18.12.2018

Kas plaanite in vitro viljastamist?

 

Otsime osalejaid kliinilisse uuringusse, et uurida, kas uus ravim suudab võrreldes platseeboga parandada rasestumismäära naistel, kellel viiakse läbi in vitro viljastamine (IVF) või seemneraku intratsütoplasmaatiline injektsioon (ICSI).

Uuringuravim on küll kliinilise arendustöö lõppjärgus, kuid seda ei turustata veel.

Tegemist on teadusliku uuringuga. Selles uuringus osalemine võib ohustada teie tervist.

 

Võite sobida selles uuringus osalema, kui:

  • Olete 18–37 aastane
  • Teile on näidustatud IVF/ICSI viljatusvastane ravi

Teie osalemine uuringus kestab 11–19 nädalat ja võib tuua kaasa täiendavaid kliiniku vastuvõtte.

 

Kui soovite täpsemat teavet uuringu kohta, pöörduge järgmise isiku poole:
uuringu koordinaator Kristina Sõritsa, tel. 7409930, emailiaadress kristina@elitekliinik.ee.

 

Telefoni teel või muul moel kontakteerumine ei kohusta teid osalema ega tähenda, et teid kaasatakse uuringusse.

Uuringu sponsor hüvitab kõik uuringuga seotud protseduurid (nt uuringuravimi manustamine, patsiendi konsultatsioonid) ning osaliselt uuringukeskuse külastamise transpordikulud.

Teie esitatud andmeid töödeldakse kooskõlas kehtiva isikuandmete kaitse seadusega.

Reklaami on kooskõlastanud Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee 17.09.2018.