Äggdonation, embryodonation och spermadonation

För recipienter av äggdonation:

Donerade ägg är behövs om recipientens äggstockar inte kan producera fertila äggceller, eller om försök av artificiell reproduktion misslyckas gång på gång – inga goda embryon utvecklas (inga högkvalitativa ägg att sätta in). Även om det fortfarande finns högre risk för genetiskt överförda sjukdomar och defekter hos fostret (du kan läsa mer om  indikationer för äggdonation även i wikipedia,(på engelska,öppnas i nytt fönster).

Om du vill läsa mer om våra fertilitetsbehandlingsprogram med hjälp av donerade ägg, då kan du se:
Information om våra äggdonationsprogram.

Om du vill läsa om våra fertilitetsbehandlingsprogram med hjälp av donerade ägg, om förberedelserna för IVF-behandlingen utförs av din läkare i Sverige, då kan du läsa:
Äggdonation: läkare i hemlandet.

 

Huvudpunkter:

 1. Ingen väntelista.
 2. Våra äggdonatorer är i åldern 21-33 år och:
  • de måste ha bra familjehistoria från medicinsk synpunkt. En äggdonator som har cancer, hjärtsjukdomar, Downs syndrom i familj, alkoholism, drogmissbruk, psykologiska problem e dyl. i sin medicinsk historia, kommer inte att mottas i våra äggdonationsprogram.
  • Prov på HIV, WAR, hepatit, klamydia, trichomonosis är negativa.
 3. Vårt äggdonationsprogram är anonymt. Recipienten kan inte se foton på äggdonatorn eller få veta hennes namn och adress. Men man kan läsa om hennes utbildningsbakgrund och familjehistoria. Vår åldersgräns för recipienter är 50 år. Donatorn kommer inte att få några uppgifter gällande recipienter som kunde användas för att identifiera recipienten.
 4. Våra äggdonatorer är skyddade med egen sjukförsäkring för att täcka kostnader för möjliga oförutsedda hälsoproblem som resultat av stimulation av äggstockar och/eller äggplockning.
 5. Inga extra avgifter för frysning och sparande av embryon under ett år. Vi fryser embryon för 7 år. Efter en misslyckad cykel måste recipienten vänta 3 månader innan hon kan försöka igen.
 6. Vi har frysta spermier av olika donatorer som förvaras enligt internationella standarder.

 


Val av äggdonatorer:

 

Recipienten kan välja donatorer som hon själv tycker om mest.

Vi ber att välja 3 donatorer istället för 1, så har vi mer chanser att välja den bästa av dem (”bäst” betyder en äggdonator vars cykel passar bra med recipientens cykel, donatorn vi har haft bästa resultat med tidigare, som har redan donerat osv). Efter detta ser vi vilken av de 3 passar bäst, och vi kommer att använda hennes celler. Så vänligen skicka koder av 3 donatorer till oss (du kommer att se koderna i en lista av donatorer som vi skickar dig). Förklaring av parametrar som använda listan:

1. Donators utbildningsnivå:

Nyckelordet ”hög” i listan av donatorer betyder universitetsstudier (studerande eller kandidatexamen). Nyckelordet ”skola” motsvarar gymnasieexamen. Alla våra donatorer har minst gymnasieexamen.

 

2. Virusen:

Nyckelordet ”negativ” i donatorlistan betyder att donatorn har inga särskilda antikroppar mot ett virus, ”positiv” betyder att hon har dem (dvs. antikroppar).
Praktiken i de olika länderna kan skilja sig. Till exempel, i några länder (som Finland) testas människor inte för alla virus nämnda i donatorlistan. I Elite-kliniken gör vi det eftersom 50-85 % av befolkningen bär på dessa virus. Vi vill vara ärliga och tala om för våra patienter allt som vi vet om donatorerna. Om vad det betyder i praktiken om att ha eller inte ha antikroppar mot dessa virus kan du fråga din läkare.

3. Blodgrupp av äggdonator:

Du kan välja donatorn som du gillar mest, du behöver inte tänka på blodgrupp om du inte bestämt att det är viktigt för dig – dvs från den medicinska synpunkten är det inte viktigt. Blodgruppen kan vara viktig för människor som redan har antikroppar eller har haft någon form av grupp/Rh konflikt tidigare.

