Tasuliste teenuste hinnakiri

NB! Elite Kliinikul on kehtiv leping viljatusravi teenuse osutamiseks. Kõik muud vastuvõtud on tasulised.

 1. Tasuliste teenuste osutamise protseduur I :
  Eesti Haigekassas kindlustatud isikutele plaanilise tervishoiuteenuse osutamine 5 € omaosalusega.
 2. Tasuliste teenuste osutamise protseduur II : Eesti Haigekassa kindlustatud isikutele plaanilise arstiabi osutamine, kui patsient soovib valida individuaalse eriarstiabi teenuse ja lisahooldusteenuse
  1. Individuaalse eriarstiabi teenuse hinnakiri
 3. Tasuliste teenuste osutamise protseduur III
  1. Tasuliste teenuste hinnakiri Elite kliinikus
  2. Tähe Erakliinik OÜ tasuliste teenuste hinnakiri

 

 1. Tasuliste teenuste osutamise protseduur I :

  1. Eesti Haigekassas kindlustatud isikutele plaanilise tervishoiuteenuse osutamine antud erialal Haigekassa lepingu olemasolul* (Elite kliinikul on kehtiv Eesti Haigekassa leping viljatusravi osutamiseks) toimub Elite Kliinikus (Sangla 63) esmase visiiditasuga 5 €, kui seda võimaldab lepingu mahust tingitud järjekord:
   • Visiiditasu sisaldab vajalikke analüüse ja uuringud,
   • Korduvkonsultatsioon ühe haigusjuhu kohta on tasuta.
  2. Tervishoiuteenuste osutamisel, milliste korral Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu (Vabariigi Valitsuse 19.12.2014 määrus nr 194 koos täienduste ja muudatustega) alusel on kehtestatud kindlustatud isiku omaosaluse määr rakendatakse lubatud omaosalust.
  3. Tervishoiuteenuse osutamisel, millised ei ole kantud Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetellu, tasutakse vastavalt AS Kliinik Elite tasuliste teenuste osutamise protseduuri III osas toodud hinnakirja alusel.
  4. Käesoleva protseduuriga määratletud tasuliste meditsiiniteenuste osutamise protseduurireeglite ja vastuvõtuaegade info kättesaadavus tagatakse patsiendile alljärgneval viisil:
   1. Kliinikute registratuurides;
   2. Kliinikute ooteruumide infokaustades;

* Elite Kliinikul on kehtiv Eesti Haigekassa leping järgmiste erialadega:

 • – viljatusravi
 1. Tasuliste teenuste osutamise protseduur II :

  1. Eesti Haigekassa kindlustatud isikutele plaanilise arstiabi osutamine antud erialal haigekassa lepingu olemas olul juhul, kui patsient soovib valida individuaalse eriarstiabi teenuse ja lisahooldusteenuse ja kui seda võimaldab lepingu mahust tingitud järjekord.Eesmärk:
   Tasuliste meditsiiniteenuste osutamise protseduuri eesmärgiks on anda patsiendile tema vaba tahte avaldusena täiendavaid võimalusi meditsiiniteenuste kasutamiseks. Tasuliste meditsiiniteenuste osutamise protseduuri rakendamine ei kahjusta patsientide juurdepääsu haigekassa poolt lepingu alusel makstavatele raviteenustele.Kehtivus:
   Patsientidele tasuliste meditsiiniteenuste osutamise protseduur kehtib Elite Kliinikus (Sangla 63). Vastutus:
   Patsientidele tasuliste meditsiiniteenuste osutamise korra täitmise eest vastutavad kliiniku juhataja, arst-administraator, arstid, arendusjuht, sekretärid.Tegevuskirjeldus:

   1. Käesolevat protseduuri rakendatakse kehtivas Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus (Vabariigi Valitsuse 19.12.2014 määrus nr 194 koos täienduste ja muudatustega) ja/või AS Kliinik Elite juhatuse poolt kinnitatud hinnakirjas kirjeldatud teenustele alljärgnevatel juhtudel:
    1. Eesti Haigekassas kindlustatud isikutele plaanilise arstiabi osutamisel, kui isik soovib kasutada eriarsti individuaalset teenust ja lisahooldusteenust uuringute, päevaravi või statsionaarse eriarstiabi osutamisel.
    2. Lisahooldustasu võimaldab pakkuda patsientidele parimaid olmetingimusi ooteruumides ja palatites, nõustamist telefoni teel, perepalateid, haiglariideid, toitlustamist, Internetiühendust, retsepti ja väljavõtete saatmist posti teel, privaatsust, ultraheliuuringute lindistamist ja piltide tegemist, videofilmivaatamist, pangakaartide kasutamist, takso tellimist, tasuta parkimist jne.Parimad olmetingimused: aktiivse ventilatsiooni ja/või konditsioneeriga oote- ja vastuvõturuumid, iga ooteruumi (1-2 vastvõtu kabinetile) kohta eraldi WC ja pesemisvõimalus, ooteruumis TV, ajalehed,ajakirjad, kohv ja/või vesi, kliinikute lilleaias viibimine, külalisteruumi ja laste mängutoa kasutamine.Privaatsus: mitte rohkem kui kaks paralleelset arstivastuvõttu ühe ooteruumi kohta; arst ja patsient viibivad vastuvõturuumis kahekesi, muu personal kutsutakse vajaduse korral.
    3. Eriarsti individuaalne teenus ja lisahooldusteenus rakendub vaid isiku omal soovil. Oma soovi ja nõusolekut kinnitab isik oma allkirjaga.
  2. Käesoleva protseduuri alusel osutatakse tasulisi meditsiiniteenuseid kõikides AS Kliinik Elite osakondades.
  3. Käesoleva protseduuriga määratletud tasuliste meditsiiniteenuste osutamise protseduurireeglite ja vastuvõtuaegade info kättesaadavus tagatakse patsiendile alljärgneval viisil:
   1. Kliinikute registratuurides;
   2. Kliinikutes ooteruumide infokaustades;
  4. Käesoleva protseduuriga määratletud tasulise ambulatoorse eriarstiabi osutamisel on patsiendi liikumine alljärgnev:
   1. soovides pöörduda eriarsti konsultatsioonile pöördub patsient registratuuri esitades isikut tõendava dokumendi;
   2. registratuuri töötaja suunab patsiendi vastuvõtu õe juurde
   3. vastuvõtu õde tutvustab patsiendile hinnakirja ja valikuvõimalusi;
   4. patsient pöördub eriarsti vastuvõtule,
   5. arst konsulteerib patsienti ning koostab konsultatsiooni käigus edasiste terviseuuringute-raviteenuste plaani ja kalkulatsiooni informeerides nendest patsienti; patsient kinnitab nõusolekut oma allkirjaga.
   6. arst teavitab patsienti temale teostatavatest meditsiiniteenustest ja nendega seotud võimalikest riskidest ning võtab patsiendilt nõusoleku osutatavate meditsiiniteenuste kohta;
   7. eriarsti vastuvõtul otsustatakse patsiendi edasise ravi vajadus (ambulatoorne või statsionaarne ravi, erakorraline või plaaniline ravi) ja see fikseeritakse ambulatoorses haigusloos;
   8. ravi lõppedes esitab raviarst patsiendi soovil patsiendile kirjaliku väljavõtte teostatud uuringutest ja ravist.
   9. peale vastuvõttu patsient tasub arvel näidatud summa registratuuri kassasse ja saab maksmist tõendava dokumendi;
 2. Tasuliste teenuste osutamise protseduur III

  1. Eesmärk:
   Tasuliste meditsiiniteenuste osutamise protseduuri eesmärgiks on anda patsiendile tema vaba tahte avaldusena täiendavaid võimalusi meditsiiniteenuste kasutamiseks. Tasuliste meditsiiniteenuste osutamise protseduuri rakendamine ei kahjusta patsientide juurdepääsu haigekassa poolt lepingu alusel makstavatele raviteenustele.

   Kehtivus:

   Patsientidele tasuliste meditsiiniteenuste osutamise protseduur kehtib Elite kliinikus.

   Vastutus:

   Patsientidele tasuliste meditsiiniteenuste osutamise korra täitmise eest vastutavad kliiniku juhataja, arstid, arst-administraator, arendusjuht, sekretärid.

   Tegevuskirjeldus:

   1. Käesolevat protseduuri rakendatakse kehtivas Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus (Vabariigi Valitsuse 19.12.2014 määrus nr 194 koos täienduste ja muudatustega) ja/või AS Kliinik Elite juhatuse poolt kinnitatud hinnakirjas kirjeldatud teenustele alljärgnevatel juhtudel:
    1. Eesti Haigekassas kindlustatud isikutele plaanilise arstiabi osutamisel, kui isik soovib:
     1. pöörduda eriarsti konsultatsioonile ja/või plaanilisele päevastatsionaarsele / statsionaarsele ravile kiiremini, kui seda võimaldab haigekassa lepingu mahust tingitud järjekord;
     2. pöörduda eriarsti konsultatsioonile ilma suunamiseta nendel erialadel, kus on nõutav saatekiri. Tulenevalt “Ravikindlustuse seadusest” on võimalik ilma perearsti suunamiseta pöörduda eriarsti vastuvõtule seoses traumaga, kroonilise haigusega, tuberkuloosiga, silmahaigusega, naha- või suguhaigusega või juhul, kui osutatakse günekoloogilist või psühhiaatrilist abi;
     3. pöörduda saatekirjata uuringule.
     4. pöörduda eriarsti konsultatsioonile erialal, kus AS Kliinik Elitel puudub Eesti haigekassaga vastaval erialal arstiabi osutamiseks leping;
     5. tervishoiuteenuste osutamist, millisteks ei ole meditsiinilist näidustust.
     6. tervishoiuteenuse osutamist, millised ei ole kantud Eesti Haigekassa raviteenuste loetellu.
    2. Eesti Haigekassas kindlustamata isikutele (Eesti Vabariigi kodanikud) plaanilise arstiabi osutamisel;
    3. Eesti Haigekassas kindlustamata isikutele (väliriikide kodanikud) arstiabi osutamisel;
   2. Käesoleva protseduuriga määratletud tasulisi meditsiiniteenuseid osutatakse tavapärases korras väljaspool haigekassa lepingumahuga planeeritud tööaega ja osutatud raviteenuste kohta ei esitata raviteenuste arvet haigekassale maksmiseks.
   3. Käesoleva protseduuri alusel osutatakse tasulisi meditsiiniteenuseid kõikides AS Kliinik Elite osakondades.
   4. Käesoleva protseduuriga määratletud tasuliste meditsiiniteenuste osutamise protseduurireeglite ja vastuvõtuaegade info kättesaadavus tagatakse patsiendile alljärgneval viisil:
    1. Kliinikute registratuurides;
    2. Kliinikutes ooteruumide infokaustades;
   5. Käesoleva protseduuriga määratletud tasulise ambulatoorse eriarstiabi osutamisel on patsiendi liikumine alljärgnev:
    1. soovides pöörduda eriarsti konsultatsioonile pöördub patsient registratuuri esitades isikut tõendava dokumendi;
    2. registratuuri töötaja suunab patsiendi vastuvõtu õe juurde
    3. vastuvõtu õde tutvustab patsiendile hinnakirja.
    4. patsient pöördub eriarsti vastuvõtule,
    5. arst konsulteerib patsienti ning koostab konsultatsiooni käigus edasiste terviseuuringute-raviteenuste plaani ja kalkulatsiooni informeerides nendest patsienti; patsient kinnitab nõusolekut oma allkirjaga.
    6. arst teavitab patsienti temale teostatavatest meditsiiniteenustest ja nendega seotud võimalikest riskidest ning võtab patsiendilt nõusoleku osutatavate meditsiiniteenuste kohta;
    7. eriarsti vastuvõtul otsustatakse patsiendi edasise ravi vajadus (ambulatoorne või statsionaarne ravi, erakorraline või plaaniline ravi) ja see fikseeritakse ambulatoorses haigusloos;
    8. ravi lõppedes esitab raviarst patsiendi soovil patsiendile kirjaliku väljavõtte teostatud uuringutest ja ravist.
    9. peale vastuvõttu patsient tasub arvel näidatud summa registratuuri kassasse ja saab maksmist tõendava dokumendi;


Individuaalse eriarstiabi teenuste hinnakiri:

AS Kliinik Elite individuaalse eriarstiabi teenuse hinnakiri

teenus

hind EUR

esmane/korduv
individuaalne naistearsti teenus, dr. A. Sõritsa 80/65
individuaalne naistearsti teenus, dr. D. Sõritsa 45/40
individuaalne naistearsti teenus, dr. S. Räim 45/40
analüüsid
individuaalne teenus analüüsi võtmisel I 10
individuaalne teenus analüüsi võtmisel II 15
individuaalne teenus analüüsi võtmisel III 20
individuaalne teenus analüüsi võtmisel IV 25
individuaalne teenus analüüsi võtmisel V 35
individuaalne teenus analüüsi võtmisel VI 45
individuaalne teenus analüüsi võtmisel VII 70
individuaalne teenus sperma analüüsil 50
individuaalne teenus sperma täisanalüüsil 80
individuaalne teenus analüüsi võtmisel VIII 120
individuaalne teenus analüüsi võtmisel IX 150
individuaalne teenus analüüsi võtmisel X 170
individuaalne teenus analüüsi võtmisel XI 190
individuaalne teenus analüüsi võtmisel XI 250
uuringud
individuaalne teenus ultrahelis 35
Individuaalne teenus ultrahelis (I trimester) 40
Individuaalne teenus ultrahelis (II-III trimester) 50
Individuaalne teenus ultrahelis (kaksikud) 70
individuaalne teenus HyCoSy 110
individuaalne teenus KTG 30
individuaalne teenus GTT 40
individuaalne teenus kehavälisel viljastamisel 880
individuaalne teenus operatsioonil, dr.D.Sõritsa, dr.S.Räim 400-2100
individuaalne teenus operatsioonil, dr.A.Sõritsa 960-3200

Tasuliste teenuste hinnakiri:

AS Kliinik Elite tasuliste teenuste hinnakiri

teenus

hind EUR

konsultatsioon esmane dr. A. Sõritsa 100
konsultatsioon korduv dr. A. Sõritsa 85
naistearsti konsultatsioon, esmane 45
naistearsti konsultatsioon, korduv 40
androloog/uroloogi konsultatsioon, esmane dr Muul 55
androloog/uroloogi konsultatsioon, korduv dr Muul 45
uroloogi konsultatsioon, esmane dr.Teeäär 55
uroloogi konsultatsioon, korduv dr.Teeäär 45
lastearsti konsultatsioon, dr A. Antson 50
lasteneuroloogi konsultatsioon, dr. A. Sööt 60
konsultatsioon paarile 40
lühivisiit 30
rasedusega arvele võtmine 35
retsepti väljastamine ilma vastuvõtuta 20
vaktsineerimine( dr. A. Antson) 140
lastearsti koduvisiit Tartu piires 120
Uuringud:
biol. materjali külv 50
PCR (1 par) Chl;Go;Myk;Ureap;HSV;T.vaginalis 30
klamüüdia külv 30
D-dimeerid 30
APCR resistentsus/LMWH/Xa 60
HPV 55
hormoonid (1parameeter) 25
triple test 30
double test 30
Ca 125 marker TG AK,TPO AK 30
onkotsütoloogia 35
veregrupp ja Rh-faktor 30
HBsAg/ HCV /HIV / TPHA / (1 parameeter) 25
antikehad verest (1 parameeter – klamüüdia,
HSV, CMV…), rubella, toksoplasm.
25
MAR test 25
ACA kardiolipiid AK 50
Homotsüsteiin/TNF/ HE4 (1 parameeter) 50
Foolhape+B12+Ferritin/ACA kardiolip. 25
MTHFR+LEIDEN+PROTROMIN mutatsioon 230
HLA I klass x 2 260
HLA II klass x 2 220
Lümfotsüütide alaklassid 220
Kromosoomuuring perif. Verest 330
Vaba proteiin S+proteiin C 70
ANA,AMA,SMA,PCA,Ds DNA AK(1par.) 50
CRV kvantitatiivne 15
vere biokeemiline uuring (1 parameeter) 15
veresuhkur 15
kliiniline veri 15
uriini analüüs 15
uuring TV ja GO, clue rakud 25
ASO kvantitatiivselt 15
sperma üldanalüüs 70
sperma täisanalüüs 110
PCT 110
põletik spermast 60
sperma üldanalüüs+põletik 100
eesnäärme sekreedi uuring 40
Protseduurid:
3D/4D ultraheli uuring dr D.Sõritsa 105
3D/4D ultraheli uuring koos looteanatoomiaga dr D.Sõritsa, dr A.Sõritsa 135
Ultraheli uuring A.Sõritsa,D.Sõritsa,S.Räim 55
Ultraheli I trimester 55
Ultraheli(II-III trimester) 65
Ultraheli(II-III trimester-kaksikud) dr.A.Sõritsa, D.Sõritsa 85
Ultraheli(II-III trimester-kolmikud) dr.A.Sõritsa, D.Sõritsa 105
Ultraheli+Loote anatoomia dr M.Riive 65
Ultraheli (kaksikud) dr M.Riive 85
Ultraheli (kolmikud) dr M.Riive 105
Munajuhade ultraheliuuring (HyCoSy) dr M.Riive 150
geneetiline amniotsentees 600
HyCoSY 150
KTG 40
OSCAR test (lisandub konsultatsioon) dr Deniss Sõritsa, dr Svetlana Räim 150
Panorama test 460
Panorama mikrodeletsioonide testi pakett 600
Niptify test 300
GTT 70
mammograafia 70
kolposkoopia 60
biopsia võtmine 60
histoloogiline uuring 50
ESV paigaldamine (ESV-ta) 50
ESV eemaldamine 50
ESV eemaldamine narkoosis 300
DK colli uteri narkoosis 300
medikamentoosne abort 250
raseduse katkest. narkoosis 300
emaka prooviabrasioon 300
ultraheli uuring (väljaspool maja) 55
peenise Doppler UH uuring 50
uroflow 40
uretrotsüstoskoopia 100
urodünaamiline uuring 200
Delwa Star rektaalne füsioter. 40
eesnäärme rektaalne massaaž/pisimanipulatsioon 25
eesnäärme biopsia+histoloogia 75
röntgen ninaneelust / põskkoobastest / rindkerest 25
Pea kompuutertomograafia, natiiv 65
Pea kompuutertomograafia, natiiv ja kontrast 125
Kompuutertomograafia lülisambast, natiiv 1 piirkond 60
KT angiograafia, pea piirkond 195
KT angiograafia, muu piirkond 255
MRT uuring pea piirkonnast, natiiv 205
MRT uuring pea piirkonnast, natiiv ja angiograafia 330
MRT uuring pea piirkonnast, natiiv ja kontrast 430
MRT uuring lülisambast. 1 piirkond 190
MRT uuring lülisambast kontrastainega 390
Röntgeniülesvõte pea piirkonnast, 1 ülesvõte 15
Röntgeniülesvõte pea piirkonnast, 2 ülesvõte 20
Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast, 1 ülesvõte 15
EEG 55
kvantitatiivne EEG 80
ENMG 75
Botox`i süstimine 45
Operatsioonid:
OP.GRUPP I 550
OP.GRUPP II 900
OP.GRUPP III 1200
OP.GRUPP IV 1200
laparoskoopia 1800-3200
laparoskoopia, dr A.Sõritsa 2300-4200
hüsteroskoopia 600-900
hüsteroskoopia, dr A.Sõritsa 960-1200
Tupe plastika (proleen linguga) 1000
testise biopsia+histoloogia 180
dorsaalintsisioon 330
fimoosi plastiline operatsioon 480
vasoresektsioon 480
varikotseele 630
varikotseele laparoskoopiline operatsioon 770
operatsioon peenisel/munandil 600
Kunstlik viljastamine:
AIH 390
AID 590
IVF 2100
seemnerakkude otsimine op-il saadud materjalist / TESA 450
külmutatud embrüo siirdamine ja embrüote säilitamine (Cryo ET) 1600
embrüote külmutamine ja säilitamine 3 kuud 410
embrüote väljastamine teise tervishoiuasutusse 660
embrüote sissetoomise tasu 120
sperma külmutamine ja säilitamine 3 kuud 310
ICSI, dr A. Sõritsa 450
ICSI, dr Räim, dr D.Sõritsa 450
doonori seemnerakkude kasutamine IVF-l 360
massöör Pavel Šinkejev (0,5-1-1,5h) 25-40-60
füsioterapeut Anu Toonverk (1-0,5 h) 50-30
Külmutatud sperma pikendamistasu: 1 EUR/päev
Külmutatud sperma pikendamistasu 24 kuud 550
Külmutatud sperma pikendamistasu 36 kuud 760
Külmutatud sperma pikendamistasu 60 kuud 1100
Doonorisperma broneerimine: 10 ampulli 12 kuuks 300
Doonorisperma hind välja: 1 ampull 240
Doonorisperma kasutamine Elites(IVF, 2 ampulli) 360
1 dr V.Heido, dr V.Kroon, dr M.Väli, dr R.Küüts, dr. A.Ansip, dr I.Vaasna, dr S.Räim, dr D.Sõritsa
2 dr A.Sekavin, dr L.Kriisa, dr A.Sõritsa, dr D.Sõritsa, dr S.Räim, dr R.Küüts

Tähe Erakliinik OÜ tasuliste teenuste hinnakiri:

Teenuse osutaja OÜ Tähe Erakliinik aadressil Sangla 63, Tartu


Nahaarsti teenus: Prof.Helgi Silm, dr.Heli Raudsepp
teenus: hind EUR
konsultatsioon 40
kliiniline veri 15
kõrgtundlik CRV 15
vere biokeemiline uuring(1 parameeter) 15
veresuhkur 15
ASO kvantitatiivselt 15
RF kvantitatiivselt 15
uuring Tv ja Go, clue rakud 25
preparaat seentele 15
tsütoloogiline uuring nahalt 15
HbsAg,HIV,anti-HCV,T.pallidum Ab,HbcAb(1 parameeter) 25
Antikehad verest-klamüüdia,HSV,CMV,rubella,toksoplasma (1 parameeter) 25
biol materjali aeroobne külv 50
biol materjali külv seentele 25
PCR (1 parameeter) Chl;Go;Mykopl;Ureapl;HSV 30
HPV, HCV (Synlab) 50
higitest 5
molluskite ekstraktsioon 5
krüoteraapia 1 haiguskolle 15
kenalogi koldesisesed süsted 25
Botox`i süstimine kaenlaalused 50
Botox`i süstimine peopesad 120
nahabiopsia võtmine + hinnang 80
Teenuse osutaja OÜ Tähe Erakliinik aadressil Sangla 63, Tartu

