Tasuliste teenuste hinnakiri

AS-l Kliinik Elite ja OÜ-l Tähe Erakliinik on Eesti Haigekassaga sõlmitud kehtivad ravi rahastamise lepingud viljatusravi, günekoloogia ja otorinolarüngoloogia erialadel. Teiste erialade vastuvõtud on tasulised.

Meie kliinikutes on kasutusel kolm tervishoiuteenuste liiki ja nendele vastavad hinnakirjad. Nimetatud tervishoiuteenuse osutamine on Eesti Haigekassaga eelnevalt kooskõlastatud, informatsioon teenuse liikide raames osutatavatest konsultatsioonidest, uuringutest ja protseduuridest ja nende hindadest on patsientidele kättesaadav kliiniku kodulehel ning kliiniku registratuuris ja ooteruumides.

Sisukord:

 1. Tervishoiuteenuse osutamise protseduur I :
  Viljatusravi, günekoloogia ja otorinolarüngoloogia erialadel Eesti Haigekassa kindlustatud isikutele plaanilise tervishoiuteenuse osutamine 5€/ 0€ omaosalusega.
 2. Tervishoiuteenuse osutamise protseduur II :
  Viljatusravi, günekoloogia ja otorinolarüngoloogia erialadel juhul kui patsient soovib valida individuaalse eriarstiabi teenuse ja lisahooldusteenuse ning seda võimaldab lepingu mahust tingitud järjekord.

  1. Individuaalse eriarstiabi teenuse hinnakiri
 3. Tervishoiuteenuse osutamise protseduur III
  Kõigil erialadel tasulise eriarstiabi teenuse eesmärgiks on anda patsiendile tema vaba tahte avaldusena täiendavaid võimalusi meditsiiniteenuste kasutamiseks.

  1. Tasuliste teenuste hinnakiri Elite kliinikus
  2. Tasuliste teenuste hinnakiri Tähe erakliinikus

 1. Tervishoiuteenuse osutamise protseduur I

  Viljatusravi, günekoloogia ja otorinolarüngoloogia erialadel, teenuse osutajad AS Kliinik Elite ja OÜ Tähe Erakliinik, kehtiva ravikindlustusega isikutele plaanilise tervishoiuteenuse osutamine 5 € / 0 € omaosalusega.

  • visiiditasu sisaldab Eesti haigekassa tervishoiuteenuste loetelus sisalduvaid ning igal konkreetsel juhul vajalikke analüüse ja uuringud,
  • nende tervishoiuteenuste osutamisel, mille puhul on haigekassa tervishoiuteenuste loetelu alusel kehtestatud kindlustatud isiku omaosaluse määr, rakendatakse lubatud omaosalust,
  • kui patsient ütleb tervishoiuteenuse osutamise lepingu üles vähem kui 24 tundi enne teenuse osutamiseks kokkulepitud aega või ei ilmu teenuse osutamiseks kokkulepitud ajal lepingu täitmise kohta, võetakse patsiendilt järgmise tervishoiuteenuse lepingu täitmisel visiiditasu kahekordses suuruses (10 eurot),
  • visiiditasu ei küsita rasedalt rasedakaardi esitamisel, alla kaheaastaselt kindlustatud isikult ning emakakaela sõeluuringu visiidil.

 2. Tervishoiuteenuse osutamise protseduur II (individuaalne eriarstiabi teenus)

  Viljatusravi, günekoloogia ja otorinolarüngoloogia erialadel, teenuse osutajad AS Kliinik Elite ja OÜ Tähe Erakliinik, juhul kui patsient soovib valida individuaalse eriarstiabi teenuse ja lisahooldusteenuse ning seda võimaldab lepingu mahust tingitud järjekord.

  • individuaalse eriarstiabi teenuse osutamise protseduuri eesmärgiks on anda patsiendile tema vaba tahte avaldusena täiendavaid võimalusi tervishoiuteenuste kasutamiseks,
  • tagame, et selliste teenuste osutamine, mille eest Haigekassa tasumise kohustust üle ei võta (sh individuaalse eriarstiabi teenus) ei halvenda ravijärjekorras olevate kindlustatud isikute teenuse saamise võimalusi,
  • NB! Eriarstiabi individuaalset teenust ja lisahooldusteenust rakendatakse vaid juhul, kui isik seda soovib ja kinnitab oma allkirjaga oma soovi ja teadlikku nõusolekut individuaalse eriarstiabi teenuse kasutamiseks,
  • tervishoiuteenuste osutamise protseduuri II rakendatakse kehtivas Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus ja/või AS Kliinik Elite / OÜ Tähe Erakliinik juhatuse poolt kinnitatud hinnakirjas kirjeldatud teenustele alljärgnevatel juhtudel:

  1. kehtiva ravikindlustusega isikutele plaanilise arstiabi osutamisel, kui isik soovib kasutada eriarsti individuaalset teenust ja lisahooldusteenust uuringute, päevaravi või statsionaarse eriarstiabi osutamisel.

  2. lisahooldustasu võimaldab pakkuda patsientidele parimaid olmetingimusi ooteruumides ja palatites, nõustamist telefoni teel, perepalateid, haiglariideid, toitlustamist, internetiühendust, retseptide ja väljavõtete edastamist tähitud posti või krüpteerituna e-posti teel, privaatsust, ultraheliuuringute lindistamist ja piltide tegemist, video vaatamist, pangakaartide kasutamist, takso tellimist, tasuta parkimist jmt. Parimad olmetingimused hõlmavad järgmist: aktiivse ventilatsiooni ja/või konditsioneeriga oote- ja vastuvõturuumid, iga ooteruumi (1-2 vastuvõtu kabineti) kohta eraldi WC ja pesemisvõimalus, ooteruumis TV, ajakirjandusväljaanded, kohv ja/või vesi, kliiniku lilleaia külastamine, külalisteruumi ja laste mängutoa kasutamine. Lisahooldusteenuse korral on tagatud täiendav privaatsus: mitte rohkem kui kaks samaaegset arsti vastuvõttu ühe ooteruumi kohta; arst ja patsient viibivad vastuvõturuumis kahekesi, muu personal kutsutakse vajaduse korral.

 3. Tervishoiuteenuste osutamise protseduur III (tasuline eriarstiabi teenus)

  Kõigil AS Kliinik Elite ja OÜ Tähe Erakliinik osutatavatel erialadel, teenuse osutajad AS Kliinik Elite ja OÜ Tähe Erakliinik, tasulise eriarstiabi teenuse eesmärgiks on anda patsiendile tema vaba tahte avaldusena täiendavaid võimalusi meditsiiniteenuste kasutamiseks.

  • tagame, et selliste teenuste osutamine, mille eest Haigekassa tasumise kohustust üle ei võta (sh individuaalse eriarstiabi teenus)ei halvenda ravijärjekorras olevate kindlustatud isikute teenuse saamise võimalusi,
  • käesoleva protseduuriga määratletud tasulisi meditsiiniteenuseid osutatakse tavapärases korras väljaspool haigekassa lepingumahuga planeeritud tööaega ja osutatud raviteenuste kohta ei esitata raviteenuste arvet haigekassale maksmiseks,
  • tervishoiuteenuste osutamise protseduuri III rakendatakse kehtivas Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus ja/või AS Kliinik Elite / OÜ Tähe Erakliinik juhatuse poolt kinnitatud hinnakirjas kirjeldatud teenustele alljärgnevatel juhtudel:

  1. kehtiva ravikindlustusega isikutele plaanilise arstiabi osutamisel, kui isik soovib: pöörduda eriarsti konsultatsioonile ja/või plaanilisele päevastatsionaarsele / statsionaarsele ravile kiiremini, kui seda võimaldab haigekassa lepingu mahust tingitud järjekord,
  2. pöörduda eriarsti konsultatsioonile ilma suunamiseta nendel erialadel, kus on nõutav saatekiri,
  3. pöörduda saatekirjata uuringule,
  4. pöörduda eriarsti konsultatsioonile erialal, kus AS Kliinik Elitel puudub Eesti haigekassaga vastaval erialal arstiabi osutamiseks leping,
  5. tervishoiuteenuste osutamist, millisteks ei ole meditsiinilist näidustust,
  6. tervishoiuteenuse osutamist, millised ei ole kantud Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetellu,
  7. kehtiva ravikindlustuseta isikutele (Eesti Vabariigi kodanikud ja välisriikide kodanikud) plaanilise arstiabi osutamisel.


Individuaalse eriarstiabi teenuste hinnakiri günekoloogia ja viljatusravi erialal AS-s Kliinik Elite:

AS Kliinik Elite individuaalse eriarstiabi teenuste hinnakiri

Vastuvõtud:

Teenus

Hind EUR

esmane/korduv
individuaalne naistearsti vastuvõtt, dr. A. Sõritsa 85/70
individuaalne naistearsti vastuvõtt 50/45
WhatsApp/FaceTime/Viber/Skype konsultatsioon, dr. A. Sõritsa 135
WhatsApp/FaceTime/Viber/Skype konsultatsioon, dr. D. Sõritsa 90
individuaalne naistearst-mammoloogi vastuvõtt, dr.J. Lehtsaar 70/60

Analüüsid:

individuaalne teenus analüüsi võtmisel I 10
individuaalne teenus analüüsi võtmisel II-III 15
individuaalne teenus sperma analüüsil 60
individuaalne teenus sperma täisanalüüsil 90

Uuringud:

individuaalne teenus 4D ultrahelis,dr.D.Sõritsa 95
individuaalne teenus 4D ultrahelis+loote anatoomia(kaksikud,kolmikud),dr.D.Sõritsa 125 (160, 180)
individuaalne teenus 4D ultrahelis+loote anatoomia(kaksikud,kolmikud),dr.A.Sõritsa 135 (160, 180)
individuaalne teenus ultrahelis 40
Individuaalne teenus ultrahelis (I trimester) 45
Individuaalne teenus ultrahelis (II-III trimester) 55
Individuaalne teenus ultrahelis (kaksikud) 75
individuaalne teenus HyCoSy 120
individuaalne teenus KTG 25
individuaalne teenus GTT 25
individuaalne teenus kehavälisel viljastamisel 880
individuaalne teenus operatsioonil 300-1400
individuaalne teenus operatsioonil, dr.A.Sõritsa 500-2100
individuaalne teenus Intralipidi kasutamisel 140

Tasuliste eriarstiabi teenuste hinnakiri:

AS Kliinik Elite tasuliste teenuste hinnakiri

Teenus

Hind (EUR)

Vastuvõtud:

naistearsti esmane/korduv vastuvõtt, dr. A. Sõritsa 110/95
naistearsti esmane/korduv vastuvõtt 75/70
videokonsultatsioon (Skype, WhatsApp, FaceTime, Viber) dr.A.Sõritsa 150
videokonsultatsioon (Skype, WhatsApp, FaceTime, Viber) dr.D.Sõritsa 125
androloog/uroloogi esmane vastuvõtt, dr Muul 55
androloog/uroloogi korduv vastuvõtt, dr Muul 45
uroloogi esmane vastuvõtt, dr.Teeäär 55
uroloogi korduv vastuvõtt, dr.Teeäär 45
endokrinoloogi esmane vastuvõtt, dr.M.Väli 65
endokrinoloogi korduv vastuvõtt, dr.M.Väli 60
laste neuroloogi konsultatsioon, dr.A.Sööt 60
ortopeedi vastuvõtt, dr.M.Merila 50
mammoloogi esmane vastuvõtt, dr.Jaak Lehtsaar 100
mammoloogi korduv vastuvõtt, dr.Jaak Lehtsaar 90
massöör Pavel Šinkejev (0,5h/1h/1,5h) 30/45/67
füsioterapeut Anu Toonverk (0,5h/1h) 30/50
laste füsioterapeut Anne Lepasepp (lapse massaaž+ravivõimlemine) 30

Analüüsid:

kliiniline veri / CRV / veresuhkur 15
Vere biokeemiline uuring (1 analüüt) 15
Uriini analüüs 15
Uuring TV ja GO, clue rakud 25
HIV, T.pallidum Ab, HBsAg, Hbc Ab, anti-HCV (1 analüüt) 25
Antikehad verest (1 analüüs – Chlamydia, HSV, CMV jne) 25
Gün.onkotsütoloogia 35
Vedelikupõhine tsütoloogia 50
veregrupp ja Rh-faktor 35
Ca 125 marker, TG AK,TPO AK 30
Double test 30
PCR (1 analüüs) – Chl,Go,Myk,Ureap,HSV,T.vaginalis 30
D-dimeerid 30
STLI DNA paneel (Chl,Go,Myk,T.vaginalis) 90
STLI DNA laiendatud paneel (Chl,Go,Myk,T.vaginalis,Ureapl) 130
Biol. materjali aeroobne külv 50
HPV 55
Vedelikupõhine HPV 75
HCV-RNA, HBV-DNA 100
Histoloogiline uuring 50
Homotsüsteiin, TNF, HE4 (1 analüüt) 50
APCR resistentsus,LMWH,Xa,AMH 60
ANA,AMA,SMA,PCA,Ds DNA,ACA kard (1 analüüt) 50
Foolhape,B12,Ferritiin,D-vit (1 analüüt) 25
Vaba proteiin S+proteiin C 70
MTHFR+LEIDEN+PROTROMBIN mutatsioon 230
Kromosoomuuring perif. verest 330
SARS-koroonaviirus-2 RNA määramine 75
Sperma üldanalüüs 80
Sperma täisanalüüs / PCT 120

Uuringud:

3D/4D ultraheliuuring koos looteanatoomiaga (kaksikud,kolmikud),dr A.Sõritsa 165 (185,205)
3D/4D ultraheliuuring koos looteanatoomiaga (kaksikud,kolmikud),dr D.Sõritsa 155 (185,205)
Ultraheli uuring (günekoloogiline) 60
Ultraheli uuring (I trimester) 70
Ultraheli uuring (II-III trimester) 75
Ultraheli uuring (kaksikud, kolmikud) 95
Ultraheli uuring (günekoloogiline), dr Mare Riive 60
I trimestri ultraheliuuring+loote anatoomia, dr Mare Riive 70
II trimestri ultraheliuuring+loote anatoomia, dr Mare Riive 70
III trimestri ultraheliuuring+loote anatoomia, dr Mare Riive 70
Ultraheliuuring (kaksikud), dr Mare Riive 95
Ultraheliuuring (kolmikud), dr Mare Riive 125
Munajuhade ultraheliuuring HyCoSy, dr Mare Riive 160
HyCoSY uuring 160
KTG 45
GTT (glükoosi tolerantsuse test) 75
OSCAR test 155
Panorama test 400
Panorama test + mikrodeletsioonid pakett 550
NIFTY test Standard 300
NIFTY test Plus 530
NIFTY test kaksikutele 470
NIFTY kindlustus 15
VISTARA test 890
NIPTIFY test 300
beReady test (endomeetriumi retseptiivsuse test) 500
Mammograafia 80
Rinna ultraheli 120
Röntgen ninaneelust / põskkoobastest / rindkerest 50
Pea kompuutertomograafia, natiiv 40
Pea kompuutertomograafia, natiiv ja kontrast 100
Kompuutertomograafia lülisambast, natiiv 1 piirkond 200
KT angiograafia, pea piirkond 40
KT angiograafia, muu piirkond 25
MRT uuring pea piirkonnast, natiiv 75
MRT uuring pea piirkonnast, natiiv ja angiograafia 25
MRT uuring pea piirkonnast, natiiv ja kontrast 65
MRT uuring lülisambast. 1 piirkond 125
MRT uuring lülisambast kontrastainega 60
Röntgeniülesvõte pea piirkonnast, 1 ülesvõte 195
Röntgeniülesvõte pea piirkonnast, 2 ülesvõte 255
Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast, 1 ülesvõte 205

Operatsioonid:

hüsteroskoopia, dr A.Sõritsa 1000-1200
laparoskoopia, dr A.Sõritsa 3200
laparoskoopia+hüsteroskoopia, dr A.Sõritsa 3500
hüsteroskoopia 800
laparoskoopia 2400
laparoskoopia+hüsteroskoopia 2600
Tupe plastika (proleenlinguga) 950
testise biopsia+histoloogia 1200
dorsaalintsisioon 2000
fimoosi plastiline operatsioon 1470-3200
vasoresektsioon 2300-4200
varikotseele 600-900
varikotseele laparoskoopiline operatsioon 960-1200
operatsioon peenisel/munandil 1000

Kunstliku viljastamise protseduurid:

AIH 490
AID 790
IVF 2100
seemnerakkude otsimine op-il saadud materjalist / TESA 490
külmutatud embrüo siirdamine ja embrüote säilitamine (Cryo ET) 1600
embrüote külmutamine ja säilitamine 3 kuud 450
külmutatud embrüote, munarakkude, spermarakkude väljastamine teise tervishoiuasutusse 660
külmutatud embrüote, munarakkude, spermarakkude sissetoomise tasu (sisaldab menetlustasu, dokumentide vormistamist, embrüote/sugurakkude vastuvõtmist) 450
lepingu vormistamise tasu välisriigi kliiniku korral 320
lepingu vormistamise tasu Eesti kliiniku korral (kui puudub varasem kliinikutevaheline leping) 100
sperma külmutamine ja säilitamine 3 kuud 350
ICSI, dr A.Sõritsa, dr S.Räim, dr D.Sõritsa 490
Laser Assisted Hatching 420
doonori seemnerakkude kasutamine IVF-l 420
tasuline teenus Intralipidi kasutamisel 170
in vitro munasarjade aktivatsioon IVA, dr A.Sõritsa 3500
munarakkude külmutamine ja säilitamine 2 aastat(HK-ga/HK-ta) 1300/1600
külmutatud embrüote säilitamine 1 EUR/päev
külmutatud munarakkude säilitamine 1 EUR/päev
Külmutatud sperma säilitamise pikendamistasu 1 EUR/päev
Külmutatud sperma säilitamise pikendamistasu 24 kuud 550
Külmutatud sperma säilitamise pikendamistasu 36 kuud 760
Külmutatud sperma säilitamise pikendamistasu 60 kuud 1100
Doonorisperma broneerimine: 10 ampulli 12 kuuks 300
Doonorisperma hind välja: 1 ampull 290
Doonorisperma kasutamine Elites (IVF, 2 ampulli) 420

OÜ Tähe Erakliinik tasuliste eriarstiabi teenuste hinnakiri otorinolarüngoloogia erialal

Teenus

Hind (EUR)

Vastuvõtud:

Kõrva-nina-kurguarsti esmane/korduv vastuvõtt 40/30
õe iseseisev vastuvõtt (op.eelne/järgne nõustamine) 30

Analüüsid:

kliiniline veri / CRV / veresuhkur 15
Vere biokeemiline uuring (1 analüüt) 15
ASO kvantitatiivselt 15
SARS-koroonaviirus-2 RNA määramine 75

Uuringud:

Histoloogiline uuring 50
Tümpanomeetria 25
Toonaudiomeetria 15
Röntgenuuring põskoobastest/ninaneelust 25
KT paranasaalidest 70

