Tasuliste teenuste hinnakiri

NB! Elite Kliinikul on kehtiv leping viljatusravi teenuse osutamiseks. Kõik muud vastuvõtud on tasulised.

 1. Tasuliste teenuste osutamise protseduur I :
  Eesti Haigekassas kindlustatud isikutele plaanilise tervishoiuteenuse osutamine 5 € omaosalusega.
 2. Tasuliste teenuste osutamise protseduur II : Eesti Haigekassa kindlustatud isikutele plaanilise arstiabi osutamine, kui patsient soovib valida individuaalse eriarstiabi teenuse ja lisahooldusteenuse
  1. Individuaalse eriarstiabi teenuse hinnakiri
 3. Tasuliste teenuste osutamise protseduur III
  1. Tasuliste teenuste hinnakiri Elite kliinikus
  2. Tasuliste teenuste hinnakiri Tähe erakliinikus

 

 1. Tasuliste teenuste osutamise protseduur I :

  1. Eesti Haigekassas kindlustatud isikutele plaanilise tervishoiuteenuse osutamine antud erialal Haigekassa lepingu olemasolul* toimub Elite Kliinikus (Sangla 63), Tähe Erakliinikus (Tähe 95) ja Gyne Kliinikus (Kalda tee 34) esmase visiiditasuga 5 €, kui seda võimaldab lepingu mahust tingitud järjekord:
   • Visiiditasu sisaldab vajalikke analüüse ja uuringud,
   • Korduvkonsultatsioon ühe haigusjuhu kohta on tasuta.
  2. Tervishoiuteenuste osutamisel, milliste korral Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu (Vabariigi Valitsuse 19.12.2014 määrus nr 194 koos täienduste ja muudatustega) alusel on kehtestatud kindlustatud isiku omaosaluse määr rakendatakse lubatud omaosalust.
  3. Tervishoiuteenuse osutamisel, millised ei ole kantud Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetellu, tasutakse vastavalt AS Kliinik Elite tasuliste teenuste osutamise protseduuri III osas toodud hinnakirja alusel.
  4. Käesoleva protseduuriga määratletud tasuliste meditsiiniteenuste osutamise protseduurireeglite ja vastuvõtuaegade info kättesaadavus tagatakse patsiendile alljärgneval viisil:
   1. Kliinikute registratuurides;
   2. Kliinikute ooteruumide infokaustades;

* Elite Kliinikul on kehtiv Eesti Haigekassa leping järgmiste erialadega:

 • – viljatusravi
 1. Tasuliste teenuste osutamise protseduur II :

  1. Eesti Haigekassa kindlustatud isikutele plaanilise arstiabi osutamine antud erialal haigekassa lepingu olemas olul juhul, kui patsient soovib valida individuaalse eriarstiabi teenuse ja lisahooldusteenuse ja kui seda võimaldab lepingu mahust tingitud järjekord.Eesmärk:
   Tasuliste meditsiiniteenuste osutamise protseduuri eesmärgiks on anda patsiendile tema vaba tahte avaldusena täiendavaid võimalusi meditsiiniteenuste kasutamiseks. Tasuliste meditsiiniteenuste osutamise protseduuri rakendamine ei kahjusta patsientide juurdepääsu haigekassa poolt lepingu alusel makstavatele raviteenustele.Kehtivus:
   Patsientidele tasuliste meditsiiniteenuste osutamise protseduur kehtib Elite Kliinikus (Sangla 63), Tähe Erakliinikus (Tähe 95) ja Gyne Kliinikus (Kalda tee 34).Vastutus:
   Patsientidele tasuliste meditsiiniteenuste osutamise korra täitmise eest vastutavad kliiniku juhataja, arst-administraator, arstid, arendusjuht, sekretärid.Tegevuskirjeldus:

   1. Käesolevat protseduuri rakendatakse kehtivas Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus (Vabariigi Valitsuse 19.12.2014 määrus nr 194 koos täienduste ja muudatustega) ja/või AS Kliinik Elite juhatuse poolt kinnitatud hinnakirjas kirjeldatud teenustele alljärgnevatel juhtudel:
    1. Eesti Haigekassas kindlustatud isikutele plaanilise arstiabi osutamisel, kui isik soovib kasutada eriarsti individuaalset teenust ja lisahooldusteenust uuringute, päevaravi või statsionaarse eriarstiabi osutamisel.
    2. Lisahooldustasu võimaldab pakkuda patsientidele parimaid olmetingimusi ooteruumides ja palatites, nõustamist telefoni teel, perepalateid, haiglariideid, toitlustamist, Internetiühendust, retsepti ja väljavõtete saatmist posti teel, privaatsust, ultraheliuuringute lindistamist ja piltide tegemist, videofilmivaatamist, pangakaartide kasutamist, takso tellimist, tasuta parkimist jne.Parimad olmetingimused: aktiivse ventilatsiooni ja/või konditsioneeriga oote- ja vastuvõturuumid, iga ooteruumi (1-2 vastvõtu kabinetile) kohta eraldi WC ja pesemisvõimalus, ooteruumis TV, ajalehed,ajakirjad, kohv ja/või vesi, kliinikute lilleaias viibimine, külalisteruumi ja laste mängutoa kasutamine.Privaatsus: mitte rohkem kui kaks paralleelset arstivastuvõttu ühe ooteruumi kohta; arst ja patsient viibivad vastuvõturuumis kahekesi, muu personal kutsutakse vajaduse korral.
    3. Eriarsti individuaalne teenus ja lisahooldusteenus rakendub vaid isiku omal soovil. Oma soovi ja nõusolekut kinnitab isik oma allkirjaga.
  2. Käesoleva protseduuri alusel osutatakse tasulisi meditsiiniteenuseid kõikides AS Kliinik Elite osakondades.
  3. Käesoleva protseduuriga määratletud tasuliste meditsiiniteenuste osutamise protseduurireeglite ja vastuvõtuaegade info kättesaadavus tagatakse patsiendile alljärgneval viisil:
   1. Kliinikute registratuurides;
   2. Kliinikutes ooteruumide infokaustades;
  4. Käesoleva protseduuriga määratletud tasulise ambulatoorse eriarstiabi osutamisel on patsiendi liikumine alljärgnev:
   1. soovides pöörduda eriarsti konsultatsioonile pöördub patsient registratuuri esitades isikut tõendava dokumendi;
   2. registratuuri töötaja suunab patsiendi vastuvõtu õe juurde
   3. vastuvõtu õde tutvustab patsiendile hinnakirja ja valikuvõimalusi;
   4. patsient pöördub eriarsti vastuvõtule,
   5. arst konsulteerib patsienti ning koostab konsultatsiooni käigus edasiste terviseuuringute-raviteenuste plaani ja kalkulatsiooni informeerides nendest patsienti; patsient kinnitab nõusolekut oma allkirjaga.
   6. arst teavitab patsienti temale teostatavatest meditsiiniteenustest ja nendega seotud võimalikest riskidest ning võtab patsiendilt nõusoleku osutatavate meditsiiniteenuste kohta;
   7. eriarsti vastuvõtul otsustatakse patsiendi edasise ravi vajadus (ambulatoorne või statsionaarne ravi, erakorraline või plaaniline ravi) ja see fikseeritakse ambulatoorses haigusloos;
   8. ravi lõppedes esitab raviarst patsiendi soovil patsiendile kirjaliku väljavõtte teostatud uuringutest ja ravist.
   9. peale vastuvõttu patsient tasub arvel näidatud summa registratuuri kassasse ja saab maksmist tõendava dokumendi;
 2. Tasuliste teenuste osutamise protseduur III

  1. Eesmärk:
   Tasuliste meditsiiniteenuste osutamise protseduuri eesmärgiks on anda patsiendile tema vaba tahte avaldusena täiendavaid võimalusi meditsiiniteenuste kasutamiseks. Tasuliste meditsiiniteenuste osutamise protseduuri rakendamine ei kahjusta patsientide juurdepääsu haigekassa poolt lepingu alusel makstavatele raviteenustele.

