IVF hind

Ka Elite kliinikus katab Eesti Haigekassa kõik kulutused seoses IVF-ga ja embrüosiirdamisega.

Patsient tasub ainult 5.00 EUR esmase vastuvõtu eest ja kõik edaspidi vajalikud protseduurid ja analüüsid maksab kinni Eesti Haigekassa. Patsiendile ei kaasne sellega mingeid lisakulutusi.

Patsient ostab vajalikud ravimid retsepti alusel apteegist ja saab ravimihüvitist vastavalt Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadusele (vt. IVF ravimite hüvitis).

 

Patsiendil on oma rahaline vastutus järgmistel juhtudel:

 • spermadoonori kasutamise eest 360 EUR.
 • külmutatud embrüote säilitamine on 1 EURO päevas – maksab ettemaksuna 2 kuud peale embrüote külmutamise päeva (2 esimest kuud katab Eesti Haigekassa) patsiendi poolt valitud perioodiks. Leping sõlmitakse kahes eksemplaris. Lepingu allkirjastamisega kinnitavad patsiendid, et on teadlikud maksmiskohustusest külmutatud embrüote säilitamisel . Kohustus kehtib nii kaua kuni patsient ei kirjuta avaldust embrüo(te) hoidmise lõpetamisest.
  NB! Palume patsiendil nädal enne embrüote hoiustamise perioodi lõppemist kliinikuga ühendust võtta, et teavitada edasisest soovist. Kui embrüote säilitamise periood on lõppenud ja patsient ei ole ise ühendust võtnud, on Kliinik Elite esindajal kohustus sellest patsienti informeerida. Kui patsient ei maksa embrüote säilitamise pikendamise eest sõltumata põhjustest, on Kliinik Elitel õigus automaatselt embrüote hoiustamine lõpetada. Kliinik Elitel ei ole sellisel juhul kohustust embrüoid hoida.
 • Embrüote väljastamise hind on 660 EUR (sisaldab menetlustasu, dokumentide vormistamist, embrüote väljastamist, lepingu sõlmimist ja sertifikaaditasu). Ei sisalda lepingu koostamist ega transporti teise kliinikusse.
 • Külmutatud embrüote sisseveo hind Elite kliinikusse on 450 EUR (sisaldab menetlustasu, dokumentide vormistamist, embrüute vastuvõtmist. Hind ei sisalda lepingu koostamist ega transporti kliinikute vahel. Lepingu vormistamise tasu on 320 EUR välisriigi kliiniku korral ja 100 EUR Eesti kliiniku korral (kui puudub varasem kliinikutevaheline leping)).
 • “Endometrial scratching” (sisaldab histoloogilist uuringut) – Eesti Haigekassa kindlustusega 200 EUR, ilma Eesti Haigekassa kindlustuseta 290 EUR.
 • “Laser assisted hatching” (embrüote “Zona Pellucida” avamine laseriga) – 320 EUR.
 • Embrüo siirdamine “Embryo Glue” lahuses – 300 EUR. Embrüo siirdamise ärajäämise korral ei kuulu embrüoliimi eest tasutud summa tagastamisele.
 • Embrüote kasvatamine “EmbryoGen + EmbryoBlast” lahuses – 440 EUR.
 • Embrüote siirdamiseelne aneuploidsuse geneetiline testimine (PGT-A e PGS) – 450 EUR üks embrüo.
 • Embrüote siirdamiseelne monogeensete haiguste geneetiline testimine (PGT-M e PGD) – alatest 2500 EUR.
 • Individuaalne teenus (konsultatsioon ja ultraheli, 30 minutit) Dr.Andrei Sõritsa juures keerulistel patsientidel (korduvad ebaõnnestunud embrüusiirdamised, kaasnevad haigused, implantatsiooni häired, endomeetriumi kasvuhäired, varane menopaus, raske endometrioos, korduvad raseduse katkemised, munarakudoonorlus)  – 110 EUR.

 

Registreerida dr Deniss Sõritsa või dr Svetlana Räime vastuvõtule tel 7409 930 või elite@elitekliinik.ee.