Protseduurid:

Fiiberendoskoopia 100
põskkoopa loputus / paratsentees 15
vaigu loputus 10
kuulmekilede šunteerimine lokaalanesteesias 50
Operatsioonid:
tonsillektoomia narkoosis 510
adenoidektoomia 400
AE + TE 550
AE + šunt 440
trummiõõne dreenimine narkoosis 270
osaline ninakarbikute eemaldamine, konhotoomia 260
norskamisvastane operatsioon (UPP) 550
Kõrvalestaplastika kahepoolne 820
septoplastika narkoosis 670
septoplastika lokaalanest. 400
FESS (1 pool, lokaalanest.) 550
FESS (2 poolt,narkoosis) 1000
rinoplastika lokaalanest. 600
rinoplastika narkoosis 800
granulatsiooni eemaldamine kuulmekilelt biopsiaga 200
väliskuulmekäigu/ninaõõne polüpotoomia 200
tümpanostoomia 200
kõri indirektne biopsia 250
kõrvalesta resektsioon 230
ninatiiva plastika 500
rinoseptoplastika 1200
pindmiste naha ja nahaaluskoe tuumorite eemaldamine 70

Tasuliste teenuste hinnakiri:


Nahaarsti teenus: Prof.Helgi Silm, Prof.Külli Kingo
teenus: hind EUR
konsultatsioon 60
kliiniline veri 15
kõrgtundlik CRV 15
vere biokeemiline uuring(1 parameeter) 15
veresuhkur 15
ASO kvantitatiivselt 15
RF kvantitatiivselt 15
uuring Tv ja Go, clue rakud 25
preparaat seentele 15
tsütoloogiline uuring nahalt 15
HbsAg,HIV,anti-HCV,T.pallidum Ab,HbcAb(1 parameeter) 25
Antikehad verest-klamüüdia,HSV,CMV,rubella,toksoplasma (1 parameeter) 25
HbsAg,HIV,anti-HCV,T.pallidum Ab,HbcAb 25
biol materjali aeroobne külv 50
biol materiali külv seentele 25
PCR (1 parameeter) Chl;Go;Mykopl;Ureapl;HSV 30
HPV, HCV (Synlab) 50
higitest 5
molluskite ekstraktsioon 5
krüoteraapia 1 haiguskolle 15
kenalogi koldesisesed süsted 25
Botox`i süstimine kaenlaalused 50
Botox`i süstimine peopesad 120
nahabiopsia võtmine + hinnang 80
Teenuse osutaja OÜ Tähe Erakliinik aadressil Sangla 63, Tartu


Kirurgi teenus: dr.Tiit Vaasna
teenus: hind EUR
kirurgi konsultatsioon 40
retsept 15
lihas,- ja nahaalused süstid 5
Analüüsid:
kliiniline veri 15
vere biokeemiline uuring (1 parameeter) 15
veresuhkur 15
uriini analüüs 15
biol materjali aeroobne külv 30
veregrupp ja Rh-faktor 30
histoloogiline uuring 50
Instrumentuuringud:
ultraheliuuring 45
biopsia 100
rektoskoopia
Operatsioonid:
sissekasvanud küüs/pisioperatsioon 100/130
diagnostiline endoskoopia 150
diagnostiline endoskoopia narkoosis 240
OP.GRUPP I 350
OP.GRUPP II 690
OP.GRUPP III 950
OP.GRUPP IV 1200
OP.GRUPP V 2000
laparoskoopia 1470 – 3200
Teenuse osutaja OÜ Tähe Erakliinik aadressil Sangla 63, Tartu

Analüüsid:

