Äggdonation – läkare i hemlandet

Här finns information för äggdonationspatienter som kan ha sina tester genomförda i lokala kliniker i sitt hemland. Det betyder att du inte behöver resa till Elite-kliniken för att få den första konsultationen. Här hittar du information om vilken medicinsk hjälp du ehöver av din läkare eller din klinik i hemlandet.

 1. Fråga din lokala läkare om hen kan…
 2. Fyll i frågeformuläret
 3. Nödvändiga tester
 4. Val av äggdonatorer 
 5. Vänta på bekräftelse, första betalning
 6. Vi skickar dig information om medicinerna som du kommer att behöva
 7. Informera oss om du kunde köpa
 8. Informera oss om du vill att Elite-Kliniken skickar medicinema till dig
 9. Efter du fått behandlingsplanen från Dr Andrei Sõritsa

 

* Tips för äggdonationspatienter:

1. Fråga din lokala läkare om hen kan hjälpa dig med ditt försök med äggdonation i kliniken Elite:

Att hjälpa dig och din partner med testning:

 1. Analyser för äggcellsmottagare:

  1. Obligatoriska (gäller inte om utförda utanför EU) :
   • Blod test för HIV, T.pallidum Ab, Hbs Ag, HBc-Ab, anti-HCV (gäller för 3 månader)
   • Blodstatus (CBC) (gäller för 3 månader)
   • Blodtest för Testosterone, TSH, E2,PROL (gäller för 6 månader)
   • Klamydia, gonorré, trichomonosis (PCR-test, gäller för 3 månader)
   • PAP-test från livmodern (gäller 2,5 år)
   • APCR (gäller för 12 månader).
  2. Rekommenderade:
   • Rubella (röda hund) (IgM+IgG) (gäller för 6 månader)
   • ABO-Rh blod typ (gäller för 6 månader)
   • vilken dag som helst i cykeln: PROL, Test, TSH (gäller för 6 månader)
   • Dag 3-5 i cykeln: FSH, LH (gäller för 24 månader)
 2. Tester för den manliga partnern av äggcellsmottagare:

  1. Obligatoriska:
   •  Spermogram (sperm analys: spermieantal, spermiemotilitet, sperm morfologi, gäller för 6 månader)
   • Blod test för HIV, T.pallidum Ab, Hbs Ag, HBc-Ab, anti-HCV (gäller för 3 månader)
   • Klamydia, gonorré, trichomonosis (PCR-test, gäller för 3 månader)Spermaanalys (gäller för 6 månader)

 

Att hjälpa anskaffa de mediciner som behövs:

 • Diphereline 3,75 mg depo (eller Zoladex 3,6 mg depo)
 • Estrofem (eller Progynova eller Zumenon) 2 mg VI org
 • Progesterone intravaginal 400 mg N 80 eller Crinone gel V org

Att hjälpa utföra två ultraljudsundersökningar


2. Vänligen fyll i frågeformuläret och skicka den tillbaka med e-post info@elitekliinik.ee eller fax +3727409931 eller fyll i det medicinska formuläret på vår hemsida: webbformulär: Fråga efter en äggdonationsbehandling


3. Be din läkare att utföra de nödvändiga testerna. Skicka dina resultat till oss per e-post eller fax. Observera att embryoöverföring är endast möjlig om alla testresultat är goda.


4. Skicka till oss tre koder av donatorer du tyckte bäst om från listan av äggdonatorer (fråga om listan av donatorer per e-post info@elitekliinik.ee) och datum du föredrar för att börja din behandling.


5. Vänta på Elite-klinikens bekräftelse angående ditt val av donatorer och gör den första betalningen för att boka din donator och starta processen.


6. Doktor Andrei Sõritsa från Elite-kliniken kommer att skicka dig information angående namn och doser av medicinerna du kommer att behövas. Framför den informationen till din läkare i hemlandet och fråga om hen kan skriva ut medicinerna till dig.


7. Informera oss om du kane köpa alla mediciner hemma.


8. Informera oss i fall du vill att Elite-kliniken skickar medicinerna till dig. Priset beror på vilka medicineroch doser du behöver enligt din personliga behandlingsplan.


9. Efter du har fått din behandlingsplan från dr Andrei Sõritsa, boka besök hos din läkare hemma för att utföra scan och hormonella tester. Scan behövs för att kontrollera endometriet och äggstockar; det behövs också en hormonell test för E2. Var så god och följa datum utnämnda i dina personella skrivna instruktioner.


Vi önskar dig en framgångsrik behandling och ett positivt resultat i kliniken Elite!