 

 


Statistik över användning av äggdonation i vår klinik:

År 2008 (äggdonationsbehandling):

 • I kliniken Elite utfördes 72 embryoöverföringar (ET) efter äggdonation – 61 färska och 11 frysta (FET). Antal kliniska graviditet (hjärtverksamhet positiv) – 39 (54,2 %).
 • 35 av 39 graviditeter resulterade i barnafödslar (48,6 %). Totalt antal av barn: 43 (23 pojkar och 20 flickor). Ett barn dog i 31: a graviditetsveckan pga. livmoderruptur.
 • Av 39 kliniska graviditeter – 9 fördröjda missfall, en livmoderruptur i 18: e graviditetsveckan, en medicinsk abort vid 18: e graviditetsveckan (missbildning av fostret).

Förutom 39 kliniska graviditeter har vi fått 6 fördröjda missfall där fostrets hjärtaktivitet inte kunde hittas (sådana fall räknar vi inte in i antalet graviditeter) – alla dessa graviditeter avslutades med spontan eller medicinsk abort.

År 2009 (äggdonationsbehandling):

 • Det utfördes 68 embryoöverföringar (ET) efter äggdonation i Elite-kliniken – 56 färska och 12 frysta.
 • För 56 färska ET var andelen kliniska graviditeter 29 (51,8 %), antal barnafödslar var 16 (28,6 %).
 • För 12 frysta ET var andelen kliniska graviditeter 5 (41,7 %), antal barnafödslar var 2 (16,7 %).
 • En kvinna fick missfall av tvillingar efter färsk ET i 23: e graviditetsveckan, en kvinna fick missfall i vecka 12, en i vecka 9, en fick utomkvedshavandeskap och var opererad, 9 hade fördröjda missfall i 4-7: e graviditetsveckan.
 • Det var ett utomkvedshavandeskap efter fryst ET, 2 fördröjda missfall och 2 kvinnor födde barn.
 • Sammanlagt 18 graviditeter resulterade i barnafödslar. Totalt antal barn: 24 (15 pojkar och 9 flickor). Andel av tvillingar var 33,3 %.

År 2010 (äggdonationsbehandling):

 • Det utfördes 77 embryoöverföringar (ET) efter äggdonation – 56 färska och 21 frysta (FET).
 • För 56 färska ET var andelen kliniska graviditeter 30 (53,6 %).
 • För 21 frysta ET var andelen kliniska graviditeter 9 (42,9 %).
 • Vid årsslutet av 2010 var antal pågående graviditeter 26. Vi har fortfarande inte alla resultat av ET från slutet av året.

År 2011 (äggdonationsbehandling):

 • Det utfördes 113 embryoöverföringar (ET) efter äggdonation – 73 färska och 40 frysta (FET).
 • För 73 färska ET var andelen graviditeter 34 (46,6 %).
 • För 40 frysta 40 ET var andelen graviditeter 17 (42,5 %).

 

Läs mer: Statistik över ägg- och embryodonationsbehandlingar 2008-2015 (på engelska),  Patienternas vittnesmål (på engelska)


Om spermadonation :

Användning av donerade spermier är aktuellt om makes sperma helt saknar eller har få spermier, spermier har dålig rörlighet och antal defekta former är stort, eller om mannen har ärftliga sjukdomar.

Våra spermadonatorer är friska och till största delen gifta män i åldern 24-39 år. De flesta har högre utbildning. Majoritet av dem har barn.

Enligt estniska lagar har alla spermadonatorer testats för sexuellt överförbara sjukdomar och även för ärftliga sjukdomar.

Donerade spermier används inte tidigare än 6 månader efter donation, efter kontroll av alla tester.

Enligt normer av European Association of Tissue Banks Association, förvaras donerade spermier bara frysta. Spermadonatorer är anonyma i Estland.


Titta på Relaterad information:

 • Äggdonationsprogram och prislista – fertilitetsbehandlingsprogram och priser med äggdonation behandling eller embryodonation behandling i kliniken Elite (infografik)
 • Betalning för Din Äggdonationsbehandling – förskottsbetalning genom banköverföring behövs för att starta processen. Den andra delen av förskottsbetalningen genom banköverföring ska betalas innan donatorn börjar preparationen med mediciner.
 • Äggdonation: Läkare i Hemlandet – Här finns information för äggdonationspatienter som kan ha sina tester genomförda i lokala kliniker i sitt hemland. Det betyder att du inte behöver resa till Elite för att få den första konsultationen.
 • Webbformulär: Fråga efter en äggdonation behandling – Kvinna Data: Årlig information (obligatoriskt), Kvinnans medicinska historia (obligatorisk), Mannens Data och Medicinsk historia (frivillig); ELLER använd första generella webbformulär ”Fråga besökstid per e-post
 • Sverige Försäkringskassan – Du som läser detta är antagligen en kvinna som har kämpat länge med att försöka få barn. Du har nu sökt dig utomlands för att få hjälp med IVF eller äggdonation.