   Kehtivus:

   Patsientidele tasuliste meditsiiniteenuste osutamise protseduur kehtib Elite, Tähe ja Gyne kliinikutes.

   Vastutus:

   Patsientidele tasuliste meditsiiniteenuste osutamise korra täitmise eest vastutavad kliiniku juhataja, arstid, arst-administraator, arendusjuht, sekretärid.

   Tegevuskirjeldus:

   1. Käesolevat protseduuri rakendatakse kehtivas Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus (Vabariigi Valitsuse 19.12.2014 määrus nr 194 koos täienduste ja muudatustega) ja/või AS Kliinik Elite juhatuse poolt kinnitatud hinnakirjas kirjeldatud teenustele alljärgnevatel juhtudel:
    1. Eesti Haigekassas kindlustatud isikutele plaanilise arstiabi osutamisel, kui isik soovib:
     1. pöörduda eriarsti konsultatsioonile ja/või plaanilisele päevastatsionaarsele / statsionaarsele ravile kiiremini, kui seda võimaldab haigekassa lepingu mahust tingitud järjekord;
     2. pöörduda eriarsti konsultatsioonile ilma suunamiseta nendel erialadel, kus on nõutav saatekiri. Tulenevalt “Ravikindlustuse seadusest” on võimalik ilma perearsti suunamiseta pöörduda eriarsti vastuvõtule seoses traumaga, kroonilise haigusega, tuberkuloosiga, silmahaigusega, naha- või suguhaigusega või juhul, kui osutatakse günekoloogilist või psühhiaatrilist abi;
     3. pöörduda saatekirjata uuringule.
     4. pöörduda eriarsti konsultatsioonile erialal, kus AS Kliinik Elitel puudub Eesti haigekassaga vastaval erialal arstiabi osutamiseks leping;
     5. tervishoiuteenuste osutamist, millisteks ei ole meditsiinilist näidustust.
     6. tervishoiuteenuse osutamist, millised ei ole kantud Eesti Haigekassa raviteenuste loetellu.
    2. Eesti Haigekassas kindlustamata isikutele (Eesti Vabariigi kodanikud) plaanilise arstiabi osutamisel;
    3. Eesti Haigekassas kindlustamata isikutele (väliriikide kodanikud) arstiabi osutamisel;
   2. Käesoleva protseduuriga määratletud tasulisi meditsiiniteenuseid osutatakse tavapärases korras väljaspool haigekassa lepingumahuga planeeritud tööaega ja osutatud raviteenuste kohta ei esitata raviteenuste arvet haigekassale maksmiseks.
   3. Käesoleva protseduuri alusel osutatakse tasulisi meditsiiniteenuseid kõikides AS Kliinik Elite osakondades.
   4. Käesoleva protseduuriga määratletud tasuliste meditsiiniteenuste osutamise protseduurireeglite ja vastuvõtuaegade info kättesaadavus tagatakse patsiendile alljärgneval viisil:
    1. Kliinikute registratuurides;
    2. Kliinikutes ooteruumide infokaustades;
   5. Käesoleva protseduuriga määratletud tasulise ambulatoorse eriarstiabi osutamisel on patsiendi liikumine alljärgnev:
    1. soovides pöörduda eriarsti konsultatsioonile pöördub patsient registratuuri esitades isikut tõendava dokumendi;
    2. registratuuri töötaja suunab patsiendi vastuvõtu õe juurde
    3. vastuvõtu õde tutvustab patsiendile hinnakirja.
    4. patsient pöördub eriarsti vastuvõtule,
    5. arst konsulteerib patsienti ning koostab konsultatsiooni käigus edasiste terviseuuringute-raviteenuste plaani ja kalkulatsiooni informeerides nendest patsienti; patsient kinnitab nõusolekut oma allkirjaga.
    6. arst teavitab patsienti temale teostatavatest meditsiiniteenustest ja nendega seotud võimalikest riskidest ning võtab patsiendilt nõusoleku osutatavate meditsiiniteenuste kohta;
    7. eriarsti vastuvõtul otsustatakse patsiendi edasise ravi vajadus (ambulatoorne või statsionaarne ravi, erakorraline või plaaniline ravi) ja see fikseeritakse ambulatoorses haigusloos;
    8. ravi lõppedes esitab raviarst patsiendi soovil patsiendile kirjaliku väljavõtte teostatud uuringutest ja ravist.
    9. peale vastuvõttu patsient tasub arvel näidatud summa registratuuri kassasse ja saab maksmist tõendava dokumendi;


