Andrei Sõritsa med Estniska Röda Korsets Orden för hans utvecklande av infertilitetsbehandlingar i Estland.
 5. Privatkliniken Elite byggdes 2001 med hänsyn till alla krav och standarder gällande IVF behandling – alla omständigheter i laboratorier samt för patienter bemöter höga standarder.
 6. Privatkliniken Elite deltar i samarbetsprogram av provrörsbefruktning (IVF) och äggdonation med olika kliniker och läkare i Skandinavien. Vi kan rekommendera var man kan göra förberedelser i ditt hemland.
 7.  Våra äggdonatorer lämpar sig väl för patienter från Skandinavien med tanke på fenotyp och temperament.
 8. Privatkliniken Elite har ett brett val av donatorer och patienter som har redan behandlats i vår klinik rekommenderar oss.
 9. Det är lätt att ta sig till Tartu, direktflyg från Stockholm till Tallinn, Riga och Tartu, direktflyg från Helsinki till Tallinn, färjor från Helsinki till Tallinn och från Stockholm till Tallinn. Elite-kliniken erbjuder också transfer med bil från Tallinn och Riga till Tartu.
 10. Företaget grundades i 1998 av Andrei Sõritsa. Han äger 100 % av kompaniet. Hela familjen Sõritsa är engagerad i företaget: dr Andrei Sõritsa är verkställande direktör och grundare av företaget, och jobbar också som gynekolog och fertilitetsspecialist. Dr Andrei Sõritsas hustru, Svetlana Sõritsa arbetar som administratör och ansvarar för designfrågor – dekorering, inredning, landskapsarkitektur och klädsel för personal och patienter.
  I 2001 blev dr Andrei Sõritsas son, dr Deniss Sõritsa, medlem i styrelsen och arbetar som teknisk chef samt ansvarar för transfer service för patienter; samtidigt utför han vetenskapliga studier inom infertilitet och behandling av endometrios. Dr Deniss Sõritsa har avlagt läkarexamen vid Tartu Universitetet och har genomgått sin 4-åriga specialistutbildning i obstetrik och gynekologi. Dr Deniss Sõritsa arbetar nu som gynekolog-förlossningsläkare på Tartu Universitetssjukhusets kvinnoklinik.
  Dr Deniss Sõritsas hustru Kristina Sõritsa arbetar som samordnare för internationella patienter och är ansvarig för PR och personalrekrytering. Hon har magisterexamen i sociologi från Tartu Universitetet. Dr Andrei Sõritsas dotter Dina Sõritsa är klinikens juridiska rådgivare, hon har examen i juridik från Tartu Universitetet och nu gör hon sina magisterstudier.