Archive for mai, 2006

(2006) Erakliinikut eelistab vanem ja haritum sünnitaja

Jüri Saar, Tartu Postimees, 13. juuni 2006,
Lehele lisatud AS Kliinik Elite Pressiteade: 15.05.2006

Elite erakliinikus sünnitanud naine on vanem, haritum, eesti rahvusest ja töötav

Tervise Arengu Instituudi sünniregistri ja raseduskatkestusandmekogu 2005. aasta andmed näitavad mitmeid erinevusi Eesti riigi keskmise sünnitaja ja Elite erakliiniku sünnitaja vahel. Aborditegijate hulgas nii suuri erinevusi ei esine.

Võrreldes Eesti keskmisega on sünnitajate vanus Elite kliinikus kõrgem. Kui esmassünnitaja vanus on Eestis 24.96, siis Elites on sama näitaja 27.41 ehk Elite esmassünnitaja on rohkem kui 2 aastat vanem. Pooleteise aasta võrra vanem on ka korduvsünnitaja Elites.

Kui ema vanuse erinevus Elite kliinikus ja Eestis üldiselt on 2.13 aastat, siis isade hulgas on erinevus 1.62 aastat, seega igal juhul on Elite kliinikus isad-emad mõnevõrra vanemad.

Elite kliiniku sünnitajad on kõrgema haridustasemega kui võrrelda kogu Eesti andmetega. 2005. aastal ei olnud Elite kliinikus ühtegi alg- ja põhiharidusega sünnitajat. 47% kõikidest Elite kliinikus sünnitanud naistest on ülikooliharidusega. Eestis on 23%-l 2005. aastal emaks saanud naistest ülikooliharidus. Analoogne olukord kehtib ka isade puhul.

Elite kliinikus sünnitajatest käis tööl 12% võrra rohkem naisi kui Eesti keskmistest 2005. aasta sünnitajatest.

Elite kliinikus sündis mõnevõrra rohkem lapsi registreeritud abieludest, Eestis üldiselt rohkem aga vabaabieludest.

Elite kliinikus sünnitanutest on 86.27% eestlased, Eestis üldiselt on sama näitaja 71.65%.

Loomulikul teel sünnitas Elite kliinikus 72.5% naistest, 2005. aasta Eesti keskmine näitaja on aga 77.5%.

Plaanilisi keisrilõikeoperatsioone oli Elite kliinikus rohkem kui erakorralisi. Patsiendi soovil tehti Elite kliinikus keisrilõige kolmel korral. Elite kliiniku juhataja dr. Andrei Sõritsa sõnul on keisrilõigete suurem arv tingitud asjaolust, et Elite kliiniku sünnitajad on keskmiselt vanemad, vanuse kasvades on aga suurem tõenäosus haigustele, mistõttu võib olla vajalik keisrilõige.

Suurem keisrilõike protsent on ka nende naiste hulgas, kel on olnud ebaõnnestunud sünnitus ja kes soovivad kindlustunnet.

Samuti on keisrilõigete protsent kõrgem naiste hulgas, kellel on olnud reproduktsiooni häired ja kellel on kasutatud erinevaid abistava reproduktsiooni meetodeid.

Keisrilõigete üldarv Elite sünnitusosakonnas on siiski vähenenud võrreldes eelmiste aastatega.

Peresünnituse kasuks otsustasid Elites 91,2% sünnitajatest, Eestis oli aga peresünnitusi 69,1%.

Kui Elites väitis 96.1% rasedatest, et nad ei suitsetanud raseduse ajal, siis mujal oli selliseid naisi vähem ehk 81.7%.

Sündinud lapse kaal oli suurem Elite kliinikus sündinud beebidel, pikkus aga võrreldes 2005. aasta Eesti andmetega väiksem.

Abortide osas nii suuri erinevusi ei ole. Aborti teeb keskmiselt 30-aastane kesharidusega naine, kes 60% juhtudest on registreeritud abielus või vabaabielus.