Sverige Försäkringskassan

logo av sverige försäkringskassa -2

 

Du som läser detta är antagligen en kvinna som har kämpat länge med att försöka få barn. Du har nu sökt dig utomlands för att få hjälp med IVF (provrörsbefruktning) eller äggdonation behandling.

Det du antagligen inte känner till är att du har rätt att söka ersättning för behandlingen i efterhand från Svenska Försäkringskassan.

Med stor sannolikhet får du tillbaka pengarna för själva behandlingen (inte resa, uppehälle eller mediciner), alltså den ganska stora summa pengar som du betalar till kliniken för din behandling.

Du kan ansöka om ersättning i upp till två år i efterhand. Det kostar inget att ansöka om ersättning och det förändrar inte chanserna för att få vård i Sverige. Du kan bara få ett nej.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida under fliken Utomlands-> Om du planerar vård utomlands -> Söka sjukvård i EU/EES, Schweiz eller Turkiet

Direktlänk: https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/!ut/p/a0/jYoxDgIhEEXPYkENxs5uY7yANrrN5K-MSmRhMszi9eUIVi8v7_nZ3_xc0NMLlmpBHn7_PtajwN5uf5hcONViXOx6pgs3qaWlzi6Ipg4T1uaCcgNBFzZQsy2ygjhnVnqCOjTSZnXNKHHMMjiG-G_w8pl2P3o8dLM!/

Citat från FKs hemsida:

Ersättning för planerad vård

Om du inte kan få vård i Sverige inom godtagbar tid kan du söka förhandstillstånd för att få motsvarande vård i ett annat EU/EES-land eller Schweiz.

Det måste röra sig om sådan vård som ges för din sjukdom eller ditt hälsotillstånd inom det allmänna sjukvårdssystemet i Sverige. Har du redan fått vård i ett EU/EES-land kan du i vissa fall också få ersättning i efterhand. Du kan även ansöka om tillstånd för planerad vård i Turkiet. ”

Det som är aktuellt i ditt fall är med stor sannolikhet ”ersättning i efterhand”, du behöver alltså inte ansöka om förhandstillstånd (ett sk S2).

Ett förhandstillstånd ger ersättning får vård, resa och uppehälle, men då måste den behandlande kliniken vara ansluten till landets motsvarighet till försäkringskassa.

Äggdonation omfattas inte i Estland av det allmänna sjukförsäkringssystemet och därför godkänner inte FK förhandstillstånd, glöm dock inte att det inte kostar något att fråga FK (ibland gör FK fel och ibland ändras reglerna).

Blankett för att ansöka om ersättning i efterhand: https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/bc92b1a3-a654-41e4-ba78-4ebf64945dcf/FK5422_015_F_001.pdf?MOD=AJPERES

Det finns några prejudicerande domar som handlar om just äggdonationer för kvinnor äldre än ett visst landstings åldersgräns.

Olika landsting har olika åldersgränser för vård mot ofrivillig barnlöshet. Domarna går ut på att ett landstings ekonomi får inte påverka vården, utan man ska utgå från Socialstyrelsens rekommendationer.

För tillfället verkar Socialstyrelsens åsikt om högsta ålder på kvinnan för att få ta emot en äggdonation (i Sverige) vara 42 år, vilket innebär att om du är ofrivilligt barnlös, blir remitterad till äggdonation av din behandlande läkare, men pga lång kö inte kan få vården innan landstingets åldersgräns sätter stopp, så kommer du att få ersättning från FK för motsvarande vård utomlands.

Tveka inte att ringa Försäkringskassan, de hjälper mer än gärna till.

Vissa av utlandshandläggarna är rejält upprörda över att information om möjlighet till ersättning inte ges till ofrivilligt barnlösa, utan man får själv leta reda på det genom internetforum och liknande kanaler.

Lycka till!


Titta på äggdonation relaterad information: