COVID-19 tervisedeklaratsioon patsiendile/saatjale

COVID-19 TERVISEDEKLARATSIOON PATSIENDILE VÕI SAATJALE

Patsiendi või Saatja andmed:1. Kas Teie või keegi Teie leibkonnast on viimase 14 päeva jooksul kokku puutunud COVID-19 haigega?

JAHEI
Kui JAH siis millal
---

Kas Teil esineb vähemalt üks all toodud haigussümptomitest?

JAHEI
-

palavik üle 37,5 'Cköhakurguvaluhingamisraskused,õhupuudusmaitse- ja lõhnatundlikkuse kadulihasvaluväsimus

---

3. Kas Teil on varasemalt tehtud COVID-19 test, mille vastus oli POSITIIVNE?

JAHEI
Kui JAH siis millal
---

---

Meie teised kliinikud