IVF hind

Ka Elite kliinikus katab Eesti Haigekassa kõik kulutused seoses IVF-ga ja embrüosiirdamisega.

Patsient tasub ainult 5.00 EUR esmase vastuvõtu eest ja kõik edaspidi vajalikud protseduurid ja analüüsid maksab kinni Eesti Haigekassa. Patsiendile ei kaasne sellega mingeid lisakulutusi.

Patsient ostab vajalikud ravimid retsepti alusel apteegist ja saab ravimihüvitist vastavalt Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadusele (vt. IVF ravimite hüvitis).

Patsiendil on oma rahaline vastutus järgmistel juhtudel:

 • ICSI – 510 EUR
 • TESA – 510 EUR
 • Inkubeerimine blastotsüsti staadiumini – 500 EUR
 • Sperma külmutamine ja säilitamine 3 kuud – 350 EUR
 • Embrüote külmutamine ja säilitamine 3 kuud – 450 EUR
 • spermadoonori kasutamise eest – 460 EUR
 • külmutatud embrüote ja sperma säilitamine on 1 EURO päevas – embrüote puhul maksab ettemaksuna 2 kuud peale embrüote külmutamise päeva (2 esimest kuud katab Eesti Haigekassa) patsiendi poolt valitud perioodiks. Leping sõlmitakse kahes eksemplaris. Lepingu allkirjastamisega kinnitavad patsiendid, et on teadlikud maksmiskohustusest külmutatud embrüote säilitamisel . Kohustus kehtib nii kaua kuni patsient ei kirjuta avaldust embrüo(te) hoidmise lõpetamisest.
  NB! Palume patsiendil nädal enne embrüote või sperma hoiustamise perioodi lõppemist kliinikuga ühendust võtta, et teavitada edasisest soovist. Kui embrüote säilitamise periood on lõppenud ja patsient ei ole ise ühendust võtnud, on Kliinik Elite esindajal kohustus sellest patsienti informeerida. Kui patsient ei maksa embrüote säilitamise pikendamise eest sõltumata põhjustest, on Kliinik Elitel õigus automaatselt embrüote hoiustamine lõpetada. Kliinik Elitel ei ole sellisel juhul kohustust embrüoid hoida.
 • Embrüote väljastamise hind on 660 EUR (sisaldab menetlustasu, dokumentide vormistamist, embrüote väljastamist, lepingu sõlmimist ja sertifikaaditasu). Ei sisalda lepingu koostamist ega transporti teise kliinikusse.
 • Külmutatud embrüote sisseveo hind Elite kliinikusse on 450 EUR (sisaldab menetlustasu, dokumentide vormistamist, embrüote vastuvõtmist. Hind ei sisalda lepingu koostamist ega transporti kliinikute vahel. Lepingu vormistamise tasu on 320 EUR välisriigi kliiniku korral ja 100 EUR Eesti kliiniku korral (kui puudub varasem kliinikutevaheline leping)).
 • Sperma, munarakkude või embrüote tellimine teistest doonorpankadest (k.a. ESB):
  -käitlemise ja sellega seotud dokumentatsiooni vormistamise tasu tellides doonorispermat teistest spermapankadest – 130 EUR
  -sperma, munarakkude või embrüote hoiustamine enne/pärast priotseduuri – 1 EUR/päevas
 • “Endometrial scratching” (sisaldab histoloogilist uuringut) – Eesti Haigekassa kindlustusega 220 EUR, ilma Eesti Haigekassa kindlustuseta 320 EUR.
 • Laser assisted hatching” (embrüote “Zona Pellucida” avamine laseriga) – 450 EUR
 • Intralipiidi tilkinfusioon – 200 EUR
 • Embrüo siirdamine “Embryo Glue” lahuses – 300 EUR. Embrüo siirdamise ärajäämise korral ei kuulu embrüoliimi eest tasutud summa tagastamisele
 • Embrüote kasvatamine “EmbryoGen + EmbryoBlast” lahuses – 500 EUR
 • Embrüote siirdamiseelne aneuploidsuse geneetiline testimine (PGT-A e PGS) – 600 EUR üks embrüo
 • Embrüote siirdamiseelne monogeensete haiguste geneetiline testimine (PGT-M e PGD) – alatest 2500 EUR
 • Venoosse trombemboolia geneetilise riski hindamise test – 230 EUR
 • Munasarjade aktivatsioon (IVA-in vitro activation) – Eesti Haigekassa kindlustusega 3200 EUR, Eesti Haigekassa kindlustuseta 4200 EUR
 • Viljakuse hindamise test – 300 EUR + ultraheliuuringu ja naistearsti konsultatsiooni tasu
 • BeReady test – analüüsib 57 geeni, mis mõõdavad endomeetriumi valmisolekut embrüo kinnitumiseks, kuid ei garanteeri embrüo implanteerumist ja rasedust järgnevates kehavälise viljastamise tsüklites. Biopsia võetakse peenikest kateetrit kasutades emakast. Analüüsi tulemus selgub 2-3 nädala jooksul. – 500 EUR + histoloogia, biopsia, konsultatsiooni ja ultraheliuuringu tasu
 • Munarakkude külmutamine – 1760 EUR
 • Individuaalne teenus (konsultatsioon ja ultraheli, 30 minutit) Dr.Andrei Sõritsa juures keerulistel patsientidel (korduvad ebaõnnestunud embrüosiirdamised, kaasnevad haigused, implantatsiooni häired, endomeetriumi kasvuhäired, varane menopaus, raske endometrioos, korduvad raseduse katkemised, munarakudoonorlus)  – 85 EUR (esmane) + 40 EUR (UH)= 125 EUR.

Registreerida dr Deniss Sõritsa või dr Svetlana Räime vastuvõtule tel 7409 930 või elite@elitekliinik.ee.