Individuaalse eriarstiabi teenuste hinnakiri:

AS Kliinik Elite individuaalse eriarstiabi teenuse hinnakiri

teenus

hind EUR

esmane/korduv
individuaalne naistearsti teenus, dr. A. Sõritsa 75/60
individuaalne naistearsti teenus, dr. P. Soplepmann 40/35
individuaalne naistearsti teenus, (1.) 35/30
individuaalne naistearsti teenus, (2.) 30/25
Individuaalne uroloogi teenus, (3.) 40/35
lühivisiit (Elite, Tähe) 25
lühivisiit (Gyne) 20
analüüsid
individuaalne teenus analüüsi võtmisel I 10
individuaalne teenus analüüsi võtmisel II 20
individuaalne teenus analüüsi võtmisel III 35
individuaalne teenus analüüsi võtmisel IV 120
individuaalne teenus sperma analüüsil 50
individuaalne teenus sperma täisanalüüsil 80
uuringud
individuaalne teenus ultrahelis (naistearstidel) 30
individuaalne teenus ultrahelis ( dr Riive) 30
Individuaalne teenus ultrahelis (I trimester (Nuchal translucency)) 35
Individuaalne teenus ultrahelis (II-III trimester) 45
individuaalne teenus mammograafias 50
individuaalne teenus geneetilisel amniotsenteesil 250
individuaalne teenus HyCoSy 100
individuaalne teenus KTG 20
individuaalne teenus GTT 40
protseduurid
individuaalne teenus protseduuril I (narkoosita) 40
individuaalne teenus protseduuril I (narkoosita) 60
Individuaalne teenus raseduse katkestamisel, dr.A. Sõritsa 180
individuaalne teenus raseduse katkestamisel 160
individuaalne teenus ESV eemaldamine/paigaldamine narkoosis 150
individuaalne teenus emaka prooviabrasioonil+histoloogia 120
individuaalne teenus conisatio colli uteri+histoloogia 50
1 dr V.Heido, dr Ü.Kadastik, dr V.Kroon, dr K.Sitska, dr M.Väli, dr R.Küüts, dr D.Sõritsa, dr.A.Ansip dr I.Vaasna, dr L.Padrik, dr F.Kirss, dr T.Raud, dr L.Kibe
, dr A.Sekavin, dr S.Räim (Elites), dr L.Kriisa
2 dr L.Gontsarova, dr D. Sõritsa (Gynes), dr S.Räim (Gynes)
3 dr T. Muul (Elites), dr P. Teeäär (Tähes)

Tasuliste teenuste hinnakiri:

