Potilaan tiedot 1 | Munasolun luovuttaminen vastaanottaja

  Personal data of patients / HENKILÖTIEDOT JA SAIRAUSHISTORIA POTILAIDEN

  1-1: Woman data / NAISEN TIEDOT (required) :

  Naisen etu- ja sukunimi*(=required) :

  Birth date / Syntymäaika (pp/kk/vuosi)* :
  Personal ID / Henkilötunnus* :

  Profession / Ammatti :

  Address / Osoite* :

  Puhelin* :
  Mobile* :

  E-mail / Sähköposti (pakollinen)* :

  Height (cm) / Pituus :
  Weight (kg) / Paino :

  Eye color / Silmien väri :
  Hair color / Hiusten väri :

  Reason for treatment with a donated ovum /
  Syy luovutetun munasolun käyttämiseen :

  1-2: Medical History of the woman / NAISEN SAURAHISTORIA (required) :

  Basic medical disorders / Perussairaudet* :

  Regular medication / Säännöllinen lääkitys* :

  Allergies / Allergiat :

  Smoking / Tupakointi :

  Surgery in the abdominal area / Leikkaukset vatsan alueella* :

  Genital infections / Sukuelinten infektiot* :

  Diseases that may affect pregnancy and unborn child / Sairaudet, jotka saattavat vaikuttaa raskauteen ja syntymättömään lapseen* :

  Length of menstrual cycle / Kuukautiskierron pituus* :

  Date when last 3 periods commenced – kolmen viimeisimmän kuukautisten alkamispäivät* :

  Pregnancies in current relation (Deliveries, miscarriages, abortions) / Raskaudet nykyisessä suhteessa (synnytykset, keskenmenot, abortit)* :

  Pregnancies in previous relations / Raskaudet aiemmissa suhteissa* :

  Previous fertility treatments / Aikaisemmat hedelmättömyyshoidot* :

  Other information / Muuta :


  2-1: Man data / MIEHEN TIEDOT :

  Etu- ja sukunimi :

  Date of birth (dd/mm/year) / Syntymäaika (pp/kk/vuosi) :
  Personal code (ID) / Henkilötunnus :

  Profession / Ammatti :

  Address / Osoite :

  Puhelin :
  Mobile :

  E-mail / Sähköposti (pakollinen) :

  Height (cm) / Pituus :
  Weight (kg) / Paino :

  Eye color / Silmien väri :
  Hair color / Hiusten väri :


  2-2: MEDICAL HISTORY / MIEHEN SAURAHISTORIAAN :

  Basic medical disorders / Perussairaudet :

  Regular medication / Säännöllinen lääkitys :

  Allergies / Allergiat :

  Smoking / Tupakointi :

  Surgery in the abdominal area / Leikkaukset vatsan alueella :

  Genital infections / Sukuelinten infektiot :

  Pregnancies in previous relations / Raskaudet aiemmissa suhteissa :

  Previous fertility treatments / Aikaisemmat hedelmättömyyshoidot :

  Sperm analysis (IVF or ICSI needed?) – Sperma-analyysi (IVF tai ICSI, tarvittaessa) :

  Other information / Muuta :  - I confirm hereby that the data filled in this form about me are correct / Vahvistan täten, että tiedot täytetään tämän lomakkeen minusta/meistä ovat oikein*

  Date of form submission / Päivämäärä lomakkeen lähettäminen* :


  CAPTCHA kasutamiseks peab olema paigaldatud Really Simple CAPTCHA plugin.