05.02.2019

Jaanuaris sulges uksed 20 aastat Tartus Tähe tänaval tegutsenud Tähe erakliinik

 

Aadressil Tähe 95 asuva maja ostis, renoveeris ning kohandas raviasutuseks naistearst Andrei Sõritsa. Uue kliiniku eesmärgiks oli hakata patsientidele pakkuma kvaliteetset ja ajaga kaasas käivat viljatusravi. Kehavälist viljastamist ja lastetusega seotud operatsioone tehti Tähe erakliinikus aastatel 1998-2001, misjärel kolis IVF labor vastloodud Elite Kliinikusse, kus töö jätkub edukalt ka tänasel päeval. Tähe erakliinik jätkas eriarstiabi pakkumisega. Tähe erakliinikus töötas 20 aasta jooksul üle 25 tunnustatud eriarsti ja muu spetsialisti – günekoloogid ja viljatusraviarstid, uroloogid-meestearstid, radioloogid, dermatoloogid, endokrinoloogid, logopeed, füsioterapeut jt. Põhitegevuseks oli ambulatoorse eriarstiabi osutamine.

 

Sulgemise peamisteks põhjusteks on patsientide vaba liikumise puudumine Eesti erakliinikute vahel ja Eesti Haigekassa otsus mitte rahastada patsientide günekoloogilist ega ka muud eriarstiabi Tähe erakliinikus. Ilma riikliku toeta polnud võimalik jätkata. Dr Andrei Sõritsa arvamuse kohaselt peaks Eestis kehtima patsientide nn vabaliikumine erakliinikute vahel, mis tähendab, et patsient otsustab ise, kuhu ravile minna ja ravikindlustuse ehk haigekassaraha liigub koos patsiendiga täpselt samamoodi, nagu see toimib Eestis riiklike haiglate vahel. See soodustab konkurentsi erakliinikute vahel patsiendi nimel, samamoodi nagu see toimib Soomes või Saksamaal.

 

„Tähe erakliiniku hoone ja kinnistu müügiplaane momendil pole, otsime rentnikku. Ruumid, avar aed ja miljööväärtuslik keskkond võiksid sobida lastehoiule, erakoolile, aga miks mitte ka IT-ettevõttele, hambakliinikule või perearstikeskusele,” sõnas Andrei Sõritsa.

 

Töösuhe tuli lõpetada ainult ühe inimesega, kahe töötaja töökoormus vähenes, kuid ülejäänud personal jätkab tööd Elite erakliinikus. „Seega ootavad Tähe kliiniku patsiente nende arstid Elite Kliinikus,” selgitas Elite kliiniku juhataja dr Andrei Sõritsa.

 

Tähe erakliiniku looja Andrei Sõritsa tänab nii kõikide nende aastate jooksul Tähe kliinikus töötanud personali kui ka kõiki erahaiglat külastanud patsiente ja lisab: „Oleme endiselt teie jaoks olemas ja soovime hoolitseda inimeste tervise eest.”

 

 

Tähe erakliiniku sulgemine jaanuaris 2019