AS Kliinik Elite tasuliste teenuste hinnakiri

teenus

hind EUR

konsultatsioon esmane dr. A. Sõritsa 95
konsultatsioon korduv dr. A. Sõritsa 80
konsultatsioon esmane dr. P. Solepmann 55
konsultatsioon korduv dr. P. Soplepmann 50
naistearsti konsultatsioon, esmane (1.) 50
naistearsti konsultatsioon, korduv (1.) 45
naistearsti konsultatsioon, esmane (2.) 50
naistearsti konsultatsioon, korduv (2.) 45
androloog/uroloogi konsultatsioon, esmane dr Muul 55
androloog/uroloogi konsultatsioon, korduv dr Muul 45
uroloogi konsultatsioon, dr.Teeäär 55
lastearsti konsultatsioon, dr A. Antson 40
lasteneuroloogi konsultatsioon, dr. A. Sööt 60
konsultatsioon paarile 40
lühivisiit 30
rasedusega arvele võtmine 35
retsepti väljastamine ilma vastuvõtuta 20
vaktsineerimine( dr. A. Antson) 45
lastearsti koduvisiit Tartu piires 120
Uuringud:
biol. materjali külv 50
PCR (1 par) Chl;Go;Myk;Ureap;HSV 30
klamüüdia külv 30
D-dimeerid 30
APCR resistentsus/LMWH/Xa 50
HPV, HCV / Quatromed 50
hormoonid (1parameeter) 25
triple test 30
double test 30
Ca 125 marker TG AK,TPO AK 30
onkotsütoloogia 30
veregrupp ja Rh-faktor 30
HBsAg/ HCV /HIV / RPR / (1 parameeter) 25
antikehad verest (1 parameeter – klamüüdia,
HSV, CMV…), rubella, toksoplasm.
25
MAR test 25
ACA kardiolipiid AK 50
Homotsüsteiin/TNF/ HE4 (1 parameeter) 50
Foolhape+B12+Ferritin/ACA kardiolip. 25
MTHFR+LEIDEN+PROTROMIN mutatsioon 200
HLA I klass x 2 260
HLA II klass x 2 220
Lümfotsüütide alaklassid 220
Kromosoomuuring perif. Verest 270
Vaba proteiin S+protein C 70
ANA,AMA,SMA,PCA,Ds DNA AK(1par.) 50
CRV kvantitatiivne 15
vere biokeemiline uuring (1 parameeter) 15
veresuhkur 15
kliiniline veri 15
uriini analüüs 15
uuring TV ja GO, clue rakud 15
ASO kvantitatiivselt 15
sperma üldanalüüs 70
sperma täisanalüüs 110
PCT 110
põletik spermast 60
sperma üldanalüüs+põletik 100
eesnäärme sekreedi uuring 40
Protseduurid:
3D/4D ultraheli uuring dr A.Sõritsa, D.Sõritsa, M.Riive 100
ultraheli uuring 55
Ultraheli I trimester (Nuchal translucency) 55
Loote anatoomia (II-III trimester) 65
geneetiline amniotsentees 600
HyCoSY 150
KTG 30
OSCAR uuring (lisandub konsultatsioon) dr Deniss Sõritsa 150
OSCAR test (lisandub konsultatsioon) 115
Panorama test 500
Panorama mikrodeletsioonide testi pakett 650
GTT 70
EKG 15
mammograafia 70
kolposkoopia 100
biopsia võtmine 100
histoloogiline uuring 50
ESV paigaldamine (ESV-ta) 50
ESV eemaldamine 50
ESV eemaldamine narkoosis 250
DK colli uteri narkoosis 250
medikamentoosne abort 250
raseduse katkest. narkoosis 250
