COVID-19 tervisedeklaratsioon patsiendile/saatjale

  COVID-19 TERVISEDEKLARATSIOON PATSIENDILE VÕI SAATJALE

  Patsiendi või Saatja andmed:  1. Kas Teie või keegi Teie leibkonnast on viimase 14 päeva jooksul kokku puutunud COVID-19 haigega?

  JAHEI
  Kui JAH siis millal
  ---

  Kas Teil esineb vähemalt üks all toodud haigussümptomitest?

  JAHEI
  -

  palavik üle 37,5 'Cköhakurguvaluhingamisraskused,õhupuudusmaitse- ja lõhnatundlikkuse kadulihasvaluväsimus

  ---

  3. Kas Teil on varasemalt tehtud COVID-19 test, mille vastus oli POSITIIVNE?

  JAHEI
  Kui JAH siis millal
  ---

  ---