16.02.2018

Igal aastal osaleb Elite loengutel rohkem kui 100 noort

Gümnaasiumiõpilased Elite kliinikus

 

Möödunud ja ülemöödunud nädalal külastasid meid koolinoored kolmest Tartu koolist.

Elite seminariruumis ammutasid keskkooliõpilased teadmisi bioloogiast, (bio)meditsiinist ja viljatusravist.

Bioloog ja spermatoloogialabori juhataja Andre Taimalu tutvustas spermatoloogialabori tööd, näidates näiteks ka seda, kuidas spermatosoide hoiustatakse ja kuidas hinnatakse mehe fertiilsust spermanäitajate põhjal.

Embrüoloog Maarja Kõiv rääkis tööst munarakkude ja embrüotega.

Dr Andrei Sõritsa andis ülevaate viljatusest ja selle ravimise võimalustest.

Arendusjuht Kristina Sõritsa kommenteerib: „Praegusel ajal on klassiväline tegevus ja väljaspool kooli õppimine saanud täiesti uue tähenduse, lapsed ja noored kogevad ja näevad-teavad oluliselt rohkem võrreldes paarikümne aasta taguse ajaga ja sellised õppekäigud on laste jaoks inspireerivad ja silmaringi avardavad ning aitavad saada ka selgust, millega nad ise tahaksid tulevikus tegeleda.”

Kliiniku juhataja Andrei Sõritsa lisab: „Mul on hea meel, et olen saanud nii Tartu Ülikoolis kui ka nüüd oma kliinikus anda noortele uusi teadmisi, sest nii nagu Eesti Vabariigi juubeliaasta on fookusesse võtnud just lapsed ja noored, usun ka mina, et haridus on edu võti. Usun ka, et suurem teadlikkus vähendab viljatusraviga seotud väärarvamusi ja häbitunnet ja aitab kasvatada Eestile uusi spetsialiste.”

Lisaks keskkooliõpilastele osalevad loengutel aeg-ajalt ka meditsiinitudengid. Igal aastal võtab Elite erakliiniku korraldatud loengutest-õppekäikudest osa rohkem kui 100 teadmishuvilist noort.