emaka prooviabrasioon 250
ultraheli uuring (väljaspool maja) 55
peenise Doppler UH uuring 50
uroflow 40
uretrotsüstoskoopia 100
urodünaamiline uuring 200
Delwa Star rektaalne füsioter. 40
eesnäärme rektaalne massaaž/pisimanipulatsioon 25
eesnäärme biopsia+histoloogia 75
röntgen ninaneelust / põskkoobastest / rindkerest 25
Pea kompuutertomograafia, natiiv 65
Pea kompuutertomograafia, natiiv ja kontrast 125
Kompuutertomograafia lülisambast, natiiv 1 piirkond 60
KT angiograafia, pea piirkond 195
KT angiograafia, muu piirkond 255
MRT uuring pea piirkonnast, natiiv 205
MRT uuring pea piirkonnast, natiiv ja angiograafia 330
MRT uuring pea piirkonnast, natiiv ja kontrast 430
MRT uuring lülisambast. 1 piirkond 190
MRT uuring lülisambast kontrastainega 390
Röntgeniülesvõte pea piirkonnast, 1 ülesvõte 15
Röntgeniülesvõte pea piirkonnast, 2 ülesvõte 20
Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast, 1 ülesvõte 15
EEG 55
kvantitatiivne EEG 80
ENMG 50
Botox`i süstimine 50
Operatsioonid:
OP.GRUPP I 350
OP.GRUPP II 690
OP.GRUPP III 950
OP.GRUPP IV 1200
OP.GRUPP V 2000
laparoskoopia 1470-3200
laparoskoopia, dr A.Sõritsa 2300-4200
hüsteroskoopia 600-900
hüsteroskoopia, dr A.Sõritsa 960-1200
Tupe plastika (proleen linguga) 1000
testise biopsia+histoloogia 180
dorsaalintsisioon 330
fimoosi plastiline operatsioon 480
vasoresektsioon 480
varikotseele 630
varikotseele laparoskoopiline operatsioon 770
operatsioon peenisel/munandil 600
Kunstlik viljastamine:
AIH 390
AID 590
IVF 2100
seemnerakkude otsimine op-il saadud materjalist / TESA 450
külmutatud embrüo siirdamine ja embrüote säilitamine (Cryo ET) 1600
embrüote külmutamine ja säilitamine 3 kuud 410
embrüote väljastamine teise tervishoiuasutusse 660
embrüote sissetoomise tasu 120
sperma külmutamine ja säilitamine 3 kuud 310
ICSI, dr A. Sõritsa 450
ICSI, dr Räim, dr D.Sõritsa 450
doonori seemnerakkude kasutamine IVF-l 360
massöör Pavel Šinkejev (0,5-1-1,5h) 25-40-60
füsioterapeut Anu Toonverk (1-0,5 h) 50-30
Arst-geneetik Kai Muru (konsultatsioon) 40
Külmutatud sperma pikendamistasu: 1 EUR/päev
Doonorisperma broneerimine:10 ampulli 12 kuuks 271
Doonorisperma hind välja: 1 ampull 175
Doonorisperma kasutamine Elites(IVF, 2 ampulli) 300
1 dr V.Heido, dr Ü.Kadastik, dr V.Kroon, dr K.Sitska, dr M.Väli, dr R.Küüts,Dr. A.Ansip dr I.Vaasna, dr S.Räim (Elites), dr D.Sõritsa
2 dr L.Padrik, dr F.Kirss, dr T.Raud, dr L.Kibe, dr A.Sekavin, dr L.Kriisa (Tähes), dr. Gontsarova, dr. Kõiv, dr. Kriisa (Gynes), dr. Räim (Gynes)

Tasuliste teenuste hinnakiri Tähe erakliinikus:

 

OÜ Tähe Erakliiniku tasuliste teenuste hinnakiri
teenus: hind EUR
nahaarsti konsultatsioon (prof. Silm, dr. Raudsepp) 35
nahaarsti konsultatsioon (prof. Kingo) 40
kõrva-,nina-,kurguarsti konsultatsioon (dr Kivirüüt, dr Mitrofanova) 40/30
täiskasvanute neuroloog, konsultatsioon (dr Braschinsky) 90
kirurgi konsultatsioon (dr Vaasna, dr Lepner) 35
gastroenteroloog-kirurgi konsultatsioon (dr Väli) 40
allergoloogi konsultatsioon (dr Julge) 35
psühhoterapeudi konsultatsioon (dr Haldre) 40
Paariteraapia/perenõustamine (dr Haldre) 45
Spetsialisti arvamuse koostamine ametiasutusele (dr Haldre) 35-50
retsepti väljastamine ilma vastuvõtuta 20
koduvisiit 120
uuringud:
uuring TV ja GO, clue rakud 15
biol materjali külv 50
biol materiali aeroobne külv (prof. Silm, dr Raudsepp) 30
biol materiali külv seentele (prof. Silm, dr Raudsepp) 25
PCR (1 par) Chk;Go;Myk;Ureap;HSV 30
APCR resistentsus 50
HPV, HCV / Quatromed 50
hormoonid (1parameeter) 25
triple test 30
Ca 125 marker TG AK,TPO AK 30
onkotsütoloogia 30
HBsAg/ HCV /HIV / RPR / (1 parameeter) 25
antikehad verest (1 parameeter – klamüüdia, 25
HSV, CMV…), rubella, toksoplasm.
ACA kardiolipiid AK/TPHFR 50
homotsüsteiin/TNF (1 parameeter) 50
foolhape+B12+Ferritin 25
HLA I klass x 2 260
HLA II klass x 2 220
lümfotsüütide alaklassid 220
kromosoomuuring perif. Verest 270
vaba proteiin S+protein C 70
ANA,AMA,SMA,PCA,Ds DNA AK(1par.) 50
veregrupp ja Rh-faktor 30
CRV kvantitatiivne 15
vere biokeemiline uuring (1 parameeter) 15
veresuhkur 15
kliiniline veri 15
uriini analüüs 15
ASO kvantitatiivselt 15
preparaat seentele 15
kolesterool 15
torketest allergeeniga 5
üld IgE määramine 15
spetsiifilise IgE määramine (1 allergeeni suhtes) 15
spetsiifilise allergeeni määramine (allergeenide paneeli suhtes) 20
monoklonaarse ak-ga histol.koelõigul 40
histoloogiline uuring 50
tsütoloogiline uuring nahalt 15
Protseduurid:
ultraheli uuring 50
ultraheli uuring (väljaspool maja) 55
EKG 15
Ultraheli uuring 40
Koormustest 50
EHHO 90
Holter Monitooring 40
tümpanomeetria 15
audiomeetria 15
röntgenuuring põskoobastest/ninaneelust 25
CT- paranasaalid 70
põskkoopa loputus / paratsentees 15
vaigu loputus 10
higitest 5
molluskite ekstraktsioon 5
lihas,- ja nahaalused süstid 10
krüoteraapia 1 haiguskolle 15
kenalogi koldesisesed süsted 25
Botox`i süstimine kaenlaalused 50
Botox`i süstimine peopesed 120
nahabiopsia võtmine + hinnag 80
pisimanipulatsioon 25
MRT 79201 220
MRT 79203 280
MRT 79252 270
MRT 79253 315
Pea kompuutertomograafia, natiiv 65
Pea kompuutertomograafia, natiiv ja kontrast 125
Kompuutertomograafia lülisambast, natiiv 1 piirkond 60
KT angiograafia, pea piirkond 195
KT angiograafia, muu piirkond 255
MRT uuring pea piirkonnast, natiiv 205
MRT uuring pea piirkonnast, natiiv ja angiograafia 330
MRT uuring pea piirkonnast, natiiv ja kontrast 430
MRT uuring lülisambast. 1 piirkond 190
MRT uuring lülisambast kontrastainega 390
Röntgeniülesvõte pea piirkonnast, 1 ülesvõte 15
Röntgeniülesvõte pea piirkonnast, 2 ülesvõte 20
Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast, 1 ülesvõte 15
EEG 55
kvantitatiivne EEG 80
ENMG 75
Operatsioonid:
pisioperatsioon 100/130
endoskoopia 150
OP.GRUPP I 350
OP.GRUPP II 690
OP.GRUPP III 950
OP.GRUPP IV 1200
OP.GRUPP V 2000
laparoskoopia 1470 – 3200
kurgumandlite osaline eemaldamine 400
kurgumandlite täielik eemaldamine narkoosiga 510
kurgumandlite täielik eemaldamine ilma narkoosita 370
adenoidektoomia 400
AE + TE 550
AE + šunt 440
trummiõõne ventilats.torukeste aset. narkoosis 270
osal.ninakarb.eemaldamine, konhotoomia 260
norskamisvastane operatsioon. UPP 550
Aurikuloplastika kahepoolne 820
septoplastika narkoosita 400
septoplastika narkoosis 670
operatsioon. FESS (1 pool) ilma narkoosita 550
operatsioon. FESS (2 poolt) ilma narkoosita 1100
rhinoplastika 600
Narkoos 150

 

Meie teised kliinikud

 

gyne_logo2 tahe_logo2 johvi_logo2
Loe lähemalt Loe lähemalt Loe lähemalt
Tartu, Kalda tee 34
Tel. +372 734 3434, +372 58055111
jana@elitekliinik.ee
www.elitekliinik.ee/gyne
Tartu, Tähe 95
Tel. +372 734 8145 , +372 55668295
info@elitekliinik.ee
www.elitekliinik.ee/tahe
Jõhvi, Jaama 32
Tel. +372 55 539 020
info@elitekliinik.ee
www.elitekliinik.ee/gyne-johvi