Author Archive

Tegelikult on test, mis suudab raseduse ajal CHARGE’i sündroomi üles leida, täiesti olemas.

Eesti Ekspress avaldas 25.12.2021 artikli “Marten sündis rasedusaja sõeluuringust hoolimata ootamatult raske geenihaigusega. Ema: varasemad argimured tunduvad meile tühised.” (artikkel)

Väljavõte artiklist, esimene artikkel ilmus 2021. aasta suvel, teine detsembris:

Oleks saanud avastada?

Pärast lugu võttis meiega ühendust ka Elite kliinik. Kliinik Elite AS arendusjuht Kristina Sõritsa ütles, et tegelikult on test, mis suudab raseduse ajal CHARGE’i sündroomi üles leida, täiesti olemas.

Sõritsa aga tahab täiendada: „Monogeensete haiguste avastamiseks on Vistara sõeltest. Monogeeneseid haigusi põhjustab geenipaari ühes või mõlemas geenis olev mutatsioon,“ selgitab ta. „Monogeenne haigus on ka CHARGE´i sündroom.“

Vistara test sõelubki välja seisundeid, mida ei uurita traditsiooniliste mitteinvasiivsete sünnieelsete testide (NIPT) või geenivariandi kandluse sõeltestidega. See ei tähenda, et teistest rasedusaegsetest uuringutest võiks loobuda. Sõritsa toonitab, et näiteks Oscar test sisaldab ultraheliuuringut, millega hinnatakse loote anatoomiat ja rasedusega kaasneda võivaid tüsistusi. Seda pole võimalik Vistara testiga uurida.

Panorama test ja teised taolised tuvastavad kromosoomihaiguseid ja mikrodeletsioone, Vistara seda ei tee. „Igal uuringul on oma eesmärk,“ märgib Sõritsa.

Vistara test otsib 30 erineva geeniga seotud tõsiseid seisundeid, mida ei uurita standardsete NIPT testidega. Teised NIPT testid on suunatud pigem kromosoomimuutuste, näiteks Downi sündroomi kindlaks tegemisele, mitte väikeste muutuste või üksikutes geenides tekkinud mutatsioonide otsimisele platsenta DNA-st.

Vistara ei tuvasta kromosomaalseid häireid, näiteks lisakromosoomide esinemist (nt Downi sündroom), ega määra lapse sugu. „NIPT testi ja Vistara kombineerimine võib aga aidata välistada suuremat hulka geneetilisi häireid,“ kinnitab Sõritsa.

Vistara testiga on avastatud kaks haiget last

Elite kliinik soovitab Vistara testi kõikidele naistele, sest kahjuks ka ema noor iga, hea tervis ega tervete laste olemasolu ei taga seda, et sünnib terve geenihaiguseta laps. Sihtgrupiks on aga kindlasti naised, kelle lapse bioloogiline isa on üle 40 aasta vana ja kellel on OSCAR test viidanud kõrgetele riskidele või esineb ebatavalisi ultraheliuuringu leide.

Sõritsa toob näite, et Vistara testiga avastati Elite kliinikus ühel lootel Noonani spektri häire (geenis PTPN11), teisel vaimne puue (geenis SYNGAP1). Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi info kohaselt on Eestis mitu last, kel on nimetatud vaimne puue. Üks naistest oli testi tegemise hetkel 30aastane ja teine 37aastane.

Kui Noonani sündroom oli kinnitatud, tehti patsiendile täiendav ultraheliuuring. Sellega ei tuvastatud paraku Noonanile iseloomulikke leide ega ka midagi muud, mis viitaks väärarengule. Naine otsustas rasedusega jätkata, kuid laps kahjuks suri raseduse lõpus.

37-aastasele naisele tehti diagnoosi kinnitamiseks geneetiline amniotsentees, mis kinnitas vaimse puude diagnoosi. Pere otsustas raseduse katkestada.

COVID-19 reeglid Elite kliinikus

 

Nõuded Kliinik Elite külastajatele seoses koroonaviiruse väga kõrge riskitasemega

Koroonaviiruse omikroni tüve kiire leviku tõttu on riskitase Eestis väga kõrge.

 

Seoses sellega kehtivad Kliinik Elite külastajatele järgmised Terviseameti poolt kehtestatud nõuded:

Tervisedeklaratsiooni võib täita kodus vahetult enne vastuvõtule/protseduurile/lõikusele tulemist ja prindituna kaasa võtta, aga saab täita ka kohapeal Elite fuajees.
Täidetud deklaratsiooni palume anda arsti või õe kätte.

 • PCR-testimise kohustus

Kõiki patsiente, kes tulevad plaanilisele, erakorralisele või päevakirurgilisele ravile, tuleb testida SARS-CoV-2 suhtes sõltumata COVID-19 tõendi olemasolust (48-72 tundi enne protseduuri).

Testimise kohustus ei laiene kuni 10-aastastele asümptomaatilistele lastele. Kui lapsevanem soovib olla lapsega operatsiooniosakonnas ja ta on vaktsineerimata või vaktsineeritud kahe doosiga, peab ta tegema PCR-testi. Kui lapsevanem on vaktsineeritud kolme doosiga või viimase kolme kuu jooksul Covid-19 põdenud, peab ta esitama COVID-tõendi.

 

Täname, et järgite reegleid.

Täname, et kannate maski ja külastate meid tervena.

Vajame munarakudoonoreid

Kliinik ELITE otsib munarakkude doonoreid.

Doonoriteks on oodatud terved naised vanuses kuni 32 aastat:

 • kes ei põe geneetilisi  või infektsioonhaigusi,
 • kellel on vähemalt keskharidus

Doonori isikuandmeid ei avalikustata. Doonoril on õigus hüvitisele.
Hüvitise suurus 850 EUR.

Täpsemat informatsiooni munarakudoonorluse kohta saab dr Andrei Sõritsalt tel. 7409930 või andrei@elitekliinik.ee.

Kui olete huvitatud munarakudoonoriks olemisest, palume saata e-kiri aadressile elite@elitekliinik.ee.
Seejärel saadetakse doonorlusest huvitatud naisele tema ja tema lähisugulaste tervist puudutavad ankeedid. Täidetud ankeedid palume tagasi saata. Kui arst on ankeedid üle vaadanud ja doonorikandidaadi sobivaks hinnanud, võetakse temaga uuesti ühendust ja kutsutakse naistearsti vastuvõtule.

Lisaks:

Elite kliinikus kõrva-nina-kurgarsti vastuvõtt 5 eurot

Kõrva-nina-kurguarsti 5 eurone vastuvõtt Elite kliinikus

Palume täita tervisedeklaratsioon

Viimase 14 päeva haigestumus 100 tuhande elaniku kohta on 690. Koroonaviiruse leviku riskitase Eestis on taas kõrge.

Seoses sellega on tänasest, 5. oktoobrist, Elite kliinikus nõutud tervisedeklaratsiooni täitmine. Paberil tervisedeklaratsiooni leiate fuajeest, palume see täita ja anda arstile.

Täidetud tervisedeklaratsiooni kehtivusaeg on kaks nädalat. S.t kui külastate Elite kliinikut mitu korda kahe nädala jooksul, ei pea iga kord tervisedeklaratsiooni uuesti täitma.

 

Jätkuvalt kanname Elite erakliinikus maski ja hoiame distantsi.

Võimalusel palume tulla vastuvõtule üksi.

 

Täname mõistva suhtumise eest.

1. oktoobrist saab Elite erakliinikus rasedust jälgida täies mahus Eesti Haigekassa poolt tasustatuna

Elite erakliiniku 20. juubeli puhul saavad esimesed 55 rasedusega arvele tulijat TASUTA sünnieelse NIPT-testi Nifty Standard.

Test tehakse juhtudel, kui Haigekassa seda ei finantseeri.

Jätkuvalt saab valida raseduse jälgimiseks ka individuaalse teenuse. Soovi korral saab nii Haigekassa poolt tasustatud kui individuaalse teenuse korral tellida juurde tasulisi teenuseid (nagu näiteks Nifty Plus, Vistara sünnieelne test, 4D ultraheliuuring jms).

Pooled tasuta testidest on finantseeritud Elite erakliiniku toetajate poolt ja pooled Elite erakliiniku enda poolt.

Kliinik Elite tänab kõiki toetajaid, kes panustasid tasuta rasedusaegsete uuringute fondi.

NIFTY sünnieelne test on väljaspool seda aktsiooni tasuline ja maksab 300 eurot. Täpsem info tel. 740 9930 või info@elitekliinik.ee.

NIFTY Standard testiga saab tuvastada järgmiste geneetiliste kõrvalekallete esinemise riski:

 • Downi (trisoomia 21), Edwardsi (trisoomia 18), ja Patau (trisoomia 13) sündroom
 • Sugukromosoomide aneuploidsused (Turneri, Klinefelteri, Triplo-X-sündroom ja XYY-sündroom)

NIFTY Standard testiga saab soovi korral tuvastada lapse soo.

Mitteinvasiivne sünnieelne test NIFTY kromosoomianeuploidsuste avastamiseks

NIFTY by GenePlanet testist

14. juulil Postimehes ilmunud artiklis tuntakse muret, kas Nifty rasedusaegse testi välja töötanud Hiina biotehnoloogiaettevõte BGI kogub ELi riikides testi teinud emade ja loodete geneetilisi ja isikuandmeid.

Kliinik Elite AS on sõlminud Nifty rasedusaegsete testide pakkumiseks koostöölepingu Euroopa Liidus tegutseva ettevõttega GenePlanet.

Lapseootel naiste vereproovid saadame analüüsimiseks Horvaatiasse Zagrebis asuvasse GenePlaneti ISO sertifitseeritud laborisse. GenePlanetil on oma labor, GenePlanet on iseseisev ettevõte, kes kasutab BGI testimise tehnoloogiat.

GenePlaneti esindaja Boris Gorišek on kinnitanud, et nende ettevõttel on BGIst sõltumatu ja iseseisev patsientide andmete kogumise ja vastusraportite teatavakstegemise protsess. Kõiki NIPT-proove hoiustatakse vastavalt seadusele ettenähtud aja jooksul ja ELis kehtiva regulatsiooni kohaselt Euroopas olevas laboris.

NIFTY by GenePlanet testi jaoks kogutakse raseda naise andmeid ja hoiustatakse neid viis aastat pärast testi tulemuste väljastamist. Bioloogilist proovi hoiustatakse kaks aastat madala riskiga tulemuse ja kolm aastat kõrge riskiga tulemuse korral.

GenePlanetil on hädaolukorras (nt Euroopa labori hävimise korral) võimalus saata proovid analüüsimiseks BGI laborisse Hong Kongi. See info on igale testi tegijale kättesaadav nõusolekuvormis, mille naine allkirjastab testi tellides. Kogu info naise raseduse ja seda mõjutada võivate faktorite kohta, mida NIFTY by GenePlanet kogub testi tegemiseks, muudetakse anonüümseks ja seda infot kasutatakse ainult NIPT-testi tegemiseks, GenePlanet on kinnitanud, et seda infot nad ei jaga kolmanda osapoolega.

Kliinik Elite ei tee koostööd BGI ettevõtte ega Hong Kongi laboriga. Elite erakliinik teeb koostööd ja on lepingulistes suhetes ainult Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide ettevõtetega, kõik koostööpartnerid järgivad Eestis kehtivat seadusandlust ja andmekaitse nõudeid.

Nifty testi müüb vähemalt 52 riiki.

Elite erakliinik julgustab naisi olema kursis oma valikutega, seda nii erinevate rasedusaegsete täiendavate uuringute osas kui ka nendega kaasnevate puudujääkide ja võimalustega.

Kliinik Elite otsustas Nifty testi Eestis pakkuda, sest:

 • Nifty test otsib lootel 70 haigust (enam kui ükski teine Eestis pakutav NIPT)
 • pakub valenegatiivse vastuse korral hüvitist summas kuni 50 000 eurot
 • labor asub Euroopas, mis tagab kiirema teenuse
 • tagastab raha, kui ei saa vastust anda (nt teatud ema haiguste või ülekaalulisuse vmt põhjuse tõttu)
 • testi saab teha nii nn kaduva kaksiku kui doonormunarakuga kaksikute korral
 • testi on teinud maailmas üle 6 miljoni naise

 

Nõusolekuvormis on eraldi punktidega välja toodud kasutamata testimaterjali ja oma andmete ja tulemuste kasutamine statistilistel eesmärkidel. Igal perel ja naisel on võimalus sellest keelduda.

Punktid nõusolekuvormist:

Kasutamata testimaterjal on oluline bioloogiliste mehhanismide uurimiseks, tänu millele võidakse omandada haigustest parem arusaamine. Samuti on kasutamata testimaterjal oluline võrdlusmaterjal labori geenitestide kvaliteedikontrolli tegemiseks. Ma nõustun oma järelejäänud testimaterjali anonüümse säilitamise ja kasutamisega kvaliteedi tagamise eesmärgil ning tulemuste hilisemaks jälgimiseks pärast testimisperioodi. Ma nõustun oma järelejäänud testimaterjali anonüümse säilitamise ja kasutamisega, et parandada geneetiliste haiguste diagnostikat ja ravi.

Ma nõustun, et tervishoiuasutus ja/või labor võib kasutada minu kliinilisi andmeid ja testitulemusi teenuse osutamiseks ja selle kvaliteedi parandamiseks, uurimiseesmärkidel ja teenuse hindamiseks. Ma nõustun oma anonüümsete testitulemuste säilitamisega statistikaandmebaasis, et kasutada neid teaduseesmärgil ning et hõlbustada ja täiustada geenimuutuste ja -haiguste diagnoosimist teistel patsientidel. Ma saan aru, et ma jään andmete analüüsimise ajal anonüümseks ja tuvastamatuks ning et mis tahes isikuandmed muudetakse isikustamatuks, enne kui Polyclinics Breyer, BGI või GenePlanet kavatseb neid mis tahes aruannetes või publikatsioonides kasutada. Ma nõustun, et andmebaasis säilitatavaid tulemusi edastatakse arstidele, teadlastele ja uurijatele. Ma saan aru, et kui ma keeldun, ei mõjuta see minu õigusi seda testi teha.

Testi tellinud naisel on õigus paluda oma isiklike andmete kustutamist. Selleks on vajalik saata kirjalik avaldus aadressidele dpo@geneplanet.com ja nipt.medical@geneplanet.com.

Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust aadressil info@elitekliinik.ee.

Maskikohustuse muudatused

Muudetud maskiinfo Elite Kliinik suvi 2021

Muutunud kodukord Elite kliinikus

Lugupeetud Kliinik Elite külastajad

Koroonaviiruse leviku riskitase on Eestis 30.06.2021 seisuga madal, seega muutub Kliinik Elite külastajatele maski kandmine soovituslikuks.

Mask on endiselt kohustuslik riskirühmadesse kuulujatele.

 

 

Kliinik Elites on tagatud infektsioonikontrolli reeglite täitmine kõikide patsientide vastu võtmisel ning vastavus kõikidele Terviseameti poolt kehtestatud nõuetele.

Vastuvõtule saabudes on igal patsiendil järgmised kohustused:

 • desinfitseerida käed
 • riskirühma kuuludes kanda maski
 • vajadusel lubada endal mõõta kehatemperatuuri (kui kehatemperatuur on 37,8 kraadi ja üle selle, peab inimene viivitamatult kliinikust lahkuma)
 • hoida distantsi (järgida 2 m reeglit)

Võimalusel tule vastuvõtule üksi ning mitte rohkem kui 10 minutit enne vastuvõtuaega.

Soovitame mõõta kehatemperatuuri juba kodus enne vastuvõtule tulemist. Kui Teil esineb viirusinfektsioonile iseloomulikke haigustunnuseid (kurguvalu, nohu, köha, palavik jne), siis palume vastuvõtule mitte tulla ning teavitada sellest Elite kliinikut telefonil 7409930 või e-posti aadressil elite@elitekliinik.ee.

 

COVID-19 kahtlusega ja COVID-19 positiivseid patsiente Kliinik Elite ei teeninda.

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast. Täname, et järgite reegleid!

 

 

Palun kandke maski

elite kliinikus kanna maski

Kutse Schumann endometrioosi uuringule

Schumann endometrioosi uuring 2021

Kliinik Elite pakub gestatsiooni- ehk rasedusaegse diabeedi nõustamist

 

Jaanuaris 2021 alustas ämmaemand Karin Truu rasedusaegse diabeedi nõustamise vastuvõttudega.

Gestatsioondiabeet (GDM) on süsivesikute ainevahetuse häire, mille tõttu tõuseb rasedal veresuhkrutase. Haigus esineb vaid raseduse ajal ja taandub pärast sünnitust.

Rasedal võivad esineda gestatsioonidiabeedi sümptomid (suukuivus, janu, sagenenud urineerimine, väsimus, nõrkus, ähmane nägemine), kuid enamasti on raseda enesetunne hea, sest mõõdukalt kõrgenenud veresuhkrud ei anna eriti tunda.
GDM esinemissagedus on 5% – 10%.

Kui Teil on tuvastatud kõrgem veresuhkru tase ja suunatud glükoosi tolerantsuse testile (GTT), siis pärast GDM diagnoosimist, soovitame Teil pöörduda ämmaemanda diabeedinõustamisele.

Ämmaemand selgitab gestatsioonidiabeedi olemust ja selle mõju rasedusele, lapsele ning naise edasisele elule. Õpetab tervislikku toitumist, süsivesikute päevast jaotamist ja füüsilise aktiivsuse positiivset mõju. Annab soovitusi, kuidas pidada toitumispäevikut, kuhu märkida ka veresuhkru väärtused, õpetab glükomeetrit kasutama ja saadud tulemusi mõistma.
Enamiku rasedusdiabeediga naiste puhul piisab veresuhkru taseme normaliseerimiseks tervislikust toitumisest ja aktiivsest elustiilist. Raseduse diabeedi ravimise lahutamatu osa on veresuhkru taseme kontrollimine.

Rasedusaegse diabeedi tekke võimalused on suuremad riskigruppi kuuluvatel rasedatel.

Täpsem info rasedusdiabeedi vastuvõttude kohta telefonil 7409930 või meili teel elite@elitekliinik.ee.

Tartu aukodaniku tiitli pälvis sel aastal lastearst ja terapeut Lemme Haldre

 

Kliinik Elite õnnitleb värsket Tartu aukodanikku Lemme Haldret. Dr Lemme Haldre töötab Elite erakliinikus aastast 2001. Lemme Haldre tegeleb nii täiskasvanute individuaal-, paari- kui ka perenõustamise ja psühhoteraapiaga.

Tema tegevusalaks on ka seksuaalnõustamine, seksuaalvägivald ja selle järelmõjud. Lemme Haldre vastuvõtule on oodatud ka noorukid ja lapsed.

 

Lastearsti, kliinilise psühholoogi-psühhoterapeudi, kliinilise seksuoloogi ja pereterapeudi Lemme Haldre esitasid Tartu aukodaniku tiitlile MTÜ Tartu Laste Tugikeskus, Kliinik Elite AS, Tartu Kunstnike Liit, Tartu Ülikooli sotsiaalpoliitika kaasprofessor Dagmar Kutsar, kliiniline lastepsühholoog Mariana Saksniit ja Tartu Linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon.

Elite kliiniku jõulukaart

-Elite kliinikult kauneid jõule 2020

Elite kliinik vajab osalise koormusega bioanalüütikut

bioanalüütiku 2020 konkurss Elite Kliinikusse

Naistearst Andrei Sõritsa avastas raseduse ajal lootel raske geneetilise haiguse

Elite Kliinikus on tehtud 61 Vistara testi ja avastatud kaks haiget loodet.

 

Sünnieelse DNA-testiga Vistara õnnestus avastada juba teinegi haruldane haigus. Vistara test uurib loote 30 geenimutatsiooni, mis omakorda põhjustavad 25 erinevat geenihaigust. Neid haiguseid ei saa sageli ultraheliuuringu abil tuvastada. Tihti avalduvad need haigused raseduse hilises perioodis või lapse esimestel eluaastatel.

 

Testi tegemiseks on vajalik võtta vereproov nii emalt kui isalt. Kõige parem aeg testi tegemiseks on raseduse 9+ nädal. See annab võimaluse leidu kontrollida ja kui pere soovib raseduse katkestada, on seda võimalik teha varajases etapis.

 

Esimene Vistara test tehti Elite erakliinikus 2018. aasta oktoobris. Kahe aasta jooksul on testi teinud 61 last ootavat paari. Kahel juhul avastati lootel raske haigus. Ühel lootel avastati Noonani spektri häire (geenis PTPN11), teisel vaimne puue (geenis SYNGAP1). Üks naistest oli testi tegemise hetkel 30aastane ja teine 37aastane. Kui Noonani sündroom oli kinnitatud, tehti patsiendile täiendav ultraheliuuring. Uuringuga ei tuvastatud Noonanile iseloomulikke leide ega ka midagi muud, mis viitaks väärarengule.

 

Noonani sündroom (NS) on üks sagedamini esinevaid geneetilisi haigusi, mis põhjustab kolju ja näo väärarenguid, lühikest kasvu, südamedefekte, intellektuaalset mahajäämust ja mõningaid verevähitüüpe. Noonani sündroomi esinemissagedus on ~1 : 1000 – 1 : 2500 inimese kohta.

 

Teadlased on andnud vastuse küsimusele, miks esineb Noonani sündroomiga patsiente üha sagedamini. Nimelt suurendab sündroomi põhjustav mutatsioon haigustunnust kandva spermatosoidi tootmist.

 

Hinnanguliselt mõjutab NS ühte inimest 100-st kergelt, samas kui umbes ühel 2000-st on haigusseisund raskem. Mehed näivad olevat sagedamini mõjutatud kui naised. Seisundit kirjeldati esmakordselt 1883. aastal ja see sai nime Ameerika lastekardioloogi Jacqueline Noonani järgi, kes kirjeldas juhtumeid 1963. aastal. Ajakirjas The American Journal of Human Genetics ilmunud töös uuriti 15 terve mehe munandeid ning leiti, et mutatsioonidega tüvirakkude üldine osakaal suurenes koos mehe vanusega.

 

Mitmed geneetilised mutatsioonid võivad põhjustada Noonani sündroomi.

 

30-75% juhtudest on Noonani sündroom pärilik, autosomaalne dominantse mustriga. S.t. ainult üks partner peab olema haiguse edasi andmiseks selle kandja. Tõenäosus saada Noonani sündroomiga laps on sellisel vanemal 50%. Vanemal, kes seda n-ö katkist geeni kannab, on ka endal Noonani sündroom, kuid see võib olla ka väga kergekujuline. Ülejäänud juhtudel on tegemist uustekkelise mutatsiooniga, mis ei ole kummaltki vanemalt päritud. Kui kumbki vanematest ei ole vigase geeni kandja, on väga väike risk saada sama haigusega järgmine laps (alla 1%). Kui aga üks vanematest on nn vigase geeni kandja või tal on diagnoositud Noonani sündroom, siis on 50% tõenäosus, et ka järgmine laps sünnib sama haigusega.

 

Varasemalt Elite Kliinikus Vistara testiga avastatud SYNGAP1 geenirike on haruldane, sellega kaasneb raske intellektihäire. Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi info kohaselt on Eestis kolm last, kel on nimetatud geenirike.

 

Kõige parem oleks külastada naistearsti juba rasedust planeerides. On olemas testid, mida saavad teha mõlemad vanemad, et vaadata, kas nad on mõne haiguse kandjad. Mõlemad vanemad saavad teha geneetilise sobivuse/kandluse testi, mis annab infot 600 geneetilise haiguse kohta. See test annab riski ka Noonani sündroomi osas.

 

Tavaliselt saavad lapsevanemad pärast haige lapse sündi teada, et nad on tõsise geneetilise haiguse/tõsiste geneetiliste haiguste kandjad. Geneetilisi haigusi saab ennetada, kuid neid haiguseid ei saa välja ravida. Testimine aitab kindlaks määrata riski saada geneetilise haigusega laps. Infot saadakse vanemate geenimutatsioonide kohta. Kuigi naine ja mees võivad mõlemad olla terved inimesed ja neil võib olla ka ühine terve laps, võib siiski neil mõlemal esineda sama geenimutatsioon, see aga tähendab, et sündida võib haige laps. Üks ühine terve laps (või mitu ühist tervet last) ei välista riske järgmise lapse suhtes. Test ei garanteeri terve lapse saamist, kuna testi eesmärgiks on hinnata riske ainult osade monogeensete haiguste osas. Positiivse tulemuse korral saab teha lisauuringuid. On ka selline testimise võimalus, kus testitakse ainult last planeerivat ema või isa.

 

Geneetilise sobivuse/kandluse testi hind mõlemale partnerile kokku on 1820 eurot või 2300 eurot, sõltuvalt, kui paljude haiguste osas soovitakse ennast uurida.

Sünnieelse Vistara testi hind on 890 eurot. Kaksikute korral testi teha ei saa.

 

Loe lähemalt siit:

Vistara test >>

Geneetilise sobivuse test ehk Carrier Genetic Test >>

Tere Beebi: Uuringud mida kõik raseduse jälgimiskeskused ei paku

2019. aasta osutus Elite kliiniku jaoks edukaks

 

2019. aastal kasvas Kliinik Elite käive võrreldes 2018. aastaga 6% võrra, olles 2,1 mln eurot. Partnerlus Eesti Haigekassaga moodustab käibest u 20%, s.t valdav enamus teenuseid maksavad patsiendid ise kinni. Seega pakub Elite teenuseid, mida inimesed hindavad ja vajavad ja mille eest on nõus maksma isegi siis, kui haigekassa erakliinikuga lepingut ei sõlmi. Meie juures töötavad erinevate erialade meditsiinieksperdid. Mitmed Elites pakutavad teenused on sellised, mida keegi teine Eestis ei paku.

 

Loodame, et muutuv riiklik poliitika annab patsientidele võimaluse saada juba järgmisel aastal Elite eraliinikus ka teisi raviteenuseid ja mitte ainult viljatusravi. Meie loodame, et Eestis tekib patsientide vaba liikumine erakliinikute vahel, mis tähendab, et patsient otsustab ise, millisesse raviasutusse ta abi saamiseks pöördub ja Eesti Haigekassa maksab patsiendi eest vastavalt oma hinnakirjale. Haigekassa jaoks ei peaks olema vahet, kas inimene pöördub ühte või teise erakliinikusse abi saamiseks. Meie kõikide jaoks on oluline, et eraraviasutused pingutaksid patsientide nimel. Patsient peaks saama valida ise oma raviasutuse, ta ei peaks olema sunnitud valima selle järgi, millisel raviasutusel on haigekassa leping.

 

2019. aastal külastati Elitet ümmarguselt 11 000 korral, 2018. aastal toimus 13 000 visiiti. Visiitide arv on aasta-aastalt vähenenud, kuid käive 2019. aastal kasvas. Kui aastaid tagasi oli Elite eraliinikul Eesti Haigekassaga leping kolmel erialal, siis visiitide arv ulatus aastas kuni 26 000ni ja käive kuni 3,5 mln euroni.

 

Täna külastatakse enim naistearste. Kuid ka teised erialad on aktuaalsed, eriti nahahaigused, ultrasonograafia ja pediaatria.

 

Protseduuride arv näitas 2019. aastal tõusutendentsi, kui võrrelda 2018. aastaga. 2019. aastal tehti peaaegu 500 protseduuri/operatsiooni.

 

Ka IVF labor tegi 2019. aastal 15% rohkem tööd kui 2018. aastal, Elitel on parimad tulemused Eestis.

 

Kuni 10% kõikidest Elite patsientidest on igal aastal välismaalased.

 

Meie eesmärk ei ole ainult patsiente kvaliteetselt ravida ja hoolitseda nende eest, vaid ka hoolida patsientidest. Tasemel meditsiiniteenus ja hooliv suhtumine on edu võti.

 

Täname kõiki oma meeskonna liikmeid. Täname oma patsiente.

Tere tulemast Elite kliinikusse!

Kogenud ämmaemand viib läbi individuaalset perekooli

27. augustil 2019 alustas kogenud ämmaemand ja imetamisnõustaja Jekaterina Kalamees individuaalse perekooli läbiviimist.

 

Loeng-konsultatsiooni käigus saab lapseootel pere ämmaemandaga arutada mugavas ja privaatses keskkonnas kõiki huvipakkuvaid teemasid.

 

Loeng-nõustamine on personaalne ja kestab kuni kaks tundi. Huvipakkuva teema valib nõustamisele tulnud lapseootel paar/naine. Hind on 70 eurot.

Jekaterina Kalamees valdab nii eesti kui ka vene keelt.

 

Täpsem info ja registreerumine Elite digiregistratuuris või telefonil 7409930.

Seotud viited:
Perekooli tutvustav lühike videoklipp

Uued reeglid Elite kliiniku külastajatele

Lähtuvalt Terviseameti juhistest on 1. juulist Elite erakliinikus maski kandmine soovituslik, mitte kohustuslik.

 

Jätkuvalt palume koheselt pärast Elite erakliinikusse sisenemist desinfitseerida käed. Tervisedeklaratsiooni täitmist senisel kujul enam ei nõuta, arst teeb vastava märke haiguslukku.

Haigustunnustega patsiente me ei teeninda. Elite külastajal ei tohi olla kokkupuudet COVID-19 haigega.

Täname kõiki Kliinik Elitet külastanud inimesi mõistva suhtumise ja reeglite järgimise eest.

Elite kliiniku teated:

1. Uus meetod viljatuse ravis – munasarjade in vitro aktivatsioon >>

2. Elite kliinik vajab munarakudoonoreid >>

3. Elite kliinik vajab spermadoonoreid >>

4. COVID-19 reeglid Elite kliinikus >>

(veel …)

Uus meetod IVA – munasarjade aktivatsioon

Lastetutel enneaegse munasarjapuudulikkusega patsientidel esineb menopausi juba vanuses enne 40 eluaastat ja rasestumine on võimalik ainult doonori munarakke kasutades.

Munasarjade aktivatsioon – metoodika, mille käigus munasarjareservi puudulikkusega naistel stimuleeritakse “passiivsete” või “magavate” (primaarsete ja sekundaarsete) folliikulite kasvu ja tänu sellele on nendel naistel võimalik saada IVF-ga (kehavälise viljastamise puhul) küpsed munarakud ja peale nende viljastamist rasestuda ning saada laps.
Teised teated:
Vajame munarakudoonoreid ->>
Vajame spermadoonoreid ->>

(veel …)

Maikuust on enamik Kliinik Elite arstidest tagasi tööl

Kliinik Elite taastab järk-järgult tavapärast töörütmi.

 

Maikuus alustavad vastuvõttudega järgmised eriarstid ja muud spetsialistid:

 • nahaarst prof Helgi Silm
 • nahaarst prof Külli Kingo
 • kõrvaninakurguarst dr Helju Mitrofanova
 • kõrvaninakurguarst dr Ene Kivirüüt
 • naistearst dr Anu Ansip
 • naistearst dr Aire Sekavin
 • naistearst dr Liis Kriisa
 • naistearst dr Vaalja Kroon
 • naistearst dr Pille Soplepmann
 • onkogünekoloog dr Inga Vaasna
 • naistearst-endokrinoloog dr Maie Väli
 • lastearst dr Anne Antson
 • lasteneuroloog dr Anu Sööt
 • toitumisnõustaja Artur Minenko
 • ämmaemand Jekaterina Kalamees (individuaalne nõustamine-perekool)

 

Töötavad viljatusraviarstid dr Andrei Sõritsa, dr Deniss Sõritsa ja dr Svetlana Räim.

Võimalik on teha sperma- ja vereanalüüse, ultraheliuuringuid, Oscar uuringut ja muid rasedusaegseid teste.

 

Registreerumine digiregistratuuris või tel 7409930 või elite@elitekliinik.ee.

 

Palun tutvuge enne vastuvõtule tulemist kõikide nõuetega  ja täitke tervisedeklaratsioon.

 

Maikuus on Elite erakliinik avatud tööpäevadel 9-17 ja laupäeviti 9-15.

 

Kõik Elite kliinikus töötavad arstid on oma eriala tippspetsialistid.

Algas konkurss õendusjuhi leidmiseks

õendusjuht Kliinik Elite konkurss 2020

Kliinik Elite taastab plaanilise töö järk-järgult

23. aprillist avab Kliinik Elite järk-järgult plaanilised vastuvõtud.

 

Kõikide erialade spetsialistid ei alusta veel vastuvõttudega. Täpsem info registratuurist telefonil 7409930.

Vastuvõtule saabudes on igal patsiendil järgmised kohustused:

 • desinfitseerida käed
 • täita COVID-19 tervisedeklaratsioon (tervisedeklaratsiooni fail)
 • kanda maski
 • lubada endal mõõta kehatemperatuuri
 • hoida teistest patsientidest 2 m kaugusele

 

Pereliikmete- ja/või tugiisikutega ei ole momendil Elite erakliiniku külastamine lubatud.

COVID-19 kahtlusega ja COVID-19 positiivseid patsiente Kliinik Elite ei teeninda.

 

NB! Nüüd oleme taas avatud tööpäevadel 8-20 ja laupäeviti 9-15.

 

Elite apteek on avatud esmaspäevast reedeni kell 10-17.

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast

Johanna endometrioosi lugu

Tekst: Kristina Traks

 

Johanna endometrioosi lugu 2020

 

Olen valude ja erinevate terviseprobleemide käes vaevelnud teismeliseeast peale, ütleb Londonis elav Johanna Pikver (31). Oma hädadele sai ta selgust alles hiljuti, kui selgus, et tal on küllaltki haruldane endometrioosivorm, mille puhul haiguskolded on levinud üle kogu keha.

Tüüpiliselt teatakse endometrioosi kui naissuguorganeid kahjustavat haigust, mis võib põhjustada raskusi viljastumisel. Ka Eestis on endometrioos küllalt sage naistehaigus, mida arvatakse põdevat iga kümnes viljakas eas naine ning lausa igal viiendal viljastumisprobleemidega naisel leitakse endometrioos. Lihtsalt selgitades on endometrioos haigus, mille korral emaka limaskesta sarnased rakud kasvavad mitte emakas sees, vaid emakast väljaspool seda ümbritsevatel organitel. Neid vales kohas kasvavaid rakukogumeid nimetatakse endometrioosikolleteks ning nad produtseerivad aineid, mis tekitavad kroonilise põletikulise reaktsiooni.

Johanna mäletab, et juba 11-aastaselt olid tal päevade ajal nii tugevad valud, et ajasid lausa iiveldama ning valuvaigistid lihtsalt ei toiminud. Arst kirjutas juba paar aastat hiljem talle beebipillid, mis valusid leevendasid, kuid tekitasid depressioonisümtomeid. Sellest sai Johanna aru aga siis, kui ta lõpuks 25-aastaselt pillidest loobus – tuju küll paranes, kuid tsükliga seotud mured tulid tagasi. Ta kannatas tugeva premenstruaalse sündroomi all ning enne päevi võisid vihahood vahelduda paanikahoogudega.

 

Pidevad tervisejamad

See polnud aga kõik. Salapärased põieprobleemid olid Johanna pidevad kaaslased. Nii kaua kui ta end mäletab, on selle teemaga kogu aeg olnud mingi häda – pidev vajadus WCs käia, kusjuures testid ei näita, et põies oleks põletikutekitajad. Kooliajal käis ta igal vahetunnil WCs, enne magamajäämist mõnikord lausa 8 korda. Arsti juures on käinud probleemiga pidevalt, kuid abi pole saanud.

Sama lugu on seedimisprobleemidega – kõhukinnisus vaheldub lahtisusega, mis võib tekkida suvalisel ajal nö täiesti tühja koha pealt. Lisaks tugevad kõhuvalud. Uuringutes pole selgunud midagi ning arstid soovitasid toitumist muuta.

Aastaid on Johanna valutanud selga. „Eriti tugev on valu päev enne perioodi algust. Arst ütles, et ju see on midagi hormonaalset ja et ma jälgiks ka oma asendit, kuidas arvuti taga istun,“ ütleb Johanna. Ta on käinud massaažis, osteopaadi juures, saanud nõelravi, füsioteraapiat, teinud harjutusi – miski ei võta ära salapäraseid valusid. Vastupidi – viimase paari aasta jooksul on tekkinud kummalised hingamishäired – mõnikord saaks nagu õhk otsa.

„Kõige selle juurde kuulub tohutu väsimustunne. Olenemata sellest, kui palju ma magan, kui tervislikult toitu ja trenni teen või ei tee, ikka olen üliväsinud,“ kirjeldab ta. „Lausa nii, et võin poole töö pealt laua taga magama jääda. Ema tunneb muret, et äkki on mul narkolepsia, arstid laiutavad käsi – ei oska arvata, millest selline asi.“

 

Selguse saabumine

2018. novembris tekkisid Johannal nii tugevad alakõhuvalud, et ta lausa minestas. Ta otsis abi Inglismaal erakorralise meditsiini osakonnalt ja sai hulga pakkumisi, millest võib probleem olla: põiepõletik, emakaväline rasedus, pimesoolepõletik. Talle kirjutati valuvaigisteid ja saadeti koju tagasi. Eestis käies läks ta ultrahelisse, kus arst avastas, et emakat ei leia, küll aga hulgaliselt tsüste. Kontrolliti vähinäitajaid, mille analüüsid tulid tagasi negatiivsena.

Möödunud kevadel sai Johanna telefonikonsultatsioonis jutule naistearstiga, kes pakkus tema kaebuste põhjal, et ehk on hädade põhjus endometrioos, ning soovitas läbivaatust ultraheliga. Selle teinud arst ütles, et 99-protsendilise tõenäosusega on tõepoolest tegemist endometrioosiga ning asi on päris halb. “Ta nägi, et mul on sisemised organid kokku kasvanud, paistis mitu veritsust, tsüstid siin-seal. Laparoskoopia kinnitas, et endometrioosikolded on mõlemal munasarjal, emakas, seedetraktis, maksal ja ka diafragmal,” kirjeldab Johanna. “Otsustati kolded laseriga eemaldada, kuid minu olukorda see ei parandanud. Valud olid peale operatsiooni nii hullud, et ma ei saanud enam tööl käia. Olin kodus, sügavas depressioonis, mul kestsid päevad kuu aega. Teine operatsioon oli jaanuari lõpus ning kestis plaanitud 1,5 tunni asemel 6 tundi. Pärast operatsiooni ütles arst, et ta oli minu seest lõiganud välja 2×4 cm suurusi haiguskoldeid.”

Kahe operatsiooni vahe oli see, et esimese neist tegi tavagünekoloog, teise aga endometrioosile spetsialiseerunud arst. Erinevad olid ka kasutatud meetodid – esimene kord kasutati kollete eemaldamisel laserit, teisel korral aga eemaldati need kirurgiliselt.

 

Pikk taastumine

Operatsioonist taastumine oli pikk ja keeruline, sest sisemise verejooksu tõttu tekkis suur hematoom. Johanna on siiski positiivselt meelestatud, sest nüüd on vähemalt teada, mis põhjustab salapäraseid tervisehädasid. Tema sõnul oli raske leida endale arsti, sest Suurbritannias on vaid 11 arsti, kes spetsialiseerunud just endometrioosile. “Minu loo teeb keeruliseks just see, et haigus oli nii laialt levinud,” ütleb ta. Paljudest teistest endometrioosilugudest erineb see ka selle poolest, et Johanna ei jõudnud arsti juurde viljastumisprobleemidega. “Mu elukvaliteet on selline, et ma pole isegi mõelnud lapse saamise peale – peaksin kõigepealt iseenda tervisega hakkama saama.”

Mis saab edasi? Suure tõenäolisusega tekivad endometrioosi kolded paari aasta pärast uuesti tagasi ning võimalik, et siis tuleb Johannal uuesti operatsioonile minna. Igapäevaselt hoiab ta end heas vormis – toitub korralikult, liigub piisavalt, tegeleb füsioteraapiaga ja katsub ka vaimselt heas vormis püsida, kuigi tunnistab, et masendus kipub tervisemurede tõttu kergesti peale. Abi on sarnaste muredega inimestega suhtlemisest – Johanna avastas internetist endometrioosigrupi, kus naised üksteise muresid jagavad ja üksteisele toeks on. Ka hoiab ta silma peal endometrioosiga seotud teadustöödel kogu maailmas, lootes, et ehk leitakse lähiajal haiguse vastu tõhus ravi, mis võimaldab seda paremini taltsutada.

 

Haiguse põhjusi katab salapära loor

Naistearst Andrei Sõritsa, kes on aidanud paljusid endometrioosi patsiente, ütleb, et selle haiguse puhul ongi väga tüüpiline, et ei saada kohe aru, mis kaebusi põhjustab ning lõpliku diagnoosi saamine võib võtta aastaid. Keskne kaebus on menstruatsioonivalud, mis algavad juba noores eas, näiteks 16-17-aastaselt. „Mul on olnud patsiente, kes minestasid valude tõttu koolis,“ ütleb dr Sõritsa. Ka teised Johanna välja toodud kaebused viitavad tema sõnul üheselt endometrioosile.

Paraku on enamik selle haiguse nö hingeelust endiselt saladusloori all. Maailma on viimase 20 aasta jooksul tehtud mitmesuguseid endometrioosiga seotud uuringuid, kuid läbimurret haiguse põhjuste väljaselgitamise ja sellest tulenevalt ka tõhusa ravimi osas pole. “Ei teata, miks osadel naistel tekib see haigus ja mis määrab haiguse ägeduse. Arvatakse, et kui ta algab väga noorena, võib põhjus olla geneetikas ning juba geneetiliselt toimib reproduktiivsüsteem vigaselt,” sõnab dr Sõritsa. “Mingi faktor paneb selle süsteemi valesti tööle, kuid mis see täpselt on, pole veel avastatud. Ehk et me tegeleme järeldustega – eemaldame endometrioosi kolded, kuid rohkem me teha ei saa.”

Kuigi endometrioosi teatakse kui naistehaigust, siis, tõepoolest, tema kolded võivad levida üle keha. Vaid põrn on organitest see, mis jääb millegipärast puutumata. “Ülikooli ajal oli mul üks patsient, kellel oli endometrioosikolle silmas – päevade ajal ta ei näinud ühe silmaga, sest see kolle menstrueeris,” sõnab doktor. “Alguse saab probleem aga ikka naissuguorganitest ja esimesed kolded on tavaliselt emaka taga, munasarjadel või emaka sees.”

 

Kogenud arst diagnoosib katsudes

Kahjuks ei ole siiamaani olemas lihtsat analüüsi, millega tuvastada endometrioosi. Viimased paar aastakümmet on räägitud, et haiguse avastamiseks on tingimata vajalik laparoskoopiline operatsioon, kuid dr Sõritsa ütleb, et tegelikult tunneb kolded käega katsudes ära. “Kui on kogemus, siis tunneb kolded kohe ära – need koed on turses ja valulikud,” ütleb ta. “Raviks on kollete eemaldamine, kuid sellega on probleem, et me saame opereerida vaid seda, mida näeme. Samas koldeid võib olla üle kogu organismi.”

Tabletti või süsti endometrioosi vastu pole, kuid dr Sõritsa sõnul leidub üks täiesti looduslik viis, kuidas haigust vähemalt mõneks ajaks taltsutada – rasedus ja sünnitamine. “Teadusuuringud näitavad, et menstruatsioonid on hea pinnas endometrioosi arengule. Seega, kui pole menstruatsiooni, ei saa ka endometrioos edasi areneda,” ütleb ta ning lisab, et kellel on plaanis lapsi saada, ei maksaks seda väga kaua edasi lükata, sest endometrioos rikub aja jooksul rasestumisvõime.

Endometrioos on krooniline haigus, ta ei lähe ise üle ning ka pärast operatsiooni võivad tekkida uued kolded. Rasketel juhtudel eemaldatakse emakas ja munasarjad, kuid on teada ka selliseid juhtumeid, kus haigus sellest hoolimata edasi arenes. Väga oluline on dr Sõritsa sõnul saada asjale jälile enne kui haigus nii hulluks läheb nagu Johanna puhul. Ta koputab ka lapsevanemate südamele: emad – rääkige oma tütardega neist teemadest ja kui lapsel on päevade jooksul väga halb enesetunne, laske tema tervist uurida! “Valud, mis muudavad elu päevade ajal väljakannatamatuks, pole normaalsed ning nende põhjused peab välja selgitama,” lisab ta.

27.märtsist osutab Elite ainult erakorralist arstiabi

Lugupeetud patsiendid!

 

Seoses EV Valitsuse otsusega osutab Kliinik Elite alates 27.03.2020 ainult erakorralist arstiabi.

 

Et teada saada, kas teie vastuvõtt kvalifitseerub erakorralise arstiabi alla, palume helistada Kliinik Elite registratuuri tel. 7409930 või 5557 2795.

 

Vabandame ebamugavuste pärast.

Palume tulla vastuvõtule üksinda

 

Seoses koroonaviiruse levikuga kehtestatud eriolukorraga on lühendatud Elite kliiniku lahtiolekuaega (esmaspäevast reedeni 9.00-17.00, laupäeviti 9.00-15.00) ja rakendatud täiendavaid meetmeid.

Palume patsientidel tulla vastuvõtule üksinda.

Haigustunnustega inimesi kliinikusse ei lubata. Vastu ei võeta ka patsiente, kes on kokku puutunud koroonaviiruse kandjatega. Vastu ei võeta patsiente, kellele kehtib reisimise või muu tõttu karantiininõue. Kontakteerume kõikide registreerunud patsientidega ja küsime täpsustavaid küsimusi.

Selline töökorraldus kestab seni, kuni pole teavitatud teisiti.

Täname mõistva suhtumise eest. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.

Seoses eriolukorraga muutub Elite kliiniku lahtiolekuaeg

Kliinik Elite on alates 18.03.2020 avatud esmaspäevast reedeni kell 9.00-17.00 ja laupäeviti 9.00-15.00. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.

Vastuvõtuaegade kohta info saamiseks soovitame jälgida Elite digiregistratuuri.
Infot saab ka telefoni teel (7409930) ja e-kirjaga (elite@elitekliinik.ee, info@elitekliinik.ee).

 

Me oleme suurendanud kliiniku ruumide ja pindade puhastamise tihedust ning jälgime väga hoolega hügieeniprotokolli.
Tegutseme vastavalt dokumendile “Terviseameti soovitused puhastamiseks ja desinfitseerimiseks koroonaviiruse (COVID-19) nakkusohu korral”.

Meie personal järgib Eesti Terviseameti ettekirjutusi.

Kõikidel meie külalistel on võimalik kasutada desinfitseerimisvahendeid ja soovi korral kindaid. Vahendid on kättesaadavad registratuuris ja sissepääsu juures.

Makseterminali desinfitseerime pärast igat kasutuskorda.

 

Võimalusel palume vältida arvete tasumisel sularaha kasutamist.

Soovitame vältida lähikontakte teiste inimestega.

Palume jätta üleriided garderoobi, üleriietega ei lubata laborisse ega kabinetti.

Oluline on järgida hoolikalt hügieenireegleid (kätepesu, kaitstud köhimine, aevastamine ja nuuskamine, lähikontakti/kätlemise/kallistamise vältimine).

Oleme ajutiselt ooteruumidest eemaldanud ajakirjad ja ajalehed.

Haiguse korral palume püsida kodus.

Haigena ei tohi minna apteeki. Ärge oodake ravimite ostmisega, kuni olete haigeks jäänud.

Lugupeetud patsiendid!

 

Teavitame teid jooksvalt kodulehe ja Elite Facebooki lehe vahendusel, kuidas korraldame tööd ja millised muudatused aset leiavad.

 

Hetkeseisuga ei toimu enam:

 • nahaarstide (prof Helgi Silm, dr Heli Raudsepp) vastuvõttusid.
 • allergoloogi (dr Kaja Julge) vastuvõttu.
 • naiste füsioterapeudi (Helle Nurmsalu) vastuvõttu.
 • psühhoterapeudi (Lemme Haldre) vastuvõttu.
 • onkogünekoloogi (dr Inga Vaasna) vastuvõttu.
 • naistearst dr Aire Sekavini vastuvõttu.
 • ei registreerita uusi patsiente ultraheliarsti (dr Mare Riive) vastuvõtule.

