10.10.2022

2022. aasta patsientide rahulolu-uuringu tulemused

Ajavahemikul 01.06.2022-31.08.2022 viidi läbi Elite ja Tähe kliiniku patsientide rahulolu-uuring.

Täname kõiki vastajaid pühendatud aja ja kaasamõtlemise eest.

Hea meel on tõdeda, et patsiendid on meie kliinikute tööga jätkuvalt rahul, maksimaalse positiivse hinde on kliinikutele andnud ligi 90% vastajatest.

Uuringu üksikasjalikud tulemused on leitavad lehelt:  “Kaebuste lahendamise kord ja patsientide rahulolu-uuringud