14.02.2024

NIFTY by GenePlanet testist

14. juulil Postimehes ilmunud artiklis tuntakse muret, kas NIFTY rasedusaegse testi välja töötanud Hiina biotehnoloogiaettevõte BGI kogub ELi riikides testi teinud emade ja loodete geneetilisi ja isikuandmeid.

Kliinik Elite AS on sõlminud Nifty rasedusaegsete testide pakkumiseks koostöölepingu Euroopa Liidus tegutseva ettevõttega GenePlanet.

Lapseootel naiste vereproovid saadame analüüsimiseks Horvaatiasse Zagrebis asuvasse GenePlaneti ISO sertifitseeritud laborisse. GenePlanetil on oma labor, GenePlanet on iseseisev ettevõte, kes kasutab BGI testimise tehnoloogiat.

GenePlaneti esindaja Boris Gorišek on kinnitanud, et nende ettevõttel on BGIst sõltumatu ja iseseisev patsientide andmete kogumise ja vastusraportite teatavakstegemise protsess. Kõiki NIPT-proove hoiustatakse vastavalt seadusele ettenähtud aja jooksul ja ELis kehtiva regulatsiooni kohaselt Euroopas olevas laboris.

NIFTY by GenePlanet testi jaoks kogutakse raseda naise andmeid ja hoiustatakse neid viis aastat pärast testi tulemuste väljastamist. Bioloogilist proovi hoiustatakse kaks aastat madala riskiga tulemuse ja kolm aastat kõrge riskiga tulemuse korral.

GenePlanetil on hädaolukorras (nt Euroopa labori hävimise korral) võimalus saata proovid analüüsimiseks BGI laborisse Hong Kongi. See info on igale testi tegijale kättesaadav nõusolekuvormis, mille naine allkirjastab testi tellides. Kogu info naise raseduse ja seda mõjutada võivate faktorite kohta, mida NIFTY by GenePlanet kogub testi tegemiseks, muudetakse anonüümseks ja seda infot kasutatakse ainult NIPT-testi tegemiseks, GenePlanet on kinnitanud, et seda infot nad ei jaga kolmanda osapoolega.

Kliinik Elite ei tee koostööd BGI ettevõtte ega Hong Kongi laboriga. Elite erakliinik teeb koostööd ja on lepingulistes suhetes ainult Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide ettevõtetega, kõik koostööpartnerid järgivad Eestis kehtivat seadusandlust ja andmekaitse nõudeid.

Nifty testi müüb vähemalt 52 riiki.

Elite erakliinik julgustab naisi olema kursis oma valikutega, seda nii erinevate rasedusaegsete täiendavate uuringute osas kui ka nendega kaasnevate puudujääkide ja võimalustega.

Kliinik Elite otsustas Nifty testi Eestis pakkuda, sest:

  • Nifty test otsib lootel 70 haigust (enam kui ükski teine Eestis pakutav NIPT)
  • pakub valenegatiivse vastuse korral hüvitist summas kuni 50 000 eurot
  • labor asub Euroopas, mis tagab kiirema teenuse
  • tagastab raha, kui ei saa vastust anda (nt teatud ema haiguste või ülekaalulisuse vmt põhjuse tõttu)
  • testi saab teha nii nn kaduva kaksiku kui doonormunarakuga kaksikute korral
  • testi on teinud maailmas üle 6 miljoni naise

Nõusolekuvormis on eraldi punktidega välja toodud kasutamata testimaterjali ja oma andmete ja tulemuste kasutamine statistilistel eesmärkidel. Igal perel ja naisel on võimalus sellest keelduda.

Punktid nõusolekuvormist:

Kasutamata testimaterjal on oluline bioloogiliste mehhanismide uurimiseks, tänu millele võidakse omandada haigustest parem arusaamine. Samuti on kasutamata testimaterjal oluline võrdlusmaterjal labori geenitestide kvaliteedikontrolli tegemiseks. Ma nõustun oma järelejäänud testimaterjali anonüümse säilitamise ja kasutamisega kvaliteedi tagamise eesmärgil ning tulemuste hilisemaks jälgimiseks pärast testimisperioodi. Ma nõustun oma järelejäänud testimaterjali anonüümse säilitamise ja kasutamisega, et parandada geneetiliste haiguste diagnostikat ja ravi.

Ma nõustun, et tervishoiuasutus ja/või labor võib kasutada minu kliinilisi andmeid ja testitulemusi teenuse osutamiseks ja selle kvaliteedi parandamiseks, uurimiseesmärkidel ja teenuse hindamiseks. Ma nõustun oma anonüümsete testitulemuste säilitamisega statistikaandmebaasis, et kasutada neid teaduseesmärgil ning et hõlbustada ja täiustada geenimuutuste ja -haiguste diagnoosimist teistel patsientidel. Ma saan aru, et ma jään andmete analüüsimise ajal anonüümseks ja tuvastamatuks ning et mis tahes isikuandmed muudetakse isikustamatuks, enne kui Polyclinics Breyer, BGI või GenePlanet kavatseb neid mis tahes aruannetes või publikatsioonides kasutada. Ma nõustun, et andmebaasis säilitatavaid tulemusi edastatakse arstidele, teadlastele ja uurijatele. Ma saan aru, et kui ma keeldun, ei mõjuta see minu õigusi seda testi teha.

Testi tellinud naisel on õigus paluda oma isiklike andmete kustutamist. Selleks on vajalik saata kirjalik avaldus aadressidele dpo@geneplanet.com ja nipt.medical@geneplanet.com.

Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust aadressil info@elitekliinik.ee.