23.02.2018

Tervitus Eesti Vabariigile 100 aasta täitumise puhul

Lugupeetud patsiendid, lugupeetud kolleegid – ilusat Eesti sünnipäeva!

Eesti Vabariik 100

 

Edastame Elite, Tähe, Gyne, Gyne Jõhvi kliinikute looja ja juhi dr Andrei Sõritsa tervituse.

 

Mis on eredaim mälestus seoses Eesti Vabariigiga?
Minu jaoks on kõige tähtsam, et Eesti Vabariigiga on saabunud vabadus! Sõnavabadus, liikumisvabadus, ettevõtlusvabadus ja kohtu vabadus. Tänu sellele on Eesti võimsamalt arenenud kõikides valdkonnades võrreldes endise sotsialistliku laagri idanaabritega. Hästi on arenenud meditsiini- ja haridussüsteem. Olen uhke mu riigi arengu üle. Mul on eriti hea meel, et Eestis on sündinud minu lapsed ja lapselapsed, sest ma usun, et siin on nende tulevik. Ma olen õnnelik, et oma riigis mul on võimalik teha huvitavat tööd, mis on inimestele vajalik ja riigipoolt tunnustatud.

Missugust Eestit ma näen tulevikus?
Veel rohkem vabadusi ja demokraatiat! Ma tahaks, et inimestel oleks rohkem võimalusi otsustada oma valikute üle. Et me valime otse presidendi nagu USA-s ja valime parlamendi liikmed. Et meditsiinis
oleks patsientide vaba liikumine nagu USA-s ja Saksamaal. Tahaksin, et Eesti riik tegeleks vähem ettevõtlusega ja pühendaks end peaeesmärgile ehk riigi juhtimisele. Et oleks läbipaistvam konkurents
ettevõtluses. Et leiduks inimesi, kes julgeks teha otsuseid Eesti heaks laialt teadvaolevate nõrgemate kohtade lahendamiseks tulevate põlvkondade nimel. Mulle meeldiks, kui maksusüsteem oleks stabiilne,
lihtne ja läbipaistev, kui veel väheneks korruptsioon. See kõik tagab riigile veel kiirema arengu.

Kallid Eesti inimesed, head vabariigi 100. aastapäeva!