Kui te külastate meid, siis palume desinfitseerida kohe pärast sisenemist käed. Haigustunnustega inimesi kliinikusse ei lubata. Võimalusel palun tulge vastuvõtule üksi.

Palun helista meile (tel 7409930) ja tühista oma aeg, kui:

 • 💥oled haigestunud
 • 💥saabunud hiljuti välisriigist
 • 💥oled olnud kontaktis koroonaviirusesse haigestunuga

 

Aitäh! Olge terved!

Vastuvõtuaegade osas soovitame jälgida meie digiregistratuuri.

Infot saab ka telefoni teel (7409930) ja e-kirjaga (elite@elitekliinik.ee, info@elitekliinik.ee).

Läbi aegade on Elite kliinikus teinud Panorama geenitesti 500 naist

 

Koostöö tipptasemel usaldusväärse Natera teaduslaboriga on kestnud üle viie aasta, Panorama NIPT testi näol on tegemist täpseima testiga maailmas. Panorama testi iseloomustab väikseim valepositiivsuse määr.

 

Panorama test on tuvastanud näiteks XXX sündroomi, mida pole tõenäoliselt Eestis varem tuvastatud. Kõrgeid riske teiste sündroomide osas tuvastas Panorama veel mitmel korral, nii mõnigi pere otsustas raseduse katkestada.

 

2019. aastal jõudis Natera labor tähiseni – tehti 2 000 000. test.

Ka Natera laboris analüüsitav Vistara test muutub üha populaarsemaks, kahe aastaga on Vistara testi teinud Elites 29 naist. Testi tegijaid ei ole nii palju kui teiste NIPT testide tellijaid, kuna test maksab 890 eurot. Test uurib last 30 geeni ja 25 haiguse suhtes.

A- ja B-gripi viiruse RNA paneel (POCT)

Järjekordne gripilaine on saabunud ning seoses sellega on Elite erakliiniku üldlaboris kasutusel uus uuring – A- ja B-gripi viiruse RNA paneel (POCT).

 

Uuring on näidustatud gripiviiruse infektsiooni kahtluse korral ning teostatakse Synlabi laboris kiirdiagnostika seadmel, mis võimaldab A- ja B-gripi tuvastamist proovi laborisse saabumise hetkest ühe tunni jooksul.

 

Kahe analüüsi hind Elite kliinikus kokku on 120 eurot, lisandub konsultatsioon (ravi manustamise kohta).

Tartu linna 2018. aasta edukaimaks meditsiini ja eluteaduste valdkonna ettevõtjaks AS Kliinik Elite

Koostöös Tartu Biotehnoloogia Pargiga tunnistati Tartu linna 2018. aasta edukaimaks meditsiini ja eluteaduste valdkonna ettevõtjaks AS Kliinik Elite.

Elite erakliinikut tõsteti esile kui innovatsioonile orienteeritud ettevõtet. Elite erakliinik tänab Tartu linnavalitsust tunnustuse eest.

 

Täname patsiente, kolleege ja koostööpartnereid.

 

 

Geneetik Katrin Õunap ja naistearst Andrei Sõritsa 17.09.2019 Kuku raadiosaates “Vahetund Tartu Postimehega”

Kuku raadio saates Vahetund Tartu Postimehega kõnelesid geneetik Katrin Õunap ja naistearst Andrei Sõritsa harvadest geenihaigustest ja võimalusest neist ette hoiatatud saada. Saade on inspireeritud Elite kliinikus Vistara testi abil avastatud rikkis geeniga lapsest. Vistara test on üks esimestest mitteinvasiivsetest testidest, mis on suunatud just monogeensete haiguste uurimisele.

Uus DNA-test hoidis ära raske puudega lapse sünni

Artikli autor: Aime Jõgi, ilmumise kuupäev: 7.september 2019

Elite kliiniku juhatajal, naistearst Andrei Sõritsal on väga hea meel ühe hiljutise tulemuse üle, mis on toonud patsiendile südamerahu, kuna meditsiini saavutused on aidanud perel vastu võtta raske otsuse.

 

Ravimiuuringu audit Elite kliinikus

06.-07.05 toimus Elite erakliinikus kahepäevane rahvusvaheline audit, mille eesmärk oli kontrollida, kas ravimiuuring on nõuetekohaselt läbi viidud ja kas kõikide osalenud patsientide turvalisus ja heaolu on tagatud. Audiitor Orla Cantwell tuli Iirimaalt. Auditi tulemusena saime kinnituse, et Elite erakliinik saab uuringukeskusena jätkata ja töö on tehtud vastavalt antud uuringu protokollile.

 

Ravimiuuringu audit Elite kliinikus mais 2019

 

Fotol on Elite kliiniku kliinilise uuringu meeskond koosseisus viljatusraviarst/uurija dr Deniss Sõritsa, ülemõde/uuringuõde Valentina Katšalova, arendusjuht/uuringu koordinaator Kristina Sõritsa, bioanalüütik Aila Gustke, audiitor Orla Cantwell, CRA Agne Jankauskiene ja viljatusraviarst/vastutav uurija dr Andrei Sõritsa.

Kliinilise uuringu eesmärk on uurida, kas uus ravim suudab võrreldes platseeboga parandada rasestumismäära naistel, kellel viiakse läbi in vitro viljastamine (IVF) või seemneraku intratsütoplasmaatiline injektsioon (ICSI). Uuringuravim on küll kliinilise arendustöö lõppjärgus, kuid seda ei turustata veel. Tegemist on teadusliku uuringuga.

Millised on tänapäevased võimalused loote väärarengute avastamiseks?

avaldatud emmedeklubi.ee veebilehel 22. märtsil 2019.

 

Palju õnne, ootad last! Kui paljude naiste jaoks möödub rasedus rahulikus õnnetundes, siis hulgaliselt on ka neid, keda tabab ärevus ja mure – kuidas ma tean, et beebiga on kõik korras?

 

32n+5 4D ultraheli pilt

32n+5 4D ultraheli pilt

 

Esmaseks indikaatoriks, et muretseda pole tarvis ja lapsega on ilmselt kõik korras, on ämmaemanda juurde arvele võtnud naisele tehtavad ultraheliuuringud, vere- ja uurianalüüsid. Kui aga nende testide tulemused viitavad kõrvalekalletele või tahab pere lihtsalt rohkem teavet või suuremat kindlustunnet, on võimalik lasta teha ka mitmeid moodsamaid ja täpsemaid analüüse. Palusime nii traditsioonilisi kui ka uuenduslikke võimalusi loote väärarengute välja selgitamiseks tutvustada Elite kliiniku naistearstil dr Deniss Sõritsal.

“Adekvaatse info saamiseks ja enda rahustamiseks on mõistlik usaldada oma naistearsti ja ämmaemandat,” kinnitab ka Sõritsa. “Siinses artiklis anname aga ülevaate ka nendest testimise võimalustest, mida ämmaemandad ja arstid ei sageli tutvusta. Esiteks on tegemist on niivõrd uute võimalustega. Teiseks ei suuda Eesti riik rasedale kõiki neid võimalusi kinni maksta.”

 

Traditsioonilised uuringud

Lisaks raseduse olemasolule tuvastatakse 6.-7. rasedusnädalal ultraheliuuringus loote südametöö ning välistatakse emakaväline ja peetunud rasedus. Samuti saab juba diagnoosida mõningaid loote väärarenguid.

11.–14. rasedusnädalal tehakse kõigile rasedaile I trimestri kombineeritud sõeluuring ehk OSCAR test, milles hinnatakse ultraheliuuringu (nn kuklavoldi-ultraheli) ja ema vere hormoonuuringu (nn double testi) abil kromosoomhaiguste riske. Mõned haiglad ja kliinikud pakuvad I trimestri sõeluuringu käigus ka raseduskomplikatsioonide (preeklampsia, loote kasvupeetus ja enneaegne sünnitus) riskianalüüsi ehk OSCAR uuringut, Elite kliinikus maksab see 150 eurot.

