IVF ja embrüosiirdamisega seotud ravimite hüvitis

(Lisaks allpool toodud : viited kehavälise viljastamisega seotud seadusandlusele)
Haigekassast saavad kehavälise viljastamisega seotud ravimihüvitist taotleda kuni 40-aastased (kaasaarvatud) ravikindlustatud naised, kellel on:

Vastavalt 01.07.2010 jõustunud Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadusele on naisel õigus hüvitist saada piiramatu arv kordi.

 


Lisaks – viited kehavälise viljastamisega seotud seadusandlusele:

Siit  leiate lingid Eesti Vabariigi  seadusandlusele mis puudutab eeskätt kunstliku viljastamisega seotud seadusloomet: