IVF ja embrüosiirdamisega seotud ravimite hüvitis

(Lisaks allpool toodud : viited kehavälise viljastamisega seotud seadusandlusele)
Haigekassast saavad kehavälise viljastamisega seotud ravimihüvitist taotleda kuni 40-aastased (kaasaarvatud) ravikindlustatud naised, kellel on:

Vastavalt 01.07.2010 jõustunud Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadusele on naisel õigus hüvitist saada piiramatu arv kordi.

 


Lisaks – viited kehavälise viljastamisega seotud seadusandlusele:

Siit  leiate lingid Eesti Vabariigi  seadusandlusele mis puudutab eeskätt kunstliku viljastamisega seotud seadusloomet:

 

Meie teised kliinikud

 

gyne_logo2 tahe_logo2 johvi_logo2
Loe lähemalt Loe lähemalt Loe lähemalt
Tartu, Kalda tee 34
Tel. +372 734 3434, +372 58055111
jana@elitekliinik.ee
www.elitekliinik.ee/gyne
Tartu, Tähe 95
Tel. +372 734 8145 , +372 55668295
info@elitekliinik.ee
www.elitekliinik.ee/tahe
Jõhvi, Jaama 32
Tel. +372 55 539 020
info@elitekliinik.ee
www.elitekliinik.ee/gyne-johvi