Kui selgub, et lootel võib olla mõni kromosoomhaigus, on pikka aega olnud järgmiseks sammuks invasiivsed uuringud: koorionibiopsia või amniotsentees. Invasiivne tähendab seda, et nende uuringute käigus viiakse süstlanõel läbi naise kõhukatete ning võetakse proov kas platsentast või looteveest.  Selline protseduur ei kahjusta loodet, kuid kuna tegemist on siiski väikese välise vahelesegamisega, siis suurendab see raseduse katkemise ohtu kuni ühe protsendi võrra.

19.-21. rasedusnädala vahel teeb naistearst või ultraheliarst II trimestri ultraheli skriiningu (looteanatoomia), millega uuritakse põhjalikult loote arengut. Vajadusel tehakse ka III trimestri ultraheliuuring.

Kui raviasutusel on leping haigekassaga, on traditsioonilised uuringud ravikindlustatud naisele tasuta.

 

Uuenduslikud meetodid

Tänapäeval on loote väärarengute varaseks, ohutuks ja täpseks tuvastamiseks olemas ka mitteinvasiivsed testid, mis tuvastavad kõrvalekalde pelgalt ema vereproovist. Erinevalt invasiivsetest meetoditest saab mitteinvasiivsete testidega kõrvalekalded avastada väga varakult, juba alates 9+ rasedusnädalast. Selliseid teste saab teha paljudes Eesti kliinikutes ja haiglates, paraku on testimine täna veel perele tasuline – haigekassa seda ei hüvita.

Panorama testi jaoks võetakse naiselt veeniverd ja veri saadetakse USAs tegutsevasse Natera laborisse. Test annab infot kümne sündroomi (sealhulgas mikrodeletsioonide) kohta, nende seas sarnastest testidest ainsana ka triploidia kohta. Vastus tuleb umbes kümne tööpäevaga. Soovi korral saab teada ka lapse soo. Elite kliiniku vahendusel maksab Panorama umbkaudu 500 eurot.

Kõige uuemaks võib Eestis pidada aga Vistara testi, mis testib loodet haigusseoseliste muutuste suhtes kolmekümnes päriliku haigusega seotud geenis.  Kui teised mitteinvasiivsed testid on suunatud pigem kromosoomimuutuste, näiteks Downi sündroomi kindlaks tegemisele, siis Vistara uurib lisaks ka väikseid muutuseid ja üksikutes geenides tekkinud mutatsioone. Verd on vaja nii lapse emalt kui ka isalt. Analüüsimine toimub taas USA-s. Selle testiga lapse sugu teada ei saa ja vastused tulevad 20 tööpäevaga. Elite vahendusel maksab Vistara 890 eurot.

Kodumaist Niptify testi saab teha nädal hiljem ehk 10+ rasedusnädalal ja infot saab nii lapse soo kui ka nelja sündroomi (Down, Edwards, Patau, Turner) kohta. Verd analüüsitakse Tartus ja vastuse saab 10 tööpäevaga. Testimise hind Elite kliinikus on 250 eurot.

Lisaks saab mõningates Eesti raviasutustes teha sarnaseid mitteinvasiivseid teste, mida Elite kliinik ei vahenda. Harmony hindab tõenäosust Downi, Edwardsi ja Patau esinemisele oodataval lapsel ning soovi korral lapse sugu. Lisaks annab vastuse sugukromosoomide aneuploidiate kohta ja 22 kromosoomi mikrodeletsiooni kohta. Testimine maksab üle 400 euro. Verifi testis oleneb uuritavate kromosoomide/haiguste hulk valitud paketist, kõigis sisaldub ka soovi korral lapse soo teada saamine, pakettide hind on 400-600 eurot. Laiema ulatusega test on MaterniT21 PLUS, mis seisneb ema vere analüüsimises USA laboris. Soovi korral määratakse ka loote sugu. Test maksab ligi 500 eurot.

Tasub mainida, et alates 8. rasedusnädalast saab ema vereproovist (milles leidub ka lapse DNA-d) ja isa süljest tuvastada lapse isaduse – see on varaseim võimalik viis lapse isa teada saamiseks. Kuna proovid edastatakse kiirkulleriga USA-sse DDC laborisse, siis on tegemist päris kuluka testiga, Elite kliiniku kaudu 1500 eurot.

Rasedal on võimalus omal soovil teha ka täiendavaid tasulisi ultraheliuuringuid: näiteks 15. nädalal saab vaadata lapse sugu, raseduse lõpufaasis saab lasta hinnata lapse kaalu. Eelistatavalt 23.–27. rasedusnädalal saab teha 3D/4D ultraheliuuringu. Lisaks sellele, et seegi aitab kontrollida, kas rasedus kulgeb normaalselt, on 3D/4D ultraheli heaks võimaluseks tutvuda oma kõhubeebiga.

Video: Loode raseduse 12.nädalal 4D ultraheliuuringul Elite kliinikus >>

Nii Tartus Sangla tänaval tegutsev Elite kui ka Kalda teel tegutsev Gyne kliinik pakub raseduse jälgimise võimalust. Jälgitakse ka riskirühma kuuluvaid rasedaid. Kõiki rasedaid jälgivad Elite ja Gyne kliinikutes aastatepikkuste kogemustega naistearstid, mitte ämmaemandad. Kõik arstid valdavad nii vene kui ka eesti keelt, enamik arste valdab ka inglise keelt. Vastuvõtu käigus on koheselt võimalik teostada kõik vajalikud analüüsid ja uuringud, k.a ultraheliuuring. Peame oluliseks teha ultraheliuuring ka enne sünnitust. Täpsem info tel. 7409930 (Kliinik Elite registratuur) või info@elitekliinik.ee.

Elite embrüoloogialabor pakub nüüdsest ka embrüote abistatud koorumist

 

Teatavasti on viljatusravi üsna keeruline ja mõnikord mängib rolli imepisike detail. Üks sellistest detailidest, mis võib rolli mängida, on embrüo koorumine, täpsemalt, kas see leiab aset, kas munarakke ümbritsev glükoproteiinidest koosnev kiht pole liiga paks jne. Selles protsessis saab embrüoloog osaleda ja aidata.

Kunstlikult augu tekitamist embrüo Zona Pellucida sisse enne siirdamist nimetatakse abistatud embrüo koorumiseks ehk “assisted hatching”. Selle sekkumise eesmärgiks on võimaldada embrüo efektiivset “koorumist” läbi tekitatud avause.

Enamus retrospektiivseid, kindlate diagnostiliste parameetrite järgi valitud patsientide rühmal läbiviidud uurimusi järeldavad, et embrüote abistatud koorumine tõstab nii implantatsiooni määra kui ka kliiniliste raseduste määra valitud populatsioonis.

Siit leiate täpsemat infot, mida tähendab embrüote abistatud koorumine ehk laser assisted hatching.

8. märtsist Elite kliinikus avatud vastuvõttudeks uuenenud 3. korrus

Elite kliiniku kolmanda korruse avasid Andrei ja Deniss Sõritsa 8. märtsil 2019

 

 

Möödunud reedel, naistepäeval, avasid pärast kaks kuud kestnud renoveerimis- ja ehitustöid dr Andrei Sõritsa ja dr Deniss Sõritsa täielikult uue ilme saanud Elite kliiniku 3. korruse.

 

Varasemalt sünnitusjärgsete tubade ja hotellina kasutusel olnud Elite kolmas korrus sai endale uue kuue ja uue kasutusvõimaluse. Nüüdsest toimuvad Elite kolmandal korrusel eriarstide vastuvõtud.

 

Vastuvõturuume on viis, sealhulgas naistearstidele, lastearstile, lasteneuroloogile ja psühhoteraapia tarvis.

Külastajaid ootab moodne ja privaatne ooteruum.

 

Elite kliiniku kolmanda korruse avamine 8. märtsil 2019

 

Naistepäev Elite kliiniku kolmandal korrusel 8. märtsil 2019

 

Vajame üldlaborisse bioanalüütikut

Vajame Elite erakliiniku (Sangla 63, Tartu) üldlaborisse bioanalüütikut. Vajalik on vastav haridus ja oskus võtta verd. Varasem töökogemus tuleb kasuks. Kohapeal täiendav väljaõpe.

NB! Paindlik tööaeg! Sobiva koormuse saab ise valida.

Pakume mitmekesist ja huvitavat tööd.

 

Täpsem info tel. 7409930 või kristina@elitekliinik.ee.