Archive for jaanuar, 2007

(2007) Aasta 2006 Tartu erameditsiinis – Elite, Tähe ja Gyne näitel

AS Kliinik Elite
Pressiteade nr 1/07 12.01.2007

Nagu ka paljude muude valdkondade jaoks, võib 2006. aastat nimetada ka Tartu erakliinikute Elite, Tähe ja Gyne jaoks heaks aastaks. Üha enam inimesi on otsustanud end ravida erakliinikutes, see võiks olla märgiks tõusvast usaldusest erameditsiini vastu.

Kõige suuremat kasvu võib täheldada külastuste arvus. Kui 2002. aastal oli aastas kolme kliiniku külastusi kokku 13750, siis aasta-aastalt kasvades sai 2006. aastal ületatud 20000-nde künnis. Ka asutamisaasta poolest kõige värskemas Tartus Annelinnas tegutsevas Gyne kliinikus on patsientide arv tõusnud.

Ümberkaudsed inimesed (eriti rasedad!) on avastanud, et mugav on külastada arsti oma elukohas. Need näitajad on märk sellest, et inimesed hindavad võimalust valida, võimalust ise otsustada, millise arsti juures ja millises raviasutuses end ravimas käia.

Ka operatsioonide hulk on püstitanud 2006. aastal omamoodi rekordi.

Selle asjaolu taga peitub tõenäoliselt patsientide eelistus viia ühes kohas alustatud ravi samas ka lõpule, mis on patsiendi jaoks kindlasti lihtsam, kui pöörduda operatsiooniks mõne teise raviarsti või asutuse poole. Muutusena võib välja tuua vähenenud narkooside hulga Tähe kliinikus, mis tuleneb eelkõige koondumisest Elite kliinikusse.

Suunates patsiendid Elite operatsioonide osakonda, on kõikidel arstidel Gynest, Tähest ja Elitest võimalus lahendada patsientide proleeme, mis vajavad kirurgilist ravi.

Peamiste protseduuride ja operatsioonide nimekiri püsib aasta-aastalt üsna sarnane. Palju teostatakse aborte ja laparoskoopiaid. Võrreldes eelnevate aastatega on suurenenud LOR operatsioonide osakaal.

2006. aastal oli 2005. aastaga võrreldes enam ka
keisrilõikeid (vastavalt 38 ja 21). Selle tõusu põhjus on aga eelkõige üldises sünnituste arvu tõusus.

Nii nagu mujalgi Eestis, tõusis sündide arv ka Elite erakliiniku sünnitusosakonnas. Jõudsalt suurenes Elite perekoolist osavõtt.

2005.aasta 102 sünnitaja ja 106 lapse (4 paari kaksikuid) kõrval tõi 2006.aasta Elitesse 117 sünnitajat ja sama palju uusi ilmakodanikke.

Poisse oli 2006. aastal 59 ja tüdrukuid 58. Tõus pole küll märkimisväärne, kuid siiski võib täheldada kasvus teatavat jäjepidevust.

Sünnitajate arvu tõusu taga on Elite erakliiniku juhataja dr. Andrei Sõritsa sõnul inimeste järk-järgult suurenev usaldus ja mugavuse ja kindlustunde väärtustamine. Sünnitaja ja tema pere jaoks on oluline teada, et ämmaemand ja arst juhivad sünnitust personaalselt. Privaatsus muutub üha olulisemaks.

Ka kunstliku viljastamisega seotud protseduuride arvu juures võis täheldada mõningast suurenemist 2006. aastal. Seda võib seletada nii inimeste teadlikkuse suurenemisega (s.t arsti poole pöördutakse viljatuse probleemide tekkimisel üha varem) ning samuti arstiabi kättesaadavuse paranemisega tänu Eesti Haigekassa toele.

Äärmiselt olulised on  riigipoolne abi ning poliitilised otsused ravimikulude hüvitamiseks. Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu nägi ette kehavälise viljastamise protseduuride ravimikulude osalist hüvitamist 2006. aasta riigieelarves selleks eraldatud vahenditest.

Kunstliku viljastamise abil saavutatud raseduste protsent on jätkuvalt kõrge.

Jätkus nii sperma- kui ka munarakudoonorite otsimine. Siiski näitas ka 2006. aasta, et doonoriks pürgijaid võiks olla märksa rohkem, kuna abivajajate hulk aina suureneb. Kui aastas tehakse Elite kliinikus üle kahesaja kunstliku viljastamise, siis nende hulgast 40-l juhul on tegemist doonormunaraku viljastamisega. 2006. aastal oli Elite kliinikul 28 spermadoonorikandidaati.

Haigekassa lepingumahtude osa on viimase kahe aasta jooksul oluliselt tõusnud ning see on ka põhjus, miks on saanud järjekorrad püsida mõistliku pikkusega. Elite erakliiniku arst-administraator Marju Nigu sõnul on koostöö Haigekassaga läinud järjest paremaks. Kui aastatel 1999-2002 oli lepingumahtude kasv järk-järgult suurenev, siis hüppeline kasv algas 2003. aastal.

Töötajate arv on püsinud võrreldes 2005.aastaga stabiilsena, 2006. aastal töötas Elite, Tähe ja Gyne kliinikutes kokku 50 arsti, nendest 20 on
spetsialiseerunud günekoloogiale. Võrreldes 2005. aastaga on mõnevõrra suurenenud vajadus abipersonali järele.

Nende näitajate põhjal võib arvata, et Eesti elanikud väärtustavad üha enam oma tervist ja on nõus vajadusel ka sellesse isiklikest vahenditest investeerima.

Nii nagu 2006 oli hea aasta nii Elitele, Tähele kui ka Gynele, oli eelmine aasta viljakas ka kolme kliiniku personalile – emaks sai neli töötajat ja 2007. aasta kevadsuvel maitsevad eelmise aasta vilju veel kaks noort ema.

Pressiteate koostanud ja täiendav informatsioon:

Kristina Sõritsa
Elite kliiniku arendusjuht
telefon: 55 689 664, 7409930
e-post: kristina@elitekliinik.ee