Posts Tagged ‘2019’

Ravimiuuringu audit Elite kliinikus

06.-07.05 toimus Elite erakliinikus kahepäevane rahvusvaheline audit, mille eesmärk oli kontrollida, kas ravimiuuring on nõuetekohaselt läbi viidud ja kas kõikide osalenud patsientide turvalisus ja heaolu on tagatud. Audiitor Orla Cantwell tuli Iirimaalt. Auditi tulemusena saime kinnituse, et Elite erakliinik saab uuringukeskusena jätkata ja töö on tehtud vastavalt antud uuringu protokollile.

 

Ravimiuuringu audit Elite kliinikus mais 2019

 

Fotol on Elite kliiniku kliinilise uuringu meeskond koosseisus viljatusraviarst/uurija dr Deniss Sõritsa, ülemõde/uuringuõde Valentina Katšalova, arendusjuht/uuringu koordinaator Kristina Sõritsa, bioanalüütik Aila Gustke, audiitor Orla Cantwell, CRA Agne Jankauskiene ja viljatusraviarst/vastutav uurija dr Andrei Sõritsa.

Kliinilise uuringu eesmärk on uurida, kas uus ravim suudab võrreldes platseeboga parandada rasestumismäära naistel, kellel viiakse läbi in vitro viljastamine (IVF) või seemneraku intratsütoplasmaatiline injektsioon (ICSI). Uuringuravim on küll kliinilise arendustöö lõppjärgus, kuid seda ei turustata veel. Tegemist on teadusliku uuringuga.

Elite embrüoloogialabor pakub nüüdsest ka embrüote abistatud koorumist

 

Teatavasti on viljatusravi üsna keeruline ja mõnikord mängib rolli imepisike detail. Üks sellistest detailidest, mis võib rolli mängida, on embrüo koorumine, täpsemalt, kas see leiab aset, kas munarakke ümbritsev glükoproteiinidest koosnev kiht pole liiga paks jne. Selles protsessis saab embrüoloog osaleda ja aidata.

Kunstlikult augu tekitamist embrüo Zona Pellucida sisse enne siirdamist nimetatakse abistatud embrüo koorumiseks ehk “assisted hatching”. Selle sekkumise eesmärgiks on võimaldada embrüo efektiivset “koorumist” läbi tekitatud avause.

Enamus retrospektiivseid, kindlate diagnostiliste parameetrite järgi valitud patsientide rühmal läbiviidud uurimusi järeldavad, et embrüote abistatud koorumine tõstab nii implantatsiooni määra kui ka kliiniliste raseduste määra valitud populatsioonis.

Siit leiate täpsemat infot, mida tähendab embrüote abistatud koorumine ehk laser assisted hatching.

Vajame üldlaborisse bioanalüütikut

Vajame Elite erakliiniku (Sangla 63, Tartu) üldlaborisse bioanalüütikut. Vajalik on vastav haridus ja oskus võtta verd. Varasem töökogemus tuleb kasuks. Kohapeal täiendav väljaõpe.

NB! Paindlik tööaeg! Sobiva koormuse saab ise valida.

Pakume mitmekesist ja huvitavat tööd.

 

Täpsem info tel. 7409930 või kristina@elitekliinik.ee.

Jaanuaris sulges uksed 20 aastat Tartus Tähe tänaval tegutsenud Tähe erakliinik

 

Aadressil Tähe 95 asuva maja ostis, renoveeris ning kohandas raviasutuseks naistearst Andrei Sõritsa. Uue kliiniku eesmärgiks oli hakata patsientidele pakkuma kvaliteetset ja ajaga kaasas käivat viljatusravi. Kehavälist viljastamist ja lastetusega seotud operatsioone tehti Tähe erakliinikus aastatel 1998-2001, misjärel kolis IVF labor vastloodud Elite Kliinikusse, kus töö jätkub edukalt ka tänasel päeval. Tähe erakliinik jätkas eriarstiabi pakkumisega. Tähe erakliinikus töötas 20 aasta jooksul üle 25 tunnustatud eriarsti ja muu spetsialisti – günekoloogid ja viljatusraviarstid, uroloogid-meestearstid, radioloogid, dermatoloogid, endokrinoloogid, logopeed, füsioterapeut jt. Põhitegevuseks oli ambulatoorse eriarstiabi osutamine.

 

Sulgemise peamisteks põhjusteks on patsientide vaba liikumise puudumine Eesti erakliinikute vahel ja Eesti Haigekassa otsus mitte rahastada patsientide günekoloogilist ega ka muud eriarstiabi Tähe erakliinikus. Ilma riikliku toeta polnud võimalik jätkata. Dr Andrei Sõritsa arvamuse kohaselt peaks Eestis kehtima patsientide nn vabaliikumine erakliinikute vahel, mis tähendab, et patsient otsustab ise, kuhu ravile minna ja ravikindlustuse ehk haigekassaraha liigub koos patsiendiga täpselt samamoodi, nagu see toimib Eestis riiklike haiglate vahel. See soodustab konkurentsi erakliinikute vahel patsiendi nimel, samamoodi nagu see toimib Soomes või Saksamaal.

 

„Tähe erakliiniku hoone ja kinnistu müügiplaane momendil pole, otsime rentnikku. Ruumid, avar aed ja miljööväärtuslik keskkond võiksid sobida lastehoiule, erakoolile, aga miks mitte ka IT-ettevõttele, hambakliinikule või perearstikeskusele,” sõnas Andrei Sõritsa.

 

Töösuhe tuli lõpetada ainult ühe inimesega, kahe töötaja töökoormus vähenes, kuid ülejäänud personal jätkab tööd Elite erakliinikus. „Seega ootavad Tähe kliiniku patsiente nende arstid Elite Kliinikus,” selgitas Elite kliiniku juhataja dr Andrei Sõritsa.

 

Tähe erakliiniku looja Andrei Sõritsa tänab nii kõikide nende aastate jooksul Tähe kliinikus töötanud personali kui ka kõiki erahaiglat külastanud patsiente ja lisab: „Oleme endiselt teie jaoks olemas ja soovime hoolitseda inimeste tervise eest.”

 

 

Tähe erakliiniku sulgemine jaanuaris 2019