 


Kõrva-nina-kurguarsti teenus: dr.E.Kivirüüt, dr.H.Mitrofanova
teenus: hind EUR
konsultatsioon (esmane/korduv) 40/30
Uuringud:
kliiniline veri 15
CRV kvantitatiivne 15
vere biokeemiline uuring(1 parameeter) 15
ASO kvantitatiivselt 15
histoloogiline uuring 50
tümpanomeetria 25
audiomeetria 25
röntgenuuring põskoobastest/ninaneelust 25
CT- paranasaalid 70
Protseduurid:
põskkoopa loputus / paratsentees 15
vaigu loputus 10
kuulmekilede šunteerimine lokaalis 50
nina endoskoopia 50
Operatsioonid:
kurgumandlite täielik eemaldamine narkoosiga 510
kurgumandlite täielik eemaldamine ilma narkoosita 370
adenoidektoomia 400
AE + TE 550
AE + šunt 440
trummiõõne ventilats.torukeste aset. narkoosis 270
osal.ninakarb.eemaldamine, konhotoomia 260
norskamisvastane operatsioon. UPP 550
Aurikuloplastika kahepoolne 820
septoplastika narkoosita 400
septoplastika narkoosis 670
operatsioon. FESS (1 pool) ilma narkoosita 550
operatsioon. FESS (2 poolt) narkoosiga 1100
rhinoplastika ilma narkoosita 600
Narkoos 150
Teenuse osutaja OÜ Tähe Erakliinik aadressil Sangla 63, Tartu

 


Kirurgi teenus: dr.Tiit Vaasna
teenus: hind EUR
kirurgi konsultatsioon 40
retsept 20
lihas,- ja nahaalused süstid 10
Analüüsid:
kliiniline veri 15
vere biokeemiline uuring (1 parameeter) 15
veresuhkur 15
uriini analüüs 15
biol materjali aeroobne külv 50
veregrupp ja Rh-faktor 30
histoloogiline uuring 50
Instrumentuuringud:
ultraheliuuring 55
biopsia 100
rektoskoopia
Operatsioonid:
sissekasvanud küüs/pisioperatsioon 100/130
diagnostiline endoskoopia 150
diagnostiline endoskoopia narkoosis 240
OP.GRUPP I 550
OP.GRUPP II 900
OP.GRUPP III 1200
OP.GRUPP IV 1200
laparoskoopia 2300 – 3200
Teenuse osutaja OÜ Tähe Erakliinik aadressil Sangla 63, Tartu

 


Analüüsid:

Naistearsti teenus: dr A.Sekavin, dr L.Kriisa, dr A.Sõritsa, dr D.Sõritsa, dr S.Räim, dr R.Küüts
teenus: hind EUR
konsultatsioon esmane dr. A. Sõritsa 100
konsultatsioon korduv dr. A. Sõritsa 85
naistearsti konsultatsioon, esmane 45
naistearsti konsultatsioon, korduv 40
konsultatsioon paarile 40
lühivisiit 30
rasedusega arvele võtmine 35
retsepti väljastamine ilma vastuvõtuta 20
Uuringud:
biol. materjali külv 50
PCR (1 par) Chl;Go;Myk;Ureap;HSV;T.vaginalis 30
klamüüdia külv 30
D-dimeerid 30
APCR resistentsus/LMWH/Xa 60
HPV / Synlab 55
HCV-RNA / HBV-DNA 100
hormoonid (1parameeter) 25
triple test 30
double test 30
Ca 125 marker TG AK,TPO AK 30
onkotsütoloogia 35
veregrupp ja Rh-faktor 30
HBsAg/ HCV /HIV / TPHA / (1 parameeter) 25
antikehad verest (1 parameeter – klamüüdia,
HSV, CMV…), rubella, toksoplasm.
25
MAR test 25
ACA kardiolipiid AK 50
Homotsüsteiin/TNF/ HE4 (1 parameeter) 50
Foolhape+B12+Ferritin/ACA kardiolip. 25
MTHFR+LEIDEN+PROTROMIN mutatsioon 230
HLA I klass x 2 260
HLA II klass x 2 220
Lümfotsüütide alaklassid 220
Kromosoomuuring perif. Verest 330
Vaba proteiin S+proteiin C 70
ANA,AMA,SMA,PCA,Ds DNA AK(1par.) 50
CRV kvantitatiivne 15
vere biokeemiline uuring (1 parameeter) 15
veresuhkur 15
kliiniline veri 15
uriini analüüs 15
uuring TV ja GO, clue rakud 25
ASO kvantitatiivselt 15
Protseduurid:
Ultraheli uuring A.Sõritsa,D.Sõritsa,S.Räim 55
Ultraheli I trimester 55
Ultraheli(II-III trimester) 65
Ultraheli(II-III trimester-kaksikud) dr.A.Sõritsa, D.Sõritsa 85
Ultraheli(II-III trimester-kolmikud) dr.A.Sõritsa, D.Sõritsa 105
Ultraheli+Loote anatoomia dr M.Riive 65
Ultraheli (kaksikud) dr M.Riive 85
Ultraheli (kolmikud) dr M.Riive 105
Munajuhade ultraheliuuring (HyCoSy) dr M.Riive 110
KTG 40
OSCAR uuring (lisandub konsultatsioon) dr Deniss Sõritsa, dr Svetlana Räim 150
Panorama test 460
Panorama mikrodeletsioonide testi pakett 600
Niptify test 300
GTT 70
mammograafia 70
kolposkoopia 60
biopsia võtmine 60
histoloogiline uuring 50
ESV paigaldamine (ESV-ta) 50
ESV eemaldamine 50
ESV eemaldamine narkoosis 300
DK colli uteri narkoosis 300
medikamentoosne abort 250
raseduse katkest. narkoosis 300
emaka prooviabrasioon 300
ultraheli uuring (väljaspool maja) 55
Operatsioonid:
OP.GRUPP I 550
OP.GRUPP II 900
OP.GRUPP III 1200
OP.GRUPP IV 1200
Teenuse osutaja OÜ Tähe Erakliinik aadressil Sangla 63, Tartu

 


Täiskasvanute neuroloogi teenus: dr.Mark Braschinsky
teenus: hind EUR
konsultatsioon 90
Uuringud:
Pea kompuutertomograafia, natiiv 75
Pea kompuutertomograafia, natiiv ja kontrast 150
Kompuutertomograafia lülisambast, natiiv 1 piirkond 75
KT angiograafia, pea piirkond 255
KT angiograafia, muu piirkond 255
MRT uuring pea piirkonnast, natiiv 275
MRT uuring pea piirkonnast, natiiv ja angiograafia 375
MRT uuring pea piirkonnast, natiiv ja kontrast 475
MRT uuring lülisambast. 1 piirkond 200
MRT uuring lülisambast kontrastainega 450
Röntgeniülesvõte pea piirkonnast, 1 ülesvõte 25
Röntgeniülesvõte pea piirkonnast iga järgnev ülesvõte +15
Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast, 1 ülesvõte 25
EEG 75
kvantitatiivne EEG 100
ENMG 100
Botox`i süstimine 45
Teenuse osutaja OÜ Tähe Erakliinik aadressil Sangla 63, Tartu

 


Psühhoterapeudi teenus: dr.Lemme Haldre
teenus: hind EUR
Individuaalvastuvõtt 50 minutit 50
Laste individuaalnõustamine(kuni 14a. lapsed) 50 minutit 40
Paariteraapia 50 min 55
Perenõustamine 50 min 55
Spetsialisti arvamuse koostamine ametiasutusele (hind oleneb töömahust) 35-50
Teenuse osutaja OÜ Tähe Erakliinik aadressil Sangla 63, Tartu