Allergoloogi teenus: dr.Kaja Julge
teenus: hind EUR
allergoloogi konsultatsioon(esmane/korduv) 35/15
profül.vastuvõtt/retsept 15
koduvisiit Tartu piires 40
kliiniline veri 15
vere biokeemiline uuring (1 parameeter) 15
veresuhkur 15
uriini analüüs 15
veregrupp ja Rh-faktor 30
CRV 15
ASO kvantitatiivselt 15
Antikehad verest-klamüüdia,HSV,CMV,rubella,toksoplasma (1 parameeter) 25
torketest allergeeniga(1 allergeen) 5
üld IgE määramine 15
spetsiifilise IgE määramine (1 allergeeni suhtes) 15
spetsiifilise allergeeni määramine (allergeenide paneeli suhtes) 20
RO ninaneelust/põskkoobastest/rindkerest 25
Teenuse osutaja OÜ Tähe Erakliinik aadressil Sangla 63, Tartu

Analüüsid:

Lastearsti teenus: dr.Anne Antson
teenus: hind EUR
konsultatsioon 60
retsept 15
koduvisiit Tartu piires 120
vaktsineerimine 140
lihas-ja nahaalused süstid 10
Analüüsid:
kliiniline veri 15
vere biokeemiline uuring (1 parameeter) 15
veresuhkur 15
uriini analüüs 15
veregrupp ja Rh-faktor 30
CRV 15
ASO kvantitatiivselt 15
Antikehad verest-klamüüdia,HSV,CMV,rubella,toksoplasma (1 parameeter) 25
Foolhape/B12/D vitam.(1 parameeter) 25
Homotsüsteiin 25
Instrumentuuringud:
Ultraheliuuring 50
Südame ultraheliuuring (sisaldab kardioloogi konsultatsiooni) 200
EKG 15
MRT uuring pea piirkonnast, natiiv 205
MRT uuring pea piirkonnast, natiiv ja angiograafia 330
MRT uuring pea piirkonnast, natiiv ja kontrast 430
MRT uuring lülisambast. 1 piirkond 190
MRT uuring lülisambast kontrastainega 390
Röntgeniülesvõte pea piirkonnast, 1 ülesvõte 15
Röntgeniülesvõte pea piirkonnast, 2 ülesvõte 20
Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast, 1 ülesvõte 15
EEG 55
kvantitatiivne EEG 80
Teenuse osutaja AS Elite kliinik aadressil Sangla 63, Tartu

Täiskasvanute neuroloogi teenus: dr.Mark Braschinsky
teenus: hind EUR
konsultatsioon 120
Uuringud:
Pea kompuutertomograafia, natiiv 65
Pea kompuutertomograafia, natiiv ja kontrast 125
Kompuutertomograafia lülisambast, natiiv 1 piirkond 60
KT angiograafia, pea piirkond 195
KT angiograafia, muu piirkond 255
MRT uuring pea piirkonnast, natiiv 205
MRT uuring pea piirkonnast, natiiv ja angiograafia 330
MRT uuring pea piirkonnast, natiiv ja kontrast 430
MRT uuring lülisambast. 1 piirkond 190
MRT uuring lülisambast kontrastainega 390
Röntgeniülesvõte pea piirkonnast, 1 ülesvõte 15
Röntgeniülesvõte pea piirkonnast, 2 ülesvõte 20
Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast, 1 ülesvõte 15
EEG 55
kvantitatiivne EEG 80
ENMG 75
Botox`i süstimine 45
Teenuse osutaja OÜ Tähe Erakliinik aadressil Sangla 63, Tartu

Psühhoterapeudi teenus: dr.Lemme Haldre(eesti keeles)
teenus: hind EUR
pereteraapia ja perenõustamine (laps ja vanem) 55 min 70
individuaalteraapia täiskasvanu või laps (alates 12.a.) 50 min 70
individuaalteraapia lapsele ( alla 12.a.) 50 min 60
lapse ja tema vanema ühisnõustamine/teraapia 50 min 60
seksuaalnõustamine 50 min 70
Teenuse osutaja OÜ Tähe Erakliinik aadressil Sangla 63, Tartu