20.05.2024

Elite erakliiniikus alustab tööd psühhiaater Hans Jaagup Luuk

Psühhiaater Dr Hans Jaagup Luuk

 

 

6. juunil 2024 alustab Elite Kliinikus tööd psühhiaater Hans Jaagup Luuk.

 

Dr Luuk lõpetas Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 2018. aastal, psühhiaatria residentuuri lõpetas ta 2022. aastal. Ta on töötanud nii statsionaarses psühhiaatria osakonnas kui teinud ka ambulatoorset tööd.

 

Dr Luuk osaleb regulaarselt täiendkoolitustel ja konverentsidel, ta on läbinud pereteraapia, psühhoanalüütilise psühhoteraapia ja kognitiiv-käitusmisteraapia algkursuse ja hoiab end kursis erialakirjandusega. Eriti pakuvad talle psühhiaatrias huvi meeleolu- ja ärevushäired, somatoformsed häired, isiksushäired ja unehäired.

Oma töös peab ta kõige olulisemaks head kontakti patsiendiga. Ravimite kõrval tähtsustab ta psühhosotsiaalset ravi ja erinevaid eneseabivõtteid.

 

Dr Luuk on Eesti Psühhiaatrite Seltsi ja Eesti Arstide Liidu liige.

 

Dr Luuk töötab ainult täiskasvanud patsientidega. Tema töökeelteks on eesti ja inglise.
Vabal ajal meeldib talle tegeleda